Dubbele mijt: na 1388

Gevonden door Philip Coens

Materiaal: biljoen

Diameter: 20,56 mm

Gewicht: 1,46 gr

Voorzijde: Binnen een parelcirkel het gevierendeeld wapenschild van Bourgondië. Tekst: + PHILIPP’ DVX . BVRG’, Philips hertog van Bourgondië

Keerzijde: Binnen een parelcirkel een kort gevoet kruis. Tekst: + MONETA. FLAND(sic); legende variant.

Datum: z.j. na 1388

Slagplaats: Gent / Brugge / Mechelen

philip-800

Filips II de Stoute

Lit: Martiny 64-1; De Mey Vl 273var; Vanhoudt atlas G 2638 var.

Gedetermineerd door rimidi

Advertenties

Handheller, ook Händleinheller of Händlheller: ca. 1250 – 1350

Gevonden door Patrick Schuermans

Muntheer: Anoniem, stad Hall

Materiaal: zilver

Diameter: 15 – 16 mm

Gewicht: 0,4 gr

Voorzijde: In het veld de zegenende hand van God. Tekst: Niet leesbaar of anepigrafisch.

Keerzijde: In het veld een sterk gevorkt kruis met op de uiteinden van de armen een parel. Tekst: Niet leesbaar of anepigrafisch.

Datum: z.j. ca 1250-1350

Slagplaats: Hall Schwäben ( Baden Württemberg )

Opmerking: Er bestaan vele navolgingen, maar na een verdrag uit 1356 moest er dan een letter of een ander symbool bij staan (meestal in de handpalm).
Een ander probleem is de datering vermits deze vanaf ca 1170/80 tot zeker 15de eeuw geslagen zijn.
De massa geeft enige aanwijzing, in de beginperiode zouden ze ca 0,65 gram gewogen hebben, later ( ca. 1350 ) verminderd naar 0,4 gram en met minder zilver…

Referentie

Lit: Raff 11- A-Typ, Eaf XX, Saurma 1365/ 608

Gedetermineerd door rimidi

Gros Tournois a l’O rond: ca. 1305

Gevonden door Martijn Aarts

Muntheer: Philippe IV le Bel koning van Frankrijk , 1285 – 1314

Materiaal: zilver

Diameter: 24 mm

Gewicht: 3,56 gr

Voorzijde: Gevoet kruis in een dubbele band met omschrift. Tekst buitenbaan in een dubbele parelcirkel: + BNDICTV : SIT : NOmЄ : DNI : nRI : DЄI : IhV : XPI; interpunctie door drie parels boven elkaar; Gezegend zij de naam van onze Heer Jezus Christus. In de binnenbaan, tussen de buitenbaan en een parelcirkel: PhILIPPVSxREX; Philips koning. De “L” eindigt op twee driehoekjes.

Keerzijde: Het gestileerde tourse kasteel getopt door een kruis dat het omschrift onderbreekt op 12 uur, daar rond het omschrift, dit alles omgeven door een sierrand tussen twee geparelde cirkels. De sierrand bestaat uit twaalf halve dubbele cirkelbogen, die elkaar deels overlappen, met in elk een lelie. Tekst:  TVRONVSCIVIS; Stad Tours.

Opmerking: De stukken met dubbele P in Philippus worden meestal aan Philippe le Bel toegewezen.

Datum: z.j. ca. 1305

Slagplaats: Frankrijk

gros tournois-800

Filips IV van Frankrijk

Referentie

Lit: J Duplessy 213B; Colin Martin 63

Gedetermineerd door rimidi

 

Kwart (oud) gouden schild met adelaar: ca. 1352 – 1353

Gevonden door Marcel de Pieper

Muntheer: Lodewijk van Male, graaf van Vlaanderen 1346 – 1384

Materiaal: goud

Diameter: 17 mm

Gewicht: 1,12 gr

Voorzijde: Frontaal gezeten gekroonde (rozenkroon) graaf op een gotische troon met een opgeheven zwaard in de rechterhand en rustend met zijn linkerhand op een schild met tweekoppige adelaar. Tekst: + LVDOVIC’ x DЄI | x GRΛ x | COMЄS : FLΛ, Lodewijk bij gratie Gods graaf van Vlaanderen.

Keerzijde: Een versierd en gebloemd drienervig kruis in een dubbele vierpas, klavertjes in de buitenhoeken en blaadjes aan de binnenhoeken. Tekst: + XPC o VICIT o XP’C o RЄGNΛT o XPC o IPЄRΛT; Christus,de redder, overwint, Christus,de redder, regeert, Christus, de redder, heerst.

Datum: z.j. ca. 1352 – 1353

Slagplaats: Brugge

marcel-800

Lodewijk van Male

Referentie

Lit: Frey 154, Schneider 139, Delmonte G 456, Vanhoudt atlas G 2599; Gaillard 209

Gedetermineerd door rimidi

Denarius: vanaf ca. 1020 – 1056

Gevonden door Ronny Servaes

Muntheer: Markgraafschap van Antwerpen, ca. 1000 – 1076

Materiaal: zilver

Diameter: 16,5 mm

Gewicht: 1,2 gr

Voorzijde: Het woord MON·ETA tussen twee horizontale lijnen gelegen over een dubbel gekanteld vierkant met bovenaan en onderaan een kruisje, in de binnenhoeken telkens cluster van drie parels. Tekst tussen buitenvierkant en parelcirkel, onderbroken door het muntbeeld, beginnende op 4 uur : ANT – VER – PEN – SIS, Antwerpen.

Keerzijde: Kort gevoet kruis met in elk kwartier een dikke parel. Tekst tussen twee parelcirkels: + LVDOVVICVS IMPǤ; Lodewijk keizer.

Datum: z.j. vanaf ca. 1020 – 1056, voortgezette (geïmmobiliseerde) muntslag op naam van keizer Lodewijk.

ronny1.3-800

Lit: JKNGMP 100 special,2014, P Ilisch : 26.3. en 3.1; Hatz 1981, p 165-177, 2A en B; Dannenberg 140c var; Vanhoudt atlas F 137var

Gedetermineerd door rimidi

Achtste groot, volgens De Mey kwart groot: ca. 1433 – 1455

Gevonden door Friso Langen

Muntheer: Rudolf van Diepholt, bisschop van Utrecht, 1433 – 1455

Materiaal: biljoen, volgens van der Chijs koper

Diameter: 12 mm

Gewicht: 0,22 gr

Voorzijde in een parelcirkel: Het wapenschild van de bisschop, een gaande leeuw naar links bovenaan en adelaar met gespreide vleugels onderaan, in een (enkele) driepas met buitenhoeken. Tekst: + ROD(O)LF[‘VS EP(I)S’ TRAIECT] ; Rudolf bisschop van Utrecht.

Keerzijde: Lang gevoet kruis dat het omschrift onderbreekt, in de kwartieren R-O-D-F’ van Rodolf. Omschrift: mOn / ET]n/ OV+R / En[E, afwijkend van gekende mOn / ETA / REN / ESIS; (nieuwe) munt van Rhenen.

Datum:  z.j. ca. 1433 – 1455

Slagplaats: Rhenen

Opmerking: Het ontbreken van de tweede O in Rodolf(us), de “nOV+” die ongekend is voor dit type, de gebrekkige driepas die ook nog enkel is in plaats van dubbel doen me denken aan een contemporaine vervalsing.

friso6.2-800

Rudolf van Diepholt

Lit: van der Chijs XVI, 11; J De Mey Utr 291

Gedetermineerd door Andre van Erkom en rimidi

2/3 ruitergroot Margaretha van Constantinopel 1244 – 1280

Gevonden door Patrick Schuermans

Muntheer: Margaretha II van Constantinopel

Materiaal: zilver

Diameter: 23 mm

Gewicht: 2,4 gr

Voorzijde: Galopperende ruiter met geheven zwaard naar rechts, het paard draagt een dekkleed en heeft een pluim op het hoofd Tekst: + mOnETA x VALEnCE / nEnSIS

Keerzijde: Kort kruis met in de kwartieren een wassende maan ( maansikkel ). Tekst binnenbaan: + SIGnUm x CRVCIS; Tekst buitenbaan: + mARGARETA x COmITISSA

Datum: z.j. 1244 – 1280

Slagplaats: Valenciennes

Margaretha II van Vlaanderen

Lit: Lit : Vh G 435var; P Lucas 39 type 4 var

Gedetermineerd door rimidi en op facebook