België: 10 centimes 1941 Vl- Fr ( Duitse bezetting )

Gevonden door John VdBrande

Materiaal: zink

Diameter: 22 mm

Gewicht ( uitgifte ): 4 gr

Voorzijde: Dubbele gekroonde initiaal van de koning met daaronder het jaartal 1941

Keerzijde: Wapenschilden van de steden Namen, Antwerpen en Hasselt. Waarde 10 c tussen twee punten. Tekst: BELGIE-BELGIQUE

Graveur: Oscar Jespers

Slagplaats: Brussel

Slagaantal: 7.000.000

In omloop van: 10 – 06 – 1941 tot 29 – 12 – 1955

Leopold III van België

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts

Advertenties

Pruisen: 1 Pfenning 1826

Gevonden door Marco Sanders

Materiaal: koper

Diameter: ?

Gewicht: ?

Voorzijde: Gekroond wapenschild met daarin een adelaar met gespreide vleugels en monogram FWR. Tekst: 360 EINEN THALER

Keerzijde: SCHEIDE MÜNZE en in 4 regels 1 / PFENNING / 1826 / ?

Muntteken: ?

Slagplaats: ?

Slagaantal: ?

Frederik Willem III van Pruisen

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Marco Sanders

1 Pfennig 1899 ( type 2, klein schild )

Gevonden door Marco Sanders

 

Materiaal: koper

Diameter: ?

Gewicht: ?

Voorzijde: Grote keizerlijke adelaar met wapenschild op de borst. Tekst: A / A

Keerzijde: DEUTSCHES REICH 1896 1·PFENNIG·

Graveurs: O. Schultz, E. Weigand

Muntteken: A = Berlijn

Slagplaats: Berlijn

Slagaantal: 22.009.000

Wilhelm II

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Marco Sanders

 

1/8 zilveren ducaat of ‘ Pietje ‘ Zeeland 1763

Gevonden door Mike Creemers

Materiaal: zilver 583 / 1000

Diameter: 22 mm

Gewicht: 2,97 gr

Voorzijde: Geharnaste ridder met geschouderd zwaard in de rechterhand en in de linkerhand het provinciewapen van Zeeland voor zich staande houdend. Tekst: ♖ MON . NO . ARG . PRO . CONFOED . BELG . COM . ZEL. Voluit: moneta nova argentea provinciarum confoederatarum belgicarum comitatus zelandiae. Wat betekent: Nieuwe zilveren munt van het graafschap Zeeland van de Verenigde Nederlandse Provinciën.

Keerzijde: Gekroond en met bloemornamenten versierd Generaliteitswapen. Tekst: 1763 CONCORDIA . RES . PARVAE . CRESCUNT. Wat betekent: Door eendracht groeien kleine zaken; eendracht maakt macht.

Muntmeester: ?

Muntteken: Dubbel gekanteelde burcht.

Slagplaats: Middelburg

Referentie

Lit: Lit: Verkade 87,4; JC van der Wis, Zeeland 2.49.55; Delmonte goud 902

Gedetermineerd door Mike Creemers

Nederland 10 cents 1856

Gevonden door Brynckminator Brynckminator

Materiaal: zilver 640 / 1000

Diameter: 15 mm

Gewicht: 1,4 gr

Voorzijde: Borstbeeld naar rechts, onder borstbeeld: I.P.S. Tekst: WILLEM III KONING DER NED.G.H.V.L.

Keerzijde:  Twee samengebonden eikentakken met daarin 10 CENTS 1856

Ontwerper: J. P. Schouberg

Muntmeesterteken: Zwaard ( H.A. van den Wall Bake, 1846-1874 )

Muntteken: Mercuriusstaf ( Utrecht )

Slagplaats: Utrecht

Slagaantal: 1.000.000

Willem III

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts

Maria-Theresia 5 stuiver, Antwerpen 1751

Gevonden door Brynckminator Brynckminator

 

Materiaal: zilver 417 / 1000

Diameter ( uitgifte ): 25 mm

Gewicht ( uitgifte ): 4,80 gr

Voorzijde: Bourgondische kruis Tekst:  MAR.TH.D:G.R.JMP.G.HUN.BOH.R.1751 Voluit : Maria Theresia Dei Gratia Rex Imperium Hungaria Bohemia Rex. Wat wil zeggen: Maria Theresia bij gratie Gods Keizerin van Hongarije en Bohemen

Keerzijde: Gekroond en gelauwerd wapenschild van Oostenrijk-Bourgondië met onderaan een handje. Tekst: ARCH.AUS.DUX(mt)BURG.BRAB.C.FL. Voluit : Archidux Austria dux Burgundie Brabant Comes Flandriae. Wat wil zeggen: Aartshertogin van Oostenrijk, hertogin van Bourgondië en Brabant, Gravin van Vlaanderen.

Muntplaats: Antwerpen

Muntteken : Handje

Slagaantal: 1750 t.e.m. 1752 = 1.175.899

Maria Theresia

Referentie

Lit: Vanhoudt II 822 AN

Gedetermineerd door Brynckminator Brynckminator

3 Pence 1575

Gevonden door Kristof Bruyndonckx

Materiaal: zilver

Diameter: 19 mm

Gewicht: 1,4 gr

Voorzijde: Binnen een parelcirkel de gekroond buste van Koningin Elizabeth I naar links, achter het hoofd een roos. Tekst: ELIZABETH · D · G · ANG · FR · ET · HI · REGINA, voluit ELIZABETH DEI GRATIA ANGLIAE FRANCIAE ET HIBERNIAE REGINA wat betekent: Elizabeth bij Gods gratie koningin van Engeland, Frankrijk en Ierland.

Keerzijde: Lang gebloemd kruis dat de legende doorbreekt op een gevierendeeld wapen Frankrijk ( 1 en 4 ) en Engeland ( 2 en 3 ), dit alles binnen een parelcirkel. Tekst: * POSVI  / DEV . AD  /  IVTORE  / M · MEV.  voluit POSUI DEUM ADJUTOREM MEUM wat betekent: Ik heb God mijn helper gemaakt. Boven het wapen het jaartal 15/75

Muntteken: wilde roos

Slagplaats: Londen

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts