Groot, 8ste emissie: ca. 1506

Gevonden door De Rocker Ronny

Muntheer: Philips de Schone, 1482 – 1506

Materiaal: zilver

Diameter: 25 mm

Gewicht: 1 gr

Voorzijde: Gekroond wapenschild in het veld. Tekst: PhS DEI GRA ARChID AVSTE DVX BVRG B (of variant)

Keerzijde: Een lang gevoet kruis het omschrift onderbrekend, in het midden opengewerkt met centraal een klimmende leeuw naar links, het muntteken van Antwerpen. In de kwartieren twee leeuwtjes en twee lelies afwisselend. Tekst: SIT nO – mE DO – mInI BE – nEDICTV (of variant)

Datum: z.j. ca. 1506

Slagplaats: Antwerpen

ronny1.2-800

Filips de Schone

Lit: Vanhoudt atlas H 157; van Gelder Hoc 121-1; Vanhoudt new 153.AN

Gedetermineerd door rimidi

 

Advertenties

Brugge: 1/5 Filipsdaalder 1565

Gevonden door Kiss Imre

Materiaal: zilver 833 / 1000

Diameter: 29 mm

Gewicht: 5,9 gr

Voorzijde: Buste naar rechts. Tekst: •PHS•D:G•HISP•Z•lelie•REX•COMES•FLAN•1565•

Keerzijde: Gekroond Oostenrijks – Spaanse – Bourgondisch wapenschild gelegen op een stokkenkruis tussen twee vuurijzers met vonken, eronder hangt het juweel van de Keten van het Gulden Vlies. Tekst: •DOMINVS•MIHI•ADIVTOR•

Slagplaats: Brugge

Filips II van Spanje

Lit: Vanhoudt new 271 BG

Gedetermineerd door Kiss Imre

Doornik: schelling Philips IV 1629

Gevonden door Yves Rutten

Materiaal: zilver 582 / 1000

Diameter: 26 mm

Gewicht: 4,24 gr

Voorzijde: Klimmende leeuw met geheven zwaard en schild. Tekst: ( toren ) PHIL • IIII • D • G • HISP • ET • INDIAR • REX • Voluit: PHIL.IIII.Dei.Gratia.HISPaniarum.ET.INDIARum.REX. Wat wil zeggen: Philips IIII bij de gratie gods koning van Spanje en van Indië ( Latijns Amerika ).

Keerzijde: Spaans wapen op Bourgondisch kruis met het gesplitst jaartal 16 / 29. Tekst: ARCHID•AVST•DVX•BVRG•DOM•TOR(N)•(Zc)

Slagplaats: Doornik ( toren )

yves r3-800

Opmerking: Slagplaats niet 100% zeker !!

Filips IV van Spanje

Lit: Vanhoudt new 648.TO

Gedetermineerd door Eric Aerts met dank aan rimidi voor de slagplaats

Frankrijk: 1 franc 1838 ( W )

Gevonden door Yves Rutten

Materiaal: zilver 900 / 1000

Diameter: 23 mm

Gewicht: 4,75 gr

Voorzijde: Buste naar rechts. Tekst: LOUIS PHILIPPE I ROI DES FRANÇAIS, onder de hals DOMARD. F.

Keerzijde: Binnen een samengebonden lauriertak links en een olijftak rechts in drie regels de tekst: 1 FRANC 1838

Ontwerper: Joseph – François Domard

Muntteken: W = ( Lille )

Muntmeesterteken: ster ( Nicolaus – Pierre Tiolier 1830 – 1842 )

Slagplaats: Lille

Slagaantal: 162.012

Lodewijk Filips I van Frankrijk

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts

 

Luxemburg: 10 centimes 1854, geslagen onder Willem III van Nederland.

Gevonden door Pieter Vanluffelen

Materiaal: brons

Diameter: 30,6 mm

Gewicht: 7,76 gr

Voorzijde: Centraal het gekroond wapenschild van Luxemburg. Tekst tussen een binnencirkel en parelcirkel: GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, onderaan een vijfpuntige ster.

Keerzijde: Binnen een krans van een samengebonden olijf- en eikentak in drie regels: 10 CENTIMES 1854. Onder de krans  BARTH

Ontwerper: François Barth – Wahl

Muntmeesterteken: zwaard ( H.A van den Wall Bake 846 – 1874 )

Muntteken: Mercuriusstaf

Slagplaats: Utrecht

Slagaantal: 500.000

Willem III der Nederlanden

Referentie

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Pieter Vanluffelen

Aken: IIII heller 1752

Gevonden door Martine Delplace

Materiaal: koper

Diameter: 19 mm

Gewicht: 0,7 gr

Voorzijde: Binnen een kraalrand  tussen 2 rozetten een keizerlijke adelaar, hieronder in drie regels REICHS  STAT · ACH IIII

Keerzijde: Binnen een kraalrand een keizerlijke adelaar naar links kijkend met gespreide vleugels en klauwen , aan beide zijden het gesplitste jaartal 17 / 52

Slagaantal: 200.000

Slagplaats: Aken

Referentie

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Martine Delplace

Brugge: 4 stuiver 1698

Gevonden door Kiss Imre

Muntheer: Karel II

Materiaal: zilver 385 / 1000

Diameter: 25 mm

Gewicht: 3,7 gr

Voorzijde: Gekroond vuurijzer op een stokkenkruis gelegen, onderaan het lam van het Gulden Vlies gehangen. Ter weerszijden het jaartal. Tekst: lelie CAROLVS.II.D.G.HISPANIAR.ET.INDIAR.REX

Keerzijde: Gekroond wapenschild. Tekst: ARCHID.AVSTR.DVX.BVRG.C.FLAND.Z

Datum: 1698

Slagplaats: Brugge

Karel II

Referentie

Lit: Vh I 498; vG H 353-4; Vh new 718.BG

Gedetermineerd door Kiss Imre