Grosso da 4 Soldi, tweede type ( gesnoeid ): 1466 – 1476

Gevonden door Bruno Tielemans

Muntheer: Galeazzo Maria Sforza, hertog van Milaan, 1466 – 1476

Materiaal: zilver

Gewicht ( uitgifte ): ca. 2,5 gr  -2,7 gr ( gewogen ): 2 gr

Diameter ( uitgifte ): ca. 27 mm ( gemeten ): 20 mm

Voorzijde : Geharnaste buste van de hertog naar rechts tussen de initialen  Gӡ  / • M. ; Galeazzo / Mediolani (Milaan). Tekst:  visconti Gӡ • MA • SF • VICECOMES • DVX • MELI • V • ; GaleaZius MAria SFortia VICECOMES (visconti) DUX  MEdioLanI  V ( Quintus)

Keerzijde: Staande Sint Ambrosius,  gemijterd en met nimbus, met een gesel/zweep in zijn geheven rechter hand  en met zijn linker hand twee gewapende krijgers met zwaarden en schild verdrijvend. Tekst: • S • AMBROSI’ • •

Datum: z.j. 1466 – 1476

Slagplaats: Milaan

Galeazzo Maria Sforza

Referentie

Li: MIR 205; Crippa. 12; Negrini/Varesi 196; RM 252/13; Biaggi 1551

Gedetermineerd door rimidi

 

Advertenties

Demi ecu d’or au soleil: ca. 1494 – 1498

Gevonden door ?

Muntheer: Charles VIII, koning van Frankrijk, 1483 – 1498.

Materiaal: goud

Diameter: 25 mm

Gewicht ( uitgifte ): 1,748 gr ( gewogen ): 1 – 2 gr

Voorzijde: Het gekroonde wapenschild van Frankrijk getopt door een zonnetje. Tekst: lelie : KROLVS (sic): FRANCORV : REX :: anker ; afwijkend omschrift, interpunctie twee ringetjes boven elkaar, een ster/spoorrad onder de 6de/7de letter.

Keerzijde: Een kort, driedubbel, gelelied kruis met op het hart een rozet gelegen. Tekst: lelie : XPS : VINCIT : XPS : REGNAT : anker ; afwijkend omschrift.

Datum: z.j. ca. 1494 – 1498 lelie = tweede emissie

Slagplaats: Anker = Bayonne ( na 1490 )

philip1.2-800

Karel VIII van Frankrijk

Referentie

Referentie

Lit: Duplessy 578A; Lafaurie 556a

Gedetermineerd door rimidi

Cavallo ( con gigli sormontati da corona ): 1495

Gevonden door Bram Cole

Muntheer: Carlo VIII, koning van Napels, 1495 = Karel VIII van Frankrijk

Materiaal: koper

Diameter: 18 mm

Gewicht: 1 gr

Voorzijde: In het veld een kroontje met daaronder drie lelies 2/1 geplaatst. Tekst: Jeruzalemkruisje  KAROLVS ° DGR ° FRAN ° SI ° IE.

Keerzijde: In het veld een Jeruzalemkruis met in de kwartieren kleine kruisjes van hetzelfde type. Type: Jeruzalemkruis  XPS VINCI XPS RE XPS IMP

Datum: z.j. 1495

Slagplaats: Napels

bram-800

Karel VIII van Frankrijk

Lit: CNI nr 31; Pannuti en Riccio nr 7; d’Andrea/Andreani nr 6; MIR nr 99.

Gedetermineerd door rimidi

 

Blanc à la couronne: 1436 – 1461 of 1488 – 1498

Gevonden door Fred Eric

Muntheer: Charles VII, koning van Frankrijk, 1422  -1461 ( of Charles VIII, koning van Frankrijk, 1483 – 1498? ).

Materiaal: zilver 0,399 (0,359) / 1000

Diameter: 27,5 mm

Gewicht: 1,85 gr

Voorzijde: In het veld een dubbele driepas met daarin wapenschild met drie lelies met erboven en langs weerszijden een kroontje. Tekst: + KAROLVS * FRANCORVM * REX, interpunctie een spoorrad.

Keerzijde: In het veld een dubbele vierpas met daarin een gevoet kruis met in de kwartieren twee kroontjes en twee lelies afwisselend. Tekst: + SIT * NOMEN * DNI * BENEDICTV

Datum: z.j. ca. 1436 -1461 ( 1488 – 1498 )

Slagplaats: Niet (meer) zichtbaar.

bram1.2-800

Voorbeeldfoto van Charles VII, Blanc à la couronne, Doornik

bram1.3-800

Voorbeeldfoto van Charles VIII, Blanc à la couronne, Angers

Karel VII

Referentie

Referentie

Lit: Charles VII : Duplessy 519 en varianten, Charles VIII : Duplessy 587

Gedetermineerd door rimidi

Dubbele mijt: 1346 – 1391

Gevonden door Mark Boeckhout

Muntheer: Willem I de Rijke, graaf van Namen, 1337-1391.

Materiaal: biljoen

Diameter: 20,15 mm

Gewicht: 0,80 gr

Voorzijde: In het veld in drie lijnen .G. / COm / .n. letters in kruisvorm geplaatst. Tekst: tussen twee parelcirkels: + COMES x nAMVR x C, interpunctie twee liggende kruisjes boven elkaar.

Keerzijde: In het veld een gebladerd kruis. Tekst tussen twee parelcirkels:  + MOnETA x NAMVR.

Datum: z.j. ca na 1346 – 1391.

Slagplaats: Namen

Opmerking: Nabootsing van een dubbele parisis volgens model van ca 1346, zie J Benders, RBN 2003, p. 233.

mark3-800

Willem I van Namen

Lit: Vanhoudt atlas G 2251; De Mey Namen 190; Chalon Namur 127

Gedetermineerd door rimidi

Gros de Roi: ca. 1463 – 1473 en 1475 – 1483

Gevonden door Nico Geyskens

Muntheer: Lodewijk XI, koning van Frankrijk, 1461 – 1483

Materiaal: zilver 917 / 1000

Diameter: ? ca. 28 – 29 mm

Gewicht: ? ca. 3,5 gr

Voorzijde: Drie lelies 2/1 geplaatst onder een kroon. Tekst in een dubbele parelkrans: + roosje LVDOVICVS*DEI*GRACIA*FRANCOR*REX of variant.

Keerzijde: Een kort gelelied kruis met op het midden een “P” gelegen. Tekst in een dubbele parelkrans: +roosje SIT*nOmEn*DOmInI*BEnEDICTYm

Datum: z.j. ca 1463 – 1473 en 1475 – 1483

Slagplaats: Perpignan

Lodewijk XI van Frankrijk

Lit: Duplessy 548; Ciani 753; Lafaurie 532

Gedetermineerd door rimidi