Brugge: Kwart groot ca. 1469 – 1472

Gevonden door Phil Coene

Muntheer: Karel de Stoute, graaf van Vlaanderen, 1467-1477

Materiaal: biljoen 212 / 1000

Diameter: 16,78 mm

Gewicht: 0,56 gr; uitgifte: 0,76 gr

Voorzijde: Het wapenschild van Karel de Stoute in het veld. Tekst: ✠ KAROL DI GRA DX BG CO FL;

Keerzijde: Kort gevoet kruis, in het centrum opengewerkt met het muntteken voor Brugge (lelie) in het midden. In de kwartieren een lelie en een klimmende leeuw naar links afwisselend. Tekst: ✠ mONETA nOA COmITI FLA’;

Datum: z.j. 1469-1472

Slagplaats: Brugge

phil c

Karel de Stoute

Lit: Vanhoudt atlas H 31; van Gelder Hoc 27-3; Deschamps de Pas 13, 64; Vanhoudt new 36.BG

Gedetermineerd door rimidi

Tremissis: ca. 620 – 640

Gevonden door Sjoerd Hoogenkamp

Muntheer: Anoniem, Merovingers uit de streek van Lozère, Javols, Frankrijk.

Materiaal: goud

Diameter: 12 mm

Gewicht: 1,28 gr

Voorzijde: Buste met diadeem naar rechts, bovenaan het diadeem drie parels, evenals drie parels aan de knoop onderaan het diadeem.  De kraag van het kledingstuk heeft ook parels. Tekst linksom vanaf ca. 5 uur: GAVON 

Keerzijde: Tussen twee parels een kelk met twee handvatten getopt met een kruis. In de kwartieren alzo gevormd, drie parels in driehoek geplaatst (niet te zien) V – A – V. 

Datum:  z.j. ca 620 – 640 n. Chr.

Slagplaats: Gavalorum, Javols

sjoerd

Lit: Belfort 645; Depeyrot Type 12-2D

Gedetermineerd door rimidi

Sceatta: Series D type 2C ca. 690 – 710

Gevonden door Mike de Baere

Muntheer: Continentale oorsprong.

Materiaal: zilver

Diameter: 12 mm

Gewicht: 0,95 gr

Voorzijde: Gestileerde “runen” buste naar rechts ? met daarvoor runen verworden tot een verzameling rommelige streepjes, een kruisje en punten. Tekst voor de buste : FCF verbastering?

Keerzijde: Een kort simpel kruisje met in elk kwartier een parel met bovenaan een kruisje, onderaan cirkel en verbasterde letters.  Tekst:  Een aantal niet bepaalde runen tekens V & zeskantige O.

Datum: z.j. ca. 690 – 710

Slagplaats: Gebied van de Grote Rivieren/ Friesland, Westergo of imitatie onbekende muntplaats.

Opmerking: Met dank voor bevestiging door Wybrand Op den Velde en verfijning variëteit.

mike

Referentie

Lit: BMC 86 Series D, type 2c, variëteit 3f; van der Chijs, deel 9, V.36/45; KNG JMPK 2003,W Op den Velde & D M Metcalf, p 190 e. v.

Gedetermineerd door rimidi

Sceatta, stekelvarken / standaard type, ook porcupine type genoemd, eerste fase: ca. 710 – 720

Gevonden door Andre van Erkom

Muntheer: Continentale oorsprong .

Materiaal: zilver

Diameter: ?

Gewicht: ?

Voorzijde: Gestileerd/gedegenereerd stekelvarken met hoofd. Tekst: Anepigrafisch.

Keerzijde: Gepareld vierkant/standaard waarin (pseudo) runen tekens T T I I rondom een O, aan de buitenzijde van het vierkant plusteken. Tekst: Anepigrafisch.

Datum: z.j. ca. 710 – 720

Slagplaats: Algemeen “het gebied van de grote rivieren”, delta Rijn-Maas.

andre-800

Lit: JKNGMP 2009/2010, Michael Metcalf & Wybrand Op den Velde, p. 448 Series E sub varieteit c & d 1355; serie E ref: SCBC 790 en 790B

Gedetermineerd door Andre van Erkom en rimidi

Frankrijk: Gros Tournois a l’O long 1290 – 1295

Gevonden door Erik Natte

Muntheer: Philippe IV le Bel koning van Frankrijk, 1285 – 1314

Materiaal: zilver

Diameter: 24,4 mm

Gewicht: 3,4 gr

Voorzijde: Gevoet kruis in een dubbele band met omschrift. Tekst buitenbaan in een dubbele parelcirkel: + BNDICTV : SIT : NOmЄ : DNI : nRI : DЄI : IhV : XPI; interpunctie door drie parels boven elkaar; Gezegend zij de naam van onze Heer Jezus Christus. Tekst tussen de buitenbaan en een parelcirkel : PhILIPPVS REX; Philips koning. De “L” eindigt op een lelie en waarvan de functie onbekend is.

Keerzijde: Het gestileerde tourse kasteel getopt door een kruis dat het omschrift onderbreekt op 12 uur, daar rond het omschrift, dit alles omgeven door een sierrand tussen twee geparelde cirkels. De sierrand bestaat uit twaalf halve dubbele cirkelbogen, die elkaar deels overlappen, met in elk een lelie. Tekst:  TVRONVS CIVIS; Stad Tours.

Datum: z.j. 1290-1295

Slagplaats: Frankrijk

patrick-800

( “L” eindigend op een lelie, maar hier met ster op eind van omschrift)

Filips IV van Frankrijk

Referentie

Lit: J Duplessy 214; Lafaurie 218; Colin Martin 37

Gedetermineerd door rimidi

Brugge: stuiver ca. 1496 – 1499, zevende emissie.

Gevonden door Kris Van Den Berge

Muntheer: Philips de Schone, als graaf van Vlaanderen, 1482-1506

Materiaal: zilver 319 / 1000

Diameter: 28 mm

Gewicht: 2,49 gr, uitgifte 3,10 gr

Voorzijde: Gekroond wapenschild van Philips de Schone (Oostenrijk-Bourgondië), de kroon onderbreekt het omschrift bovenaan. Tekst:  PhI:ARChID:AVST:DVX:BG:CO:F:; Philips aartshertog van Oostenrijk hertog van Bourgondië en graaf van Vlaanderen. Interpunctie klavertje.

Keerzijde: Een lang gebloemd kruis, in het midden opengewerkt met centraal het muntteken, een lelie, van Brugge. Het kruis onderbreekt het omschrift en een dubbele vierpas. Tekst: SIT:nO – mEn:D – nI:BE – nEDIC. Interpunctie klavertje.

Datum: z.j. ca. 1496-1499, zevende emissie.

Slagplaats: Brugge

kris-800

Filips de Schone

Lit: Vanhoudt atlas H 138var; van Gelder Hoc 112-5; Vanhoudt new 142.BG(fout voorbeeld kroon onderbreekt het omschrift niet!); De Mey Vl 572

Gedetermineerd door Eric Aerts en rimidi

Frankrijk: Gros Tournois a l’O long 1290 – 1295

Gevonden door Tom Devos

Muntheer: Philippe IV le Bel koning van Frankrijk, 1285 – 1314

Materiaal: zilver

Diameter: 25 mm

Gewicht: 4 gr

Voorzijde: Gevoet kruis in een dubbele band met omschrift. Tekst buitenbaan in een dubbele parelcirkel: + BNDICTV : SIT : NOmЄ : DNI : nRI : DЄI : IhV : XPI; interpunctie door drie parels boven elkaar; Gezegend zij de naam van onze Heer Jezus Christus. In de binnenbaan, tussen de buitenbaan en een parelcirkel : PhILIPPVS REX; Philips koning.

Keerzijde: Het gestileerde tourse kasteel getopt door een kruis dat het omschrift onderbreekt op 12 uur, daar rond het omschrift, dit alles omgeven door een sierrand tussen twee geparelde cirkels. De sierrand bestaat uit twaalf halve dubbele cirkelbogen, die elkaar deels overlappen, met in elk een lelie. Tekst: TVRONVS CIVIS; Stad Tours.

Datum: z.j. 1290-1295

Slagplaats: Frankrijk

tom-800-800

“L” eindigend op een lelie, maar hier met ster op eind van omschrift

Filips IV van Frankrijk

Referentie

Lit: J Duplessy 214; Lafaurie 218; Colin Martin 37

Gedetermineerd door rimidi

Brugge: dubbele mijt ca. 1468 – 1471

Gevonden door Kris Van den Berge

Muntheer: Karel de Stoute, 1467-1477

Materiaal: biljoen

Diameter: 20 mm

Gewicht: 1,72 gr

Voorzijde: Wapenschild van Bourgondië in het veld. Tekst: + KAROL ° D ° G ° D ° BG ° CO ° FLA

Keerzijde: Kort gevoet kruis in het midden opengewerkt met het muntteken (lelie) in het hart. Tekst: + mOnETA ° nA ° COm ° FLAD

Datum: z.j. ca. 1468 – 1471

Slagplaats: Brugge

kris2.2-800

Karel de Stoute

Lit:  Vanhoudt atlas H 38; van Gelder Hoc 28; Vanhoudt new 37.BRUGGE

Gedetermineerd door rimidi op DVVL

Brûlé, denier noir, bonne mite, double mite: ca. 1478 – 1479

Gevonden door Peter Peeters

peter4.1 peter4

Muntheer: Lodewijk van Bourbon, prinsbisschop van Luik, 1456-1482

Materiaal: biljoen

Diameter: ca. 22 mm

Gewicht: 0,9 gr

Voorzijde: Wapenschild van Lodewijk van Bourbon. Tekst: lelie LVDOVICVS EPS LEODIENSIS of variant.

Keerzijde: Kort gevoet opengewerkt kruis met in het midden een lelie. Tekst: lelie MON NOVA FACTA IN hASSELE / CVRINGE of variant.

Datum: z.j. ca. 1478 / 1479

Slagplaats: Hasselt of Kuringen

filip3.2

Lodewijk van Bourbon

Lit: Vanhoudt G 1043/G 1048; Dengis 718/722

Gedetermineerd door Jean Pierre Parent en rimidi