Pruisische koppelpassant

Gevonden door Luc Van der Linden

luc

Materiaal: brons

Hoogte: 29 mm

Breedte: 24 mm

Gedetermineerd op facebook

Advertenties

Franse uniformknoop van na de revolutie tot 1 ste keizerrijk

Gevonden door Bart Hulsmans

bart

Materiaal: koper

Diameter: 23 mm

Gewicht: 2,81 gr

Muts naar links

De tekst Republique Francaise op de uniformknoop werd verplicht vanaf 1792!

Op de knoop is  een Fasces afgebeeld ( Roedebundel ) met daarin een bijl – een oud Romeins ereteken – met daarop een Frygische muts , wat symbool staat voor vrijheid.

Het koningsleger was ten tijde voor de revolutie in dienst van de koning, tijdens de revolutie waren er een deel trouw aan de koning maar een deel ook niet (revolutie !) en na de revolutie zat het leger totaal op zijn gat.
Er werd beroep gedaan op vrijwilligers en even later werd de dienstplicht ingevoerd (met boerenkrijg als gevolg).
In de 19e eeuw zette Napoleon het Franse leger terug op punt.

Gedetermineerd door Bart Hulsmans

Hitlerjugend Speld 1934 – 1938

Gevonden door Bart Hulsmans

Materiaal: ?

Afmetingen: ?

Gewicht: ?

Prestatie insigne van de Hitlerjugend, er waren ijzeren, bronzen en zilveren insignes.
Werden aan knapen van respectievelijk 15, 16 en 17 jaar en ouder uitgereikt.
Op de ring staat – FÜR – LEISTUNGEN – IN – DER – H. J.
De keerzijde draagt een serienummer
Na het succesvol afronden van de tests, werd het Prestatie-insigne van de Hitlerjugend door een nazi-leider, de “Reichssportführer” uitgereikt.

Tussen 1934 en 1937 werden in totaal aan 55.277 jongens een Prestatie-insigne van de Hitlerjugend toegekend.
De in militaire dienst getreden jonge mannen mochten het insigne niet op het uniform van de Wehrmacht dragen.

Voorbeeld: bart2

Tekst en determinatie van Bart Hulsmans

Britse uniformknoop “General Service Button” 1900 – 1950

Gevonden door Luc Van der Linden

luc

Materiaal: koper

Diameter: ?

Gewicht: ?

De kleintjes worden op de borstzakken gedragen.

De Algemene Service Corps bestaat uit voornamelijk reservisten – specialisten die niet zijn toegewezen aan andere eenheden of korpsen en zijn meestal alleen actief in oorlogstijd. De Algemene Service Corps knoop toont het Koninklijk Wapen van het Verenigd Koninkrijk (met uitzondering van Schotland).
in het eerste en vierde kwartaal staan de drie leeuwen van engeland.
in de tweede kwartaal staat de leeuw van schotland
in de derde kwartaal staat de harp van ierland

Het schild is omgeven door een kousenband met het motto “Honi soit qui mal y pense” ( Schande over diegene die er kwaad van denkt) deze symoboliseert de orde van de kousenband, dit was vroeger een oude ridderorde waarvan de koningin sovereign was.

De dierlijke figuren die als schildhouders dienen waren door de eeuwen heen veranderd, zo waren er de valk, een zwaan, witte zwijn en de rode draak.
Vanaf 1603 hebben de leeuw en éénhoorn stand gehouden als schildhouders.

Het motto op het lint onder het schild staat ‘Dieu et droit maan ” (god en mijn recht)
Dit motto verwijst naar de rechthebbende gekroonde monarchie.
Het motto stamt uit 1413-1422

Gedetermineerd door Herremans Eddy