Nederland: 1 gulden 1865

Gevonden door Adriecindy van den Bos

Materiaal: zilver 945 / 1000

Diameter ( uitgifte ): 28 mm

Gewicht ( uitgifte ): 10 gr

Voorzijde: Borstbeeld naar rechts met daaronder de letters I.P.S. Tekst: WILLEM III KONING DER NEDERLANDEN G. H. V. L.

Keerzijde: Gekroond Nederlands wapen tussen de 1 en de letter G met daaronder 100 C. Tekst: MUNT VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN . 1865 .

Randtekst:  * GOD * ZY * MET * ONS

Muntmeesterteken: zwaard ( H.A. van den Wall Bake 1846 – 1874 )

Muntteken: Mercuriusstaf

Slagplaats: Utrecht

Slagaantal: 6.401.755

Willem III der Nederlanden

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts

 

Advertenties

Frankrijk: 10 francs Napoleon III 1858 ( A )

Gevonden door Steve Van de Vijver

Materiaal: goud 900 / 1000

Diameter ( uitgifte ): 19 mm

Gewicht ( uitgifte ): 3,23 gr

Voorzijde: Bloot hoofd van Napoleon III naar rechts. Tekst: NAPOLEON III EMPEREUR

Keerzijde: Tussen twee samengebonden lauriertakken in drie regels 10 FRANCS 1858. Tekst: EMPIRE FRANÇAIS A

Ontwerper: Albert – Désiré Barre

Muntmeesterteken:anchor Engraver Mark ( Albert – Desiré Barre  1855 – 1879 )

Muntteken: A

Slagplaats: A = Parijs

Slagaantal: 7.576.123

Napoleon III

Referentie

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts

België: 2 franc 1880 ( Fr ), type onafhankelijkheid

Gevonden door Yves Rutten

Materiaal: zilver 835 / 1000

Diameter: 27 mm

Gewicht: 9,44 gr

Voorzijde: Samengevoegde hoofden van de twee koningen naar rechts. Tekst: LEOPOLD I – LEOPOLD II. Onder de halzen L. WIENER

Keerzijde: Klein zegel van de Staat met aan beide zijden de waarde 2 / F. Tekst: ROYAUME DE BELGIQUE. 1830 – 1880

Graveur: Leopold Wiener

Slagplaats: Brussel

Slagaantal: 117.647

In omloop van: 20 – 06 – 1880 tot 01 – 08 – 1932

Leopold II van Belgie

Lit: CBNU 2019 – BFM 113

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts

Brits India: ½ of half anna 1835

Gevonden door Glenn Sourbron

Materiaal: koper

Diameter: 30 mm

Gewicht: 10,5 gr

Voorzijde: Tussen 2 leeuwen met elk een vlag, het wapenschild met St George’s kruis. Daaronder een vaandel met het motto “ Auspicio Regis et Senatus Angliae ”. Tekst: 1835 AUSP: REG: SEN: ANG:

Keerzijde: Binnen een laurierkrans de tekst in drie regels: روپای HALF ANNA Tekst rondom: EAST INDIA COMPANY

Slagplaatsen verschillen naargelang de diameter: Bombay mint – 29.5 – 30.5 mm
Madras mint –   30.7 – 31.3 mm

anna

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts

Zweden: 1 öre 1628

Gevonden door Fabrice Nijns

Materiaal: koper

Diameter: 40 mm

Gewicht: 25 gr

Voorzijde: Gekroond versierd wapenschild ( drie kronen van Zweden in het eerste en vierde kwartier; Folkungs leeuw in het tweede en derde kwartier; centraal kleiner schild van Vasa ) gedeeltelijk binnen een cirkel.  Tekst: GVSTAVUS:ADOLPHVS:D:G:SVEC:GOTH:VAN:REX.M:P:F: Wat betekent: Gustav (II) Adolf, bij de gratie van God, koning van Zweden, koning van de Wenden en groothertog van Finland.

Arms of the House of Vasa.svg

Keerzijde: Binnen een cirkel een adelaar met gespreide vleugels en klauwen. Onder de staart · I ÖR · Tekst: MONETA:NOVA:CVPREA: (mm) CIVIT:ARBOGENSIS:1627: * Wat betekent: Nieuwe koperen munt van de stad Arboga

Muntmeester: Claes Hindricksson

Slagplaats: Arboga

Gustaaf II Adolf van Zweden

Referentie

Referentie

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Marco Sanders en Eric Aerts

Frankrijk: 5 francs Napoleon III 1859 ( A )

Gevonden door Steve Van de Vijver

Materiaal: goud 900 / 1000

Diameter ( uitgifte ): 16,7 mm

Gewicht ( uitgifte ): 1,629 gr

Voorzijde: Hoofd naar rechts ( niet gelauwerd ). Tekst: NAPOLEON III EMPEREUR BARRE

Keerzijde: Tussen 2 samengebonden lauriertakken in drie regels 5 FRANCS 1859. Tekst: EMPIRE FRANCAIS A

Ontwerper: Jean – Jacques Barre

Muntmeesterteken: anchor Engraver Mark anker  ( Albert-Desiré Barre 1855-1879 )

Muntteken: A & hand ( Parijs 1845 – 1860 )

Slagplaats: A = Parijs

Slagaantal : 5.741.592

Napoleon III

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts

Utrecht: Hollandse penning ca. 1567 – 1576

Gevonden door Peter Peeters

Materiaal: biljoen

Diameter: 14 mm

Gewicht: 0,2 gr

Voorzijde: Gekroonde letter P ( van Philips ). Tekst: D.G.HIS REX.D.TRAIE (of variant). Voluit: Dei gratia Hispaniarum rex Dominus Traiectum, wat betekent: (Philips) bij de gratie Gods koning van Spanje en heer van Utrecht.

Keerzijde: Gekroond wapenschild met een klauwende leeuw naar links. Tekst: DNS. MIHI. ADIVTOR. (of variant). Dit betekent: de Heer is mijn helper.

Datum: z.j. ca. 1567 – 1576

Muntmeester: Floris Florisz ( 1567 – 1572? )

Muntteken: wapentje van Utrecht

Slagplaats: Utrecht

Filips II

Referentie

Lit: vdCh.XXIV.15/16

Gedetermineerd door rimidi