Knoop Napoleon 2e infanterie

Gevonden door Chielens Laurens

 

Materiaal: koper

Diameter: ?

Gewicht: ?

Regiment gevormd in 1791 en gelegen in dat jaar in Rijsel. Gevochten in België in Ligny en Waterloo.

Gedetermineerd door Chielens Laurens en Pierre Hachin

Advertenties

Knoop ‘ Regiment de Walcheren ‘

Gevonden door Brynckminator Brynclminator

brynckminator

Materiaal: ?

Diameter: ?

Gewicht: ?

Het was schijnbaar een strafregiment voor deserteurs en soldaten die zich misdroegen enz.
Deze zaten rond 1812 op het eiland Walcheren.
Tekst : EMPIRE FRANCAIS REGIMET DE WALCHEREN onderzijde een klein kruisje/tekentje.

le_bouton_uniforme_francais-pdf-adobe-reader-800

Gedetermineerd door Eric Aerts

Militaire knoop, genietroepen Belgische Spoorwegen

Gevonden door Bruno Tielemans

bruno3.png

Materiaal: ?

Diameter: ?

Gewicht: ?

Uniformknoop spoorwegtroepen wo1 —— In augustus 1914 bestonden de spoorwegtroepen uit één compagnie die deel uitmaakte van de genie in de Versterkte Vesting Antwerpen. Na de val van Antwerpen kwam die eenheid onder het bevel van het Groot Hoofdkwartier en speelde het een zeer belangrijke rol bij het bevoorrading en het transport van troepen. In februari 1915 werd een bataljon spoorwegtroepen opgericht, bestaande uit twee compagnieën: één compagnie normaalspoor (1.435 mm spoorwijdte) en één compagnie buurtspoorwegen (1.000 mm spoorwijdte).
In 1917 werd de eenheid uitgebreid met een bijkomende compagnie om uiteindelijk in 1918 te beschikken over vier compagnieën, waaronder één compagnie veldspoor (600 mm spoorwijdte).
Gedetermineerd door Eric Aerts