Dubbele mijt ( variant ) Filips de Stoute 1384 – 1404

Gevonden door Denny Bogaert

 

Materiaal: biljoen

Diameter: 20 mm

Gewicht ( gewogen ): 1,04 gr. ( uitgifte ): 1,33 gr.

Voorzijde: Binnen een parelrand. Gevierendeeld wapenschild van Bourgondië. Tekst:        ✠ PhILIPP.DVX.BVRG Wat wil zeggen: Philips hertog van Bourgondië.

Keerzide: Binnen een parelrand een kort gevoet glad kruis. Tekst: ✠ mOИЄTΛFLΛИDRES Wat wil zeggen: Munt van Vlaanderen.

Opmerking: Lijkt mij een variant te zijn.
In principe dient de interpunctie een ringetje te zijn.
Ik zie hier enkel een punt tussen DVX en BVRG’
De voorzijde is 64.1
En de keerzijde 64.2

Slagplaats: Brugge, Gent z.j.

Voor Gent 1388

Voor  Brugge 1392-1402

Filips de Stoute

Lit: Lit: J.C. Martiny 64.1; Vanhoudt 2638.

Gedetermineerd door Paul Callewaert

Advertenties

Sint – Hubertus Goudgulden, 1503

Gevonden door ?

 

Muntheer: Wilhelm IV 1475-1

Materiaal: goud

Diameter ( uitgifte ): 23 mm

Gewicht ( uitgifte ): 2,50gr

Voorzijde: Binnen een parelcirkel een dubbele driepas. Met daarbinnen het wapenschild van hertog Wilhelm von Jülich-Berg. Omschrift: Tussen twee parelcirkels. ✠ WILhЄLM’*DVX*IVLIΛC’*Z*MOT(Є). Interpunctie vijfpuntige ster. De letter A geeft geen middenstreepje. (Herkruist kruis)

Keerzijde: Binnen een parelcirkel. Een staande Sint-Hubertus met mijter (Mitra) en staf.
Kijkend naar links naar een hert met gewei De Mijter en voeten van de Heilige doorbreken de legende.Omschrift: tussen twee parelcirkels. **mOn’*ΛVR / ЄΛ*mVLh’ 1503. Interpunctie start met een dubbele vijfpuntige ster boven elkaar. Volgende interpunctie vijfpuntige ster. De letter A geeft geen middenstreepje.

Slagplaats: Mülheim

Lit: Noss 198.

Willem II van Gulik

Gedetermineerd door Paul Callewaert

 

Bourgondische goudgulden onder Maria van Bourgondië 1477 – 1482

Gevonden door Mark Volleberg

 

 

Materiaal: goud  792 / 1000

Diameter ( uitgifte ): 23 mm

Gewicht ( uitgifte ): 3,40 gr

Voorzijde: Sint -Andries rechtstaande met genimd hoofd. Een dwarskruis (St-Andreaskruis) voor zich houdend. Tekst: in een parelcirkel, SΛnCTUS – ΛnDRЄΛS

Keerzijde: Zevendelig wapenschild van Bourgondië in een parelcirkel. Met in het hart een klimmende leeuw naar links gewend. Gelegen op een lang glad gevoet kruis, die de legende in vier verdeelt. Tekst: mΛRIΛ / DVCISS / BG:BR / Ƶ:LI’ mt. Interpunctie van twee cirkeltjes boven elkaar.

De letter A, geeft geen middenstreepje.

Slagplaats: Antwerpen

Maria van Bourgondië

Lit: Van Gelder et Hoc 37-1, Vanhoudt II 52.AN.

Gedetermineerd door Paul Callewaert

 

Maille van Brugge 13e eeuw

Gevonden door Lieven Verstraeten

 

 

Materiaal: zilver

Diameter: 10,7 mm

Gewicht: 0,39 gr

Voorzijde:  In een parelcirkel een gehelmde krijger gaande naar rechts, zonder helmpluimen. In de rechter hand een zwaard geheven en in de linker een “gironné = beladen(?)” schild.

Keerzijde: Herkruist kruis met leliën versierd.

Ghyssens geeft hem dan weer “hoogstwaarschijnlijk” voor 1259…(pag 155)

Lit: Ghyssens A2 = 417b; les mailles Ref – M 589

Gedetermineerd door rimidi op DVVL

Leeuwengroot: Arnold van Oreye 1355 – 1370

Gevonden door Marc Haulez

 

Materiaal: zilver 519/1000

Diameter: 26 mm

Gewicht: ? gr

Imitatie op de Leeuwengroot van Lodewijk van Male.

Voorzijde: Rechtopstaande naar links klimmende leeuw, binnen een parelcirkel. De buitenrand bezet met twaalf dubbele cirkelbogen. Waarvan elf met een vijflobbig blad versiert. De twaalfde, een klimmend leeuwtje naar links. Tekst: ✠. MOneTΛ/RuMEn’. Wat wil zeggen: Munt van Rummen. De legende stopt met een punt. De O van MONETA is rond.

Keerzijde: Halflang glad gevoet kruis, die de legende van de binnenbaan en de binnenste parelrand onderbreekt. Omschrift in de buitenbaan tussen twee parelcirkels. ( Interpunctie met drie puntjes boven elkaar ). ✠ BnDICTV : SIT : nOme : DnI : nRI : IhV : XPI Voluit: Benedictum sit nomen domini nostri Iehova xpi (Christi). Wat wil zeggen: Gezegend zij de naam van onze heer Jezus Christus. Omschrift in de binnenbaan: ΛRn/ O’QV / C’DO / MnI

Slagplaats: Rummen

Datum: z.j. ca. 1355-1370

Arnold van Rummen

Lit: Lucas 4-6; VanHoudt G2007, vdCh. 23.4.

Gedetermineerd door Paul Callewaert

 

PRIMEUR !!! Onbeschreven Mijt Lodewijk van Nevers. Nieuwe variant op AA 7/1 & AA 7/2….

Gevonden door Paul Callewaert

Muntheer: Lodewijk van Nevers 1322-1346

Datum: z.j. 1332-1334 (derde emissie)

Materiaal: biljoen

Diameter: 17,9 mm

Gewicht (uitgifte ): 0,93 gr, ( gewogen ): 0,81 gr

Voorzijde: Grote letter L tussen een drieblad met gebogen steeltje naar rechts. Onder en boven de letter L, drie bolletjes i.p.v. een drieblad. Tekst tussen parelcirkels: ✠ MOnETΛ : ΛLOSTS. Wat wil zeggen: Munt van Aalst. De letter A geeft geen middenstreepje. De letter T geeft een ringetje bovenaan. Latijnse E. De letter O zonder ringetjes.

Keerzijde: Lang gevoet glad kruis tot aan de buitenrand. Het kruis doorbreekt de middelste parelcirkel. Tekst tussen parelcirkels: LVD / COM / FLΛ / DRI. Wat wil zeggen: Lodewijk, graaf van Vlaanderen. De letter O van COM is rond. De letter A van FLA geeft geen middenstreepje.

Muntmeester: Jehan Bel 1332-….

Slagplaats: Aalst

Lodewijk II van Nevers

Lit: J.C. Martiny & P. Torongo “Lodewijk van Nevers Graaf van Vlaanderen 1322-1346 Historische en numismatische studie van de muntslag in Aalst en Gent”. Nieuwe variant op AA 7/1 en AA 7/2.

J.C Martiny heeft deze nu nummer AA 7/3 gegeven. Maar staat jammer genoeg niet in zijn boek.

Gedetermineerd door Paul Callewaert in samenwerking met J.C. Martiny

 

 

Kromstaart uit Brabant op naam van Philips I van St. Pol als hertog (1427-1430).

 

Gevonden door ?

Materiaal: zilver

Diameter ( gemeten ): 28 mm, ( uitgifte ): 30,41 mm

Gewicht ( gemeten ): 2gr, ( uitgifte ): 3,349 gr

Voorzijde: Leeuw met borstschild naar links. Tekst:  + phs : dvx : brabantie : Z limb

Keerzijde: Lang glad kruis met tussen de benen letters B.R.A.B. Tekst+ moneta : nova : lovaniens

Slagplaats: Leuven

 

Filips van Saint – Pol

Gedetermineerd door Paul Callewaert, net als de voorbeeldfoto’s