Leuven: sterling ca. 1268 – 1294

Gevonden door Mark Volleberg

Muntheer: Jan I van Brabant, hertog van Brabant, 1268 – 1294

Materiaal: zilver

Diameter: 19 mm

Gewicht: 0,97 gr

Voorzijde: Wapenschild met klimmende leeuw naar links. Tekst: + D – VX BRA – BANTI – E

Keerzijde: Een gekanteld lang dubbel kruis met bolletjes op de uiteinden, het omschrift onderbrekend. Tekst tussen twee parelcircels : +I  / DEI / GRA / TI /A Tekst in de kwartieren : L / O / V / A , Leuven.

Datum: z.j. ca. 1268 – 1294

Slagplaats: Leuven

Opmerking: Dubbelslag duidelijk te zien op voor en keerzijde.

mark3 mark3.1

mark3.2-800

Jan I

Lit: Vanhoudt G 183; De Witte 213; De Mey 108. Crab LI

Gedetermineerd door Peter D’Haese en rimidi

Dubbele mijt, courte: 1482 – 1487

Gevonden door Martin

Muntheer: Vlaanderen in opstand tegen Maximiliaan van Oostenrijk, 1482 – 1487.

Materiaal: biljoen, 0,020/1000

Diameter: ca. 20 mm

Gewicht: – 3 gr ?; uitgifte: 1,25 gr

Voorzijde: Klimmende leeuw naar links in het veld. Tekst tussen parelcirkels: + mO * ARCHIDV * AVST * BG * CO * F, Interpunctie klaverblad.

Keerzijde: Een kort gevoet kruis met in het opengewerke hart het atelierteken (lelie) van Vlaanderen. Tekst tussen parelcirkels: + In * nOmInE * DOmInI * A.

Datum: z.j. Gent ca. 1482 – 1485, Brugge ca. 1485 – 1487.

Slagplaats: Gent of Brugge

martin-800

Referentie

Lit: Vanhoudt atlas H 186; van Gelder Hoc 60; Hanhoudt new 78; J-C Martiny 138

Gedetermineerd door rimidi

Aalst: kwart groot (met leeuw) ca. 1331 – 1334, exacte emissie niet (meer?) te bepalen.

Gevonden door Dirk Michiels

Muntheer: Lodewijk van Nevers, graaf van Vlaanderen, 1322 – 1346

Materiaal: zilver

Diameter: 17,5 mm

Gewicht: 0,80 gr

Voorzijde: Een kort gevoet kruis. Tekst: + LVDOVIC COMES FLAD’; Lodewijk graaf van Vlaanderen.

Keerzijde: Klimmende leeuw naar links. Tekst vermoedelijk: + MOnETA ALOSTEnSIS

Datum: z.j. ca. 1331 – 1334, exacte emissie niet (meer?) te bepalen.

Slagplaats: Aalst

groot-800

Lodewijk II van Nevers

Lit: Haeck, EGMP 1985, A 2 … B 16; J-C Martiny AA3/1 … AA6/1; Gaillard 194; Vanhoudt atlas G 2571

Gedetermineerd door Peter D’Haese en rimidi

 

 

Gros Tournois a l’O long: 1290 – 1295

Gevonden door Carla van Duinen

Muntheer: Philippe IV le Bel koning van Frankrijk, 1285 – 1314

Materiaal: zilver

Diameter: 25 mm

Gewicht: 3,39 gr

Voorzijde: Gevoet kruis in een dubbele band met omschrift. Tekst buitenbaan in een dubbele parelcirkel: + BNDICTV : SIT : NOmЄ : DNI : nRI : DЄI : IhV : XPI; interpunctie door drie parels boven elkaar; Gezegend zij de naam van onze Heer Jezus Christus. In de binnenbaan, tussen de buitenbaan en een parelcirkel : PhILIPPVS REX; Philips koning. De “L” eindigt op een lelie.

Keerzijde: Het gestileerde tourse kasteel getopt door een kruis dat het omschrift onderbreekt op 12 uur, daar rond het omschrift, dit alles omgeven door een sierrand tussen twee geparelde cirkels. De sierrand bestaat uit twaalf halve dubbele cirkelbogen, die elkaar deels overlappen, met in elk een lelie. Tekst: TVRONVS CIVIS; Stad Tours.

Datum: z.j. 1290 – 1295

Slagplaats: Frankrijk

Filips IV van Frankrijk

Referentie ( “L” eindigend op een lelie, maar hier met ster op eind van omschrift ).

Lit: J Duplessy 214; Lafaurie 218; Colin Martin 37

Gedetermineerd door rimidi

Maille tierce à l’O rond, emissie 1306, 1/3 gros tournois: na 1306

Gevonden door Filip Behiels

Muntheer: Philippe IV Le Bel, koning van Frankrijk, 1285 – 1314

Materiaal: zilver

Diameter: 19,4 mm

Gewicht: 1,16 gr; uitgifte: 1,406 gr

Voorzijde: Kort gevoet kruis binnen drie parelcirkels met omschrift. Tekst binnenbaan: + PhILIPPVSREX, Philips koning. Tekst buitenbaan: + BNDICTV:SIT:NOmE:DNI:NRI, interpunctie drie bolletjes boven elkaar; geprezen zij de naam des Heren.

Keerzijde: Tours kasteel getopt door een kruis dat het omschrift doorbreekt, aan de buitenzijde tussen twee parelcirkels een sierrand bestaande uit tien lelie’s omsloten door dubbele cirkelbogen waarvan de bovenste tussen 2 puntjes. Tekst: + TVRONVS CIVIS, stad Tours.

Datum: z.j. na 1306

Slagplaats: ?

filip-800

Filips IV van Frankrijk

Lit: Duplessy 219; Ciani 211-212; Lafaurie 223

Gedetermineerd door rimidi

Aalst: Halve groot, 1ste – 2de emissie ca. 1330 – 13 / 03 / 1332

Gevonden door Filip Behiels

filip4 filip4.1

Muntheer: Lodewijk van Nevers, graaf van Vlaanderen, 1322 – 1346.

Materiaal: zilver

Diameter: 21,2 mm

Gewicht: 0,98 gr; uitgifte: uitgifte: 2,15 gr

Voorzijde: Lang gevoet kruis dat het omschrift onderbreekt, in de kwartieren 1 en 4 een adelaar met gespreide vleugels kijkend naar links, in de kwartieren 2 en 3 een klimmend leeuwtje naar links. Tekst tussen parelcirkels: LVDO / VIC : C / OMES / FLAD’; Lodewijk graaf van Vlaanderen. De A heeft een dwarsstreepje, halverwege boven L en A een afkortingsteken.

Keerzijde: Klimmende leeuw naar links in een dubbele zespas. Tekst tussen parelcirkels: + MONETA : ALOSTENSIS; Munt van Aalst. De A heeft een dwarsstreepje. De L loopt uit op een klavertje, de O is vernauwd.

Datum: z.j. ca. 1330 – 13 / 03 / 1332

Slagplaats: Aalst

filip4.2-800 filip4.3-800

Lodewijk II van Nevers

Lit: Haeck, JEGMP 1985, A1; J-C Martiny, AA 2/1

Gedetermineerd door Peter D’Haese en rimidi

 

Groot botdrager: ca. 1389 – 1402

Gevonden door Philip Coens

Muntheer: Philips de Stoute, graaf van Vlaanderen, 1384 – 1404.

Materiaal: zilver

Diameter: 25,64 mm

Gewicht: 2,02 gr

Voorzijde: Binnen een parelrand, een zittende leeuw naar links, getooid met een versierde mantel met het gevierendeeld wapenschild van Bourgondië. Tekst beginnende op 11 uur: + PhILIPP’ : DEI : G : D : BVRG : Ƶ : COm’ : FLAND’ interpunctie twee stippen boven elkaar; Philips door Gods gratie hertog van Bourgondië en graaf van Vlaanderen.

Keerzijde: Gevoet lang glad kruis tot aan de buitenste parelrand het omschrift onderbrekend, in de kwartieren het gevierendeeld wapenschild van Bourgondië. Tekst: + SIT : nO / mE : DnI / BEnED / ICTVm  interpunctie twee stippen boven elkaar; Gezegend in de naam van de Heer.

Datum: z.j. ca. 1389 – 1402

Slagplaats: Gent, Brugge of Mechelen

philip3.2-800

Filips de Stoute

Lit: Vanhoudt atlas G 2636; Dechamps de Pas pl VIII, 19; J C Martiny 67; De Mey Vl 268.

Gedetermineerd door Andre van Erkom en rimidi