Halve schilling, ½ shilling, soms ook sterling: ca. 1362 – 1372

Gevonden door Arjan Wagemakers

Muntheer: Kuno II von Falkenstein, aartsbisschop van Trier, 1362-1388.

Materiaal: zilver

Diameter: 19 mm

Gewicht: 0,85 gr

Voorzijde: Buste van de bisschop frontaalmet spitsmijter, twee drieblaadjes versieren de mijter. Tekst: • + COnO ••• DEI ••• GRA + •, interpunctie drie pareltjes boven elkaar; Cono Dei Gratia; Kuno met gratie Gods.

Keerzijde: Twee gekruiste sleutels met in het bovenste kwadrant een ring. Tekst: + ARChIEPVS ••• TREVER, interpunctie drie pareltjes boven elkaar; Archiepiscopus Treverensis; Aartsbisdom Trier.

Datum: z.j. ca. 1362 – 1372

Slagplaats: Trier, Cohem of Coblenz?

arjan-800

Referentie

Lit: Noss 156b; J Chautard 333var; Renesse-Breidbach, vol II, 16854var

Gedetermineerd door Arjan Wagemakers en rimidi

Leeuwengroot Compagnon, Compagnon, Ghesel: ca. 1346 – 1351 ( 2de emissie, ronde O ).

Gevonden door Philippe Legrand

Muntheer: Lodewijk Van Male , graaf van Vlaanderen 1346 – 1384.

Materiaal: zilver

Diameter: 26 mm

Gewicht: 2,2 gr

Voorzijde: Gevoet kruis dat door de binnenste parelcirkel gaat. Tekst binnenbaan: LVD-OVI-C’xCO-MES ronde O van CO-MES. Tekst buitenbaan: +BnEDICTV:SIT:nOmE:DnI:nRI :IhV:XPI.

Keerzijde: Klimmende leeuw naar links waarrond omschrift, in een cirkel met 11 klaverbladen en 1 leeuwtje. Tekst: + MONETA*FLAND’

Datum: z.j. ca. 1346 – 1351 ( 2de emissie, ronde O ).

Slagplaats: Brugge, Gent ( muntteken niet meer zichtbaar tussen moneta en fland’ )

philippe1.2-800

Lodewijk van Male

Lit: Vanhoudt atlas G 2596; Gaillant 219/221; J C Martiny 33-5ev; JEGMP 2011, II-5A, p 13ev

Gedetermineerd door rimidi

Goudgulden: ca. 1470 – 1486

Gevonden door Smeets Nick

Muntheer: Albrecht Achilles markgraaf en keurvorst van Brandenburg-Franken, 1464 – 1486.

Materiaal: goud

Diameter: 23 mm

Gewicht: 3,28 gr, uitgifte ca. 3,4 gr

Voorzijde: Johannes de Doper met stralenkrans en lam in linker hand, tussen zijn voeten een hondenkop (Duitse Brak) naar rechts, het muntteken van Schwabach, voeten en hoofd van Johannes onderbreken het omschrift. Tekst: ALBT’: mARCh – BRAnD’ : ELTO’; Albertus marchio Brandenburgensis elector.

Keerzijde: Een gekanteld gebloemd kort kruis met in de kwartieren wapenschildjes, links dat van het graafschap Hohenzollern (gevierendeeld), boven dat van Brandenburg (Adelaar), onderaan dat van het burggraafschap Neurenberg (Leeuw in geblokt kader) en rechts dat van Pommeren (Griffioen) en op het hart een vijfde, het keurvorstschildje van Brandenburg, met scepter. Tekst: + mOnETA : nOVA : AVR’: SWOBACh’; Moneta nova aurea Swobacensis.

Datum: z.j. ca. 1470 – 1486

Slagplaats: Schwabach ( Franken )

Albrecht Achilles van Brandenburg

Referentie

Lit: Friedberg 304; Wolfgang Schulten, Deutsche Münzen aus der Zeit Karls V, p. 35 # 190; Schrötter 337/340.

Gedetermineerd door rimidi

 

Fragment van een Groot Cromsteert: ca. 1417 – 1464

Gevonden door Arjan Wagemakers

arjan1 arjan1.1 (1)

Muntheer: Jan van Wezemaal, heer van Rummen, ca. 1417 – 1464

Materiaal: zilver

Afmetingen: 14 mm / 25 mm

Gewicht: 1,18 gr, normaal ca. 3,0 -3,2 gr

Voorzijde: Klimmende leeuw naar links met gevierendeelde wapenschild op de borst ( 1 en 4 lelie, 2 en 3 klimmende leeuw ). Tekst beginnende op 3 uur:                                             x IOhS’:DNS:DE:WESMALE;Z;PhAL

Keerzijde: Lang gevoet kruis tot aan de rand, in de kwartieren de letters F-A-L-S. Tekst: + mOET – A:NOVA – ROMAN – ORVM:

Datum: z.j. ca. 1417 – 1464

Slagplaats: Rummen

arjan 1.2-800

Lit: Vanhoudt atlas G 2025; P Lucas Mosanes  36.15.26; De Mey imit 673; v d Chijs, lenen Brab, XXIV, 2

Gedetermineerd door rimidi

Brabantse mijt: ca. 1466 – 1467 of 1468 – 1474

Gevonden door Mark Boeckhout

Muntheer: Philips de Goede, 1419 – 1467 of Karel de Stoute, 1467 – 1477

Materiaal: biljoen

Diameter: 16,94 mm

Gewicht: 0,7 gr

Voorzijde: Het gevierendeelde meervoudige wapenschild met hartschild van Philips de Goede/Karel de Stoute. Tekst: + PhS:DEI:GRA:DVX:BRABA (of variant) of + KAROLVS:DEI:GRA:DVX: BRABA (of variant).

Keerzijde: Een lang gevoet kruis het omschrift onderbrekend, op het hart het wapenschild van Leuven gelegen. Tekst: + mOn – ETAn – OVA L – OVAE, vermoedelijk, gezien de ruimte tussen de T van mOnETA en het volgende been van het kruis.

Datum: z.j. ca. 1466 – 1467 of 1468 -1474

Slagplaats: Leuven

Opmerking: Er bestaan tal van omschrift varianten. Kleine voorkeur voor Karel de Stoute.

mark-800

Filips de Goede

Karel de Stoute

Lit: Vanhoudt atlas, H 21/H 41 ; Vanhoudt new, 28/40; Van Gelder Hoc, 20/31.

Gedetermineerd door rimidi

Bourgeois fort: ca. 1311 – 1314

Gevonden door Robin Verbeek

Muntheer: Philippe IV le Bel, koning van Frankrijk, 1285 – 1314

Materiaal: biljoen

Diameter: 20 mm

Gewicht: ?

Voorzijde: Latijns kruis getopt bovenaan en aan de zijarmen met holle drieblaadjes, een ring in het midden en een parel op de onderste arm als versiering, het kruis onderbreekt het omschrift onderaan. Tekst tussen twee parelcirkels : + PhILIP – PVS REX

Keerzijde: In het veld FOR – TIS in twee lijnen getopt door een kroon die het omschrift bovenaan onderbreekt. Tekst: BVRGENSIS

Datum: z.j. ca. 1311 – 1314

Slagplaats: ? Frankrijk

robin1.2-800

Filips IV van Frankrijk

Referentie

Lit: Duplessy 231; Ciani 221; Lafaurie 236

Gedetermineerd door Peter D’Haese en rimidi

Leeuwengroot Compagnon, Compagnon, Ghesel: ca. 1351 – 1353 ( 3e emissie, lange O ) of later tot 1364.

Gevonden door Tom Termonia

Muntheer: Lodewijk Van Male , graaf van Vlaanderen 1346 – 1384.

Materiaal: zilver

Diameter: ?

Gewicht: ?

Voorzijde: Gevoet kruis dat door de binnenste parelcirkel gaat. Tekst binnenbaan: LVD-OVI-C’xCO-MES lange O van CO-MES. Tekst buitenbaan: +BnEDICTV:SIT:nOmE:DnI:nRI :IhV:XPI.

Keerzijde: Klimmende leeuw naar links waarrond omschrift, in een cirkel met 11 klaverbladen en 1 leeuwtje. Tekst: + .MONETA*FLAND’.

Datum: z.j. ca. 1351 – 1353 ( 3e emissie, lange O ) of later tot 1364.

Slagplaats: Brugge, Gent of Mechelen ( muntteken niet meer zichtbaar  tussen moneta en fland’ )

tom-800

Lodewijk van Male

Lit: Vanhoudt atlas G 2596; Gaillant 219/221; J C Martiny 33-6; JEGMP 2011, III-9, p 15

Gedetermineerd door rimidi