Sterling z.j. Ca. 1309-1312 Jan II van Brabant, Leuven.

Gevonden door Yves Rutten

 

Materiaal: zilver

Diameter: 17 mm

Gewicht ( gewogen ) 0,75 gr, ( uitgifte ) 1 gr

Voorzijde: In twee gedeeld wapenschild van Brabant en Limburg. Tekst: DVX / BRAB / ANTIE

Keerzijde: Lang gevoet kruis. In de kwartieren 3 bloembladmotieven en 1 rozet. Tekst: ✠ MO / NET / A LO / VAN

Slagplaats: Leuven

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Jan II van Brabant

Lit: van der Chijs. 6.4; De Mey 137, Vanhoudt G236.

Gedetermineerd door Paul Callewaert op BVW

Advertenties

Gros tournois (à l’O rond); z. pl.: z.j. 1285-1290, wellicht reeds vanaf 1280, onder Philippe III

Gevonden door Paul Callewaert

 

Materiaal: zilver

Diameter: 25 mm

Gewicht: 3,91 gr

Voorzijde:  Kort gevoet kruis. Binnenlegende: + PHILIPPVS REX ; Filips koning. Buitenlegende: + BNDICTV . SIT . NOME . DNI . NRI . DEI . IHV . XP (de interpunctie bestaat uit drie boven elkaar geplaatste punten); Gezegend zij de naam van onze Heer Jezus Christus.

Keerzijde: Tours kasteel getopt door een kruis dat de legende doorbreekt; aan de buitenzijde een sierrand bestaande uit twaalf lelies omsloten door een dubbele cirkel, de buitenste cirkels overlappen elkaar deel, de lelie op 12 u is geflankeerd door twee puntjes. Tekst: TVRONVS CIVIS ( gepunte T,de N is spiegelverkeerd ); stad Tours.

Lit.: Colin 98, Duplessy 213; Lafaurie 217

Filips III van Frankrijk

Gedetemineerd door Paul Callewaert

 

Stuiver 1499 Holland onder Philips de Schone

Gevonden door Carla van Duinen

 

Materiaal: zilver 319 / 1000

Diameter: 26 mm

Gewicht: 1,82 gr

Voorzijde: Gekroond wapenschild van Oostenrijk-Bourgondië binnen een parelcirkel. Tekst: PHS.DEI.GRA.ARCHID.AVS.DVX.B(G).C(O).H(O)

Keerzijde: Lang gevoet kruis binnen een vierpas met centraal een roos. Tekst: SIT.NOM-EN.DNI-BNEDIC-T-(VM) 1499

Slagplaats: Dordrecht ( roos )

carla-800

Filips de Schone

Lit: Van Gelder et Hoc 120-6. Van der Chijs XXIII/36,37,38,39.

Gedetermineerd door Paul Callewaert ( onder voorbehoud, weinig zichtbaar )

Dubbele Leeuwengroot

Gevonden door Paul Callewaert

 

 

 

Muntheer: Jan zonder Vrees, graaf van Vlaanderen, 1404 – 1419.

Materiaal: zilver

Diameter: 30 mm

Gewicht: 4,29 gr

Voorzijde: Opklimmende leeuw naar links gewend. Boven de leeuw een gevierendeeld oud en nieuw wapenschild van Bourgondië. Het hartschild bevat het wapen van Vlaanderen. Het schild doorbreekt de parelcirkel en de randversiering. Die bestaat uit elf ovalen met daarbinnen een “Fleur de Lis”. Tekst: MOИETA + FLAИDRIE

Keerzijde: Gevoet kruis die de binnenste legende doorbreekt. In het hart van het kruis, een gevierendeeld oud en nieuw wapenschild van Bourgondië. Het hartschild draagt het wapen van Vlaanderen. Tekst binnenin: IOhs : D / VX : BVR / G : COM’ : / FLAND’. Tekst buitenzijde: ✠ BEИEDICTVS : QVI : VANIT : IИ : NOMIИA : DOMIИI

Datum: z.j. 1407

Slagplaats: Gent

Van deze munt zijn er tot op heden maar 2 bekend !!

Jan zonder Vrees

Lit: JC Martiny 72; De Mey VI 291; Schutyser B16.

Gedetermineerd door Paul Callewaert

Denier Luik: Rodolf van Zaeringen 1167 – 1191

Gevonden door Luc Wijnants

 

 

Materiaal: zilver

Diameter: 16 mm

Gewicht: – 1 gr

Voorzijde: Bisschop met staf en mijter. Tekst: ROF-EPC-B

Keerzijde:  Zittende valk aan de lijn van een liggende persoon onder de arcade. Tekst: FAC-VN.

Geslagen na 1179

Slagplaats: Luik

Rudolf van Zahringen

Lit: Vh G 809

Gedetermineerd door Eric Aerts

Dubbele groot Vierlander Brabant, Philips de Goede 1434-1467

Gevonden door Paul Callewaert

 

Materiaal: zilver 479 / 1000

Diameter: 29,1 mm

Gewicht: 3,32 gram. bij uitgifte Ca. 3,40 gram dalende naar 2,97 gram in 1466

Voorzijde:  Binnen een dubbele parelcirkel,het wapenschild van Bourgondië. Met in het hart het wapen van Brabant. Tekst: ✠ PhS : DЄI : GRΛ : DVX : BVRG : BRΛB : Ƶ : LIMB wat wil zeggen: Philips bij de gratie Gods, hertog van Bourgondië, Brabant en Limburg.
Interpunctie van twee ringetjes boven elkaar.
Geen tussenstreepje in de letter A

Keerzijde:  Binnen een parelcirkel,een opengewerkt lang gevoet kruis dat de legende en de parelcirkel onderbreekt. Met in het center een ruitvormig hart met een leeuwtje, tussen de armen afwisselend een lelie en een klimmende leeuw. Tekst: ✠ MONЄT / A : NOVΛ / DVC : BR / ΛBΛNT wat wil zeggen: Nieuwe munt van het hertogdom Brabant
Interpunctie van twee ringetjes boven elkaar.
Geen tussenstreepje in de letter A

Slagplaats: Brussel

Slagaantal: 4.046.403 ex.

Filips de Goede

Lit: Van Gelder et Hoc 9-1; Vanhoudt H 3; Vanhoudt II 3.BS; J.C. Martiny 123.

Gedetermineerd door Paul Callewaert