Postulaatgulden

Gevonden door Mike Creemers

Muntheer: Jan van Hoorn, prinsbisschop van Luik, 1485 – 1505

Materiaal: goud

Diameter: 23 mm

Gewicht: 2,18 gr

Voorzijde: Wapenschild van Jan van Hoorn in een dubbele driepas in parelcirkel. Tekst: +IOhS*DE*HORn*EPS*LEODIE’ ( of variant ). Voluit: + IOH[anne]S DE HORN[es] EP[iscopv]S LEODIE[nsis] wat betekent: Jan van Hoorn, bisschop van Luik.

Keerzijde: Sint-Lambertus in een parelrand met mijter en voeten, de legend doorbrekend. Tekst:  */*SANCTVS / LAMBERTV’  (of variant ).

Datum: 1485 – 1505

Slagplaats: Luik

Referentie

Lit: Dengis 768; Vanhoudt G 1080

Gedetermineerd door rimidi

 

Advertenties

Double tournois

Gevonden door Paul Blomme

Muntheer: Koning Philippe IV le Bel van Frankrijk ( °1268 – 1285 – †1314 )

Materiaal: zilver 399 / 1000

Diameter: 17 mm

Gewicht: 0,80 gr

Voorzijde: Kort gevoet kruis in een parelcirkel, in het 3de kwartier een lelie. Tekst: + PhILIPPVS REX; Filips koning

Keerzijde: Gevelbekroning met aan de basis twee ringen van het Tourse kasteel en getopt door een kruis tussen twee lelies, in een parelcirkel. Functie van punt links van het kruis ken ik niet. Tekst: + mOn DVPLEX REGAL; “Koninklijke dubbele munt”

Datum: z.j. ca 1295 – 1303

Slagplaats: Frankrijk

tournois

Filips IV van Frankrijk

Lit: J Duplessy 229; Ciani 218; Laf 234

Gedetermineerd door rimidi

( Venetiaanse ) Soldino in Engeland ook wel ’Galley Halfpence’.

Gevonden door Marc Swinnen

Muntheer: Michele Steno, 63ste Doge van Venetië, 1400 – 1413.

Materiaal: zilver

Diameter: 14 mm

Gewicht: 0,34 gr

Voorzijde: Geknielde Doge met vaan voor zich uit naar links. Achter hem een zespuntige ster en een “D” voor de ( ongekende ) muntmeester. Tekst: ✠ MIChAEL • STEN’ DVX;  STEN is tamelijk goed zichtbaar voor de Doge.

Keerzijde: Leeuw van Sint Marcus met vleugels en nimbus naar links. Tekst: ✠ • S • MARCVS • VENETI •

Datum: z.j. ca 1400-1413

Slagplaats: Venetië

marc1

Lit: Papadopoli 3

Gedetermineerd door rimidi

Denier Karel de Grote: ca 793 – 814

Gevonden door Kevin Smolders

 

Materiaal: zilver

Diameter: 19,2 mm

Gewicht: 1,19gr

Voorzijde: Kort gevoet kruis. Tekst: +CARLVSREXFR ( Karel Koning van Frankrijk )

Keerzijde: Carolusmonogram. Tekst: + METVLLO ( van de muntplaats Melle in Frankrijk )

Karel de Grote

Referentie

Gedetermineerd: “ mail Simon Coupland dd 17/09/2018 21:02 ”