Doornik: oord 1639

Gevonden door Brynckminator Brynckminator

Materiaal: koper

Diameter: ?

Gewicht: ?

Voorzijde: Borstbeeld van Philips IV zonder kroon naar rechts. Tekst: PHIL. IIII. D.G. HISP. ET. INDIAR. REX. (of variant). Voluit: Philippus IIII Dei gratia Hispaniarum et Indiarum rex, wat betekent: Philips IIII, bij Gods gratie koning van Spanje en de Indiën (de tekst gaat op de keerzijde verder).

Keerzijde: Gekroonde Spaans wapenschild met een weerszijden het jaartal 16 / 39. Tekst: ARCHID. AVS. DVX. BVRG. D. TOR. Zc. (of variant). Voluit: archidux Austria dux Burgundie Dominus Tornesis, wat betekent: aartshertog van Oostenrijk, hertog van Bourgondië en heer van Doornik.

1 = Castilië (Kasteel).
2 = Leon (Leeuw met gouden kroon).
3 = Aragon (4 rode palen).
4 = Sicilië (Bestaat uit de 4 rode palen van Aragon en de adelaar van Hohenstaufen).
5 = Portugal (5 blauwe schildjes in een rand van 7 gouden kasteeltjes).
6 = Oostenrijk (Zilveren faas).
7 = Bourgondië (3 schuine balken in blauw en goud).
8 = Valois (3 Lelies).
9 = Brabant (Gouden leeuw).
10 = Vlaanderen (Zwarte leeuw).
11 = Tirol (Rode adelaar).

Muntmeester: Jean Craveau ( 1623 – 1643 )

Muntteken:

Slagplaats: Doornik

Philips IV

Referentie

Lit: GH.337 – AvK.73

Gedetermineerd door Brynckminator Brynckminator

Advertenties

Frankrijk: 10 centimes Cérès 1873 ( K )

Gevonden door Bruno Tielemans

Materiaal: brons

Diameter: 30 mm

Gewicht: 10 gr

Voorzijde: Hoofd van Cérès naar links  ( godin van de oogst ) met parelsnoer in de nek, met een kroon van tarwe, bloemen, olijven …, door een lint samengebonden en aan de voorkant de tekst CONCOR. In de afsnede onder de hals OUDINÉ Tekst: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE * 1873 *

Keerzijde: Samengebonden olijftak en lauriertak met daarin in 3 regels 10 CENTIMES K Tekst: * LIBERTÉ * ÉGALITÉ * FRATERNITÉ

Ontwerper: Eugène André Oudiné

Muntmeesterteken: anker ( Albert – Desiré Barre 1855 – 1879 )

Muntteken: K

Slagplaats: Bordeaux

Slagaantal: 1.950.786

Adolphe Thiers

Marie François Sadi Carnot

Referentie

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Bruno Tielemans

Argentinië: 2 centavos 1891

Gevonden door Tom Devos

Materiaal: brons

Diameter: 30 mm

Gewicht: 10 gr

Voorzijde: Wapenschild van Argentinië. Tekst: REPUBLICA ARGENTINA *1893*

Keerzijde: Liberty ( symbool van de vrijheid )  met een Frygische muts naar links, onder de hals OUDINE. Tekst: LIBERTAD * DOS CENTAVOS *

Graveur:  Eugène – André Oudiné

Slagaantal: 8.050.000

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts

Antwerpen: schelling Philips IV 1637

Gevonden door Mike Creemers

Materiaal: zilver 582 / 1000

Diameter ( uitgifte ): 29 mm

Gewicht ( uitgifte ): 5,26 gr

Voorzijde: Klimmende leeuw met geheven zwaard en schild. Tekst: PHIL • IIII • D • G • HISP • ET • INDIAR • REX • Voluit: PHIL.IIII.Dei.Gratia.HISPaniarum.ET.INDIARum.REX. Wat wil zeggen: Philips IIII bij de gratie gods koning van Spanje en van Indië ( Latijns Amerika )

Keerzijde: Spaans wapen op Bourgondisch kruis met het gesplitst jaartal 16 / 37. Tekst: AR CHID •AVS • DVX • BVRG • BR • Zc • Voluit: ARCHIDux.AVSTriae.DVX.BVRGundiae.BRabantiae Z. Wat wil zeggen:  Aartshertog van Oostenrijk, hertog van Bourgondië ( en ) Brabant enz.

Slagplaats: Antwerpen ( handje )

Slagaantal van 12 – 05 – 1637 tot 21 – 01 – 1638 = 552.584

Filips IV van Spanje

Referentie

Lit: Vanhoudt I 446 – Vanhoudt II 648.AN

Verenigd Koninkrijk: one penny 1841

Gevonden door Pieter Nevens

Materiaal: brons

Diameter: 34 mm

Gewicht: 17 gr

Voorzijde: Hoofd van de jonge koningin Victoria zonder kroon naar links. Tekst: VICTORIA DEI GRATIA 1841, onder de hals de letters WW ( graveur William Wyon )

Keerzijde: Zittende Britannia met gezicht naar rechts, in de linkerhand een drietand, de rechterhand rustend op een schild met de Union Flag. Bloemen in de afsnede. Tekst: BRITANNIAR: REG FID: DEF:

Graveur: William Wyon

Slagaantal: 914.000

Victoria van het Verenigd Koninkrijk

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts

België: 50 centimes 1881 ( Fr ), type smalle baard

Gevonden door Mike Creemers

Materiaal: zilver 835 / 1000

Diameter: 18 mm

Gewicht: 2 gr

Voorzijde: Hoofd van Leopold II naar links. Tekst: LEOPOLD II ROI – DES BELGES

Keerzijde: Klein zegel van de Staat met aan beide zijden de waardeaanduiding 50 / Cs en onderaan het jaartal 1881

Ontwerper: Leopold Wiener

Slagplaats: Brussel

Slagaantal: 200.000

Info: In omloop van 23 – 07 – 1866 tot 01 – 08 – 1932

Leopold II

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts

Frankrijk: 1/8 ecu 1725

Gevonden door Mike Creemers

Materiaal: zilver 917 / 1000

Diameter ( uitgifte ): 20 mm

Gewicht ( uitgifte ): 2,91 gr

Voorzijde: Buste naar rechts. Tekst: LUD·XV·D·G·FR·ET·NAV·REX·

Keerzijde: Kruis gevormd uit vier gekroonde lelies met tussen elke kroon een dubbele L waarvan één gespiegeld. Tekst: SIT NOMEN DOM· S  ·BENEDICT· 1725

Slagplaats: S = Reims

Slagaantal: 150.000

Lodewijk XV

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts