Maaslandse mijt: 14e eeuw

Gevonden door Kris Van Den Berge

Materiaal: biljoen

Diameter: 15 mm

Gewicht: 0,33 gr

Gezien de vorm en de letters die ik kan lezen zou ik het houden op een onbepaalde Maaslandse mijt. “T & O” en “CO”(MES?) zouden eventueel kunnen passen voor een mijt type à la Diederick van Heinsberg, graaf van Loon. Waarvan er in de atlas een dubbele mijt afgebeeld staat onder G 652

Gedetermineerd door rimidi

Vlaanderen, Brugge of Gent: dubbele mijt ca. 1436-47(G) /1454-58(B) / 1466-57(G)

Gevonden door Kris Van Den Berge

Muntheer: Philips de Goede, graaf van Vlaanderen, 1419-1467.

Materiaal: biljoen

Diameter: 20 mm

Gewicht: 0,91 gr

Voorzijde: In het veld het Bourgondisch wapenschild met in het hart het wapenschild van Vlaanderen. Tekst: + P[hS°D°G°D°B°Z°COm°]FLAD’

Keerzijde: Een kort gevoet kruis met in het opengewerkt hart een lelie. Tekst: + mONET[A°nA°COm°F]LAD’

Datum: z.j. ca. 1436-47(G) /1454-58(B) / 1466-57(G)

Slagplaats: Vlaanderen, Brugge of Gent.

kris

Filips de Goede

Lit: van Gelder Hoc 15-2; Vanhoudt new 7.GE-BR; De Mey Vl 373; J-C Martiny 127

Gedetermineerd door rimidi

Brugge: dubbele mijt ca. 1492 – 1496

Gevonden door Kris Van Den Berge

Muntheer: Philips de Schone, graaf van Vlaanderen, 1482-1506

Materiaal: biljoen

Diameter: 20 mm

Gewicht: 0,55 gr

Voorzijde: Gekroonde letter “P” in het veld. Tekst: leeuwtje of lelie PhS ARChID AVST BG CO F(L); interpunctie klavertje.

Keerzijde: Kort gevorkt kruis in het veld, in het midden opengewerkt met het muntteken (lelie) van Brugge. Tekst: leeuwtje of lelie In nOmInE DOmInI AmEn; interpunctie klavertje.

Datum: z.j. ca. 1492 – 1496

Slagplaats: Brugge

kris 5.3-800

Filips de Schone

Lit: Vanhoudt Atlas H 189; van Gelder Hoc 106; De Mey Vl 557/559; Vanhoudt new 135.BRUGGE

Gedetermineerd door rimidi

Namen: vier mijten ca. na 1346 – 1391.

Gevonden door Kris Van Den Berge

Muntheer: Willem I de Rijke, graaf van Namen, 1337-1391.

Materiaal: biljoen

Diameter: 20 mm

Gewicht: 1,28 gr

Voorzijde: In het veld Een klimmend leeuwtje naar links met een schuinbalk, er rond in kruisvorm geplaatst de letters : nAMV Tekst tussen twee parelcirkels: + GVILLERM . COM. nAMC, of variant.

Keerzijde: Een lang glad gevoet kruis het omschrift onderbrekend, in elk kwartier drie parels. Tekst tussen twee parelcirkels: MOn – ETA – nAM -VRC.

Datum: z.j. ca. na 1346 – 1391

Slagplaats: Namen

Opmerking: Vermoedelijk dubbelslag voorzijde.

kris-800

Willem I van Namen

Lit: Vanhoudt atlas G 2247; De Mey Namen 183/184; Chalon Namur 142

Gedetermineerd door rimidi

Namen: dubbele mijt ca. 1391 – 1418

Gevonden door Kris Van Den Berge

Muntheer: Willem II, markgraaf van Namen, 1391-1418

Materiaal: biljoen

Diameter: 20 mm

Gewicht: 1,05 gr

Voorzijde: In het veld  de letters nAm getopt door een boogvormig afkortingsteken. Tekst: + GVILLELh: nAM : COꓷIS (=COmS?)of variant; Willem graaf van Namen.

Keerzijde: Kort gelelied kruis. Tekst: + MOnETA : nAMVRCEn of variant; Munt van Namen.

Datum: z.j. ca. 1391-1418

Slagplaats: Namen

Opmerking : Wegens onvoldoende leesbaarheid van het omschrift is een nabootsing uit het Maasland niet uitgesloten.

kris1.1-800

Willem II van Namen

Lit: De Mey Namen 242/251; Vanhoudt atlas G 2296/G2300; Chalon 183/189

Gedetermineerd door rimidi

Namen: dubbele mijt ca. 1391 – 1418 of later.

Gevonden door ?

Muntheer vermoedelijk: Willem II van Namen, 1391-1418  (Jan III van Namen is niet uit te sluiten evenals Maaslandse imitaties!)

Materiaal: biljoen

Diameter: 18 mm

Gewicht: 0,94 gr

Voorzijde: Onder een boog (abreviatuurteken) de letters nAm. Tekst: + GVILLELMVS COMS (of variant)

Keerzijde: Kort gelelied kruis. Tekst: + MOnETA  nAMEnSIS (of variant)

Datum: z.j. ca. 1391-1418 of later.

Slagplaats: vermoedelijk Namen

Opmerking: vermoedelijke determinatie !

philip1.2-800

Willem II van Namen

Referentie

Lit: Vanhoudt Atlas G 2296/2299; De Mey 243-246

Gedetermineerd door rimidi

 

Dubbele ( Brabantse ) mijt: ca. 1468 – 1474

Gevonden door Kris Van Den Berge

Muntheer: Karel de Stoute, als Hertog van Bourgondië en Brabant en graaf van Vlaanderen, 1467 – 1477.

Materiaal: Biljoen;  0,033/0,020 ???

Diameter: 20 mm

Gewicht: 0,98 gr

Voorzijde: Het Bourgondisch wapenschild in het veld. Tekst kan gelezen en aangevuld worden als volgt : ฾ [KA]ROL’ ₀ D’ ₀ G[‘ ₀ D’ ₀ BG’ ₀ C]O’ ₀ FL, boven de L een abbreviatuurteken; Karel met Gods gratie hertog van Bourgonië en graaf van Vlaanderen.

Keerzijde: Een kort gevoet kruis met het wapenschild van Leuven op het hart gelegen. Tekst gelezen en aangevuld worden als volgt : ฾MO[nETA ₀ n]OVA ₀ FCA ₀ LOVI (of A); Nieuwe munt gemaakt te Leuven.

Datum: z.j. ca. 1468 – 1474

Slagplaats: Brugge of Leuven???.

Opmerking: Vermoedelijk ongekende hybride met voorzijde stempel uit Vlaanderen ( Brugge ) en keerzijde stempel uit Brabant ( Leuven).

kris-800

Karel de Stoute

Referentie

Lit: H Vanhoudt new  vz 37.BRUGGE / kz 39.LEUVEN; van Gelder Hoc vz 28 / kz 30; Vanhoudt atlas vz H 38 / kz H 40.

Gedetermineerd door rimidi

Sterling: z.j. na 1288 ( Na de slag bij Woeringen op titel van Brabant en Limburg )

Gevonden door Wim Rooijakkers

Muntheer: Jan I hertog van Brabant, 1268 – 1294

Materiaal: zilver

Diameter: 19 mm

Gewicht: ?

Voorzijde: Gedeeld wapenschild met links de leeuw van Brabant en rechts de leeuw van Limburg (dubbele staart). Tekst tussen parelcirkel en wapenschild : .DVX. – LIMB – VRGIE.

Keerzijde: Lang gevoet kruis dat het omschrift onderbreekt met in elk kwartier een klaverblad met een steeltje verbonden met de binnenste parelcirkel. Tekst tussen twee parelcirkels: DVX – BRA – BAN – TIE.

Datum: z.j. na 1288 ( Na de slag bij Woeringen op titel van Brabant en Limburg )

Slagplaats: ?

marco-800

Jan I van Brabant

Lit: Vanhoudt G 201; De Witte 263bis(?); L De Coster 185

Gedetermineerd door Marco Sanders en rimidi

Leuven: sterling ca. 1330 – 1337

Gevonden door Robert Teuchie

Muntheer: Jan III hertog van Brabant, 1312 – 1355

Materiaal: zilver

Diameter: 18 mm

Gewicht: 1,44 gr

Voorzijde: Gevierendeeld wapenschild van Brabant (enkele staart) en Limburg (dubbele staart), in de uithoeken het omschrift: DVX / BRAB / AnTIE

Keerzijde: Een kort gelelied dubbel kruis met daar rond het omschrift. Tekst: + MOnETA : LOVAnIES

Datum: z.j. ca. 1330 – 1337

Slagplaats: Leuven

robert-800

Jan III van Brabant

Lit: Vanhoudt G 256; De Witte 349; Crab LX; De Mey Brab 193

Gedetermineerd door rimidi

Brugge: Philipsgulden, gouden florijn, goudgulden ca. 1500 – 1507

Gevonden door Tom Devos

Muntheer: Philips de Schone, als graaf van Vlaanderen, 1482 – 1505

Materiaal: goud

Diameter: 26 mm

Gewicht: 3,2 gr

Voorzijde: Staande Sint Philippus, met kruisstaf in de rechter hand en evangelie in de linker hand, achter het gekroonde wapenschild van Oostenrijk-Bourgondië. Nimbus en wapenschild onderbreken het omschrift. Tekst beginnende op ca 11 uur :  S / PhE*INTCEDE* /  *PRO*NOBIS /, interpunctie klavertje.

Keerzijde: Een drienervig gebloemd kort kruis in het midden opengewerkt met het muntteken (lelie) centraal. In de kwartieren 1 en 4 een lelie en in 2 en 3 een kroontje. Tekst: lelie PhS DEI GRA ARChID AVST DV BG CO F; interpunctie klavertje.

Datum: z.j. ca. 1500 – 1507

Slagplaats: Brugge

tom-800

Filips de Schone

Lit: Vanhoudt new 147.BG; Vanhoudt Saunders 314; van Gelder Hoc 115-5; Vanhoudt atlas H 141/142

Gedetermineerd door rimidi