Nederland: 10 cents 1863

Gevonden door Eric Aerts

Materiaal: zilver 640 / 1000

Diameter: 15 mm

Gewicht: 1,28 gr

Voorzijde: Buste naar rechts. Tekst: WILLEM III KONING DER NED.G.H.V.L., onder de nek I.P.S.

Keerzijde: Binnen twee samengebonden eikentakken in drie regels 10 CENTS 1863

Muntteken: Mercuriusstaf

Muntmeesterteken: zwaard ( H.A. van den Wall Bake 1846 – 1874 )

Slagplaats: Utrecht

Slagaantal: 1.240.000

Referentie

Referentie

Willem III der Nederlanden

Gedetermineerd door Eric Aerts

20 Kreuzer: 1727

Gevonden door John Duchateau

Materiaal: zilver

Diameter: ?

Gewicht: ?

Voorzijde: Gekroond wapen van het hertogdom Pfalz – Neuburg met aan beide zijden het jaartal 17 / 27 binnen een cirkel. Tekst:  D.G.C.P.C.P.R.S.R.I.ARCHITH.ET.ELECT. Voluit: Dei Gratia Carl Philipp Comes Palatinus Rheni Sacri Romani Imperii Archithesaurarius Et Elector

Keerzijde: Binnen 2 samengebonden takken in zes regels de tekst 20 KR CHVR PFALZ LAND MVNZ. I.G.W.

Karel III Filips van de Palts

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts

Nederland: 10 cents 1876

Gevonden door Brynckminator Btynckminator

Materiaal: zilver 640 / 1000

Diameter ( uitgifte ): 15 mm

Gewicht ( uitgifte ): 1,4 gr

Voorzijde: Buste naar rechts. Tekst: WILLEM III KONING DER NED.G.H.V.L., onder de nek I.P.S.

Keerzijde: Binnen twee samengebonden eikentakken in drie regels 10 CENTS 1876

Muntteken: Mercuriusstaf

Muntmeesterteken: bijl ( P.H. Taddel 1875 – 1887 )

Slagplaats: Utrecht

Slagaantal: 1.000.000

Referentie

Referentie

Willem III der Nederlanden

Gedetermineerd door Eric Aerts

 

Gelderland: rijderschelling van 6 stuiver ( met klop ) 1682

Gevonden door Carla van Duinen

Materiaal: zilver 583 / 1000

Diameter: 26 mm

Gewicht: 4,11 gr

Voorzijde: Gekroond wapenschild, met daarin het wapen van Gelre. Ter weerszijden de gesplitste waardeaanduiding 6 / S. Tekst: MO:ORD:DVC:GEL:ET:COM:ZVT: (mmt) of variant. Voluit: Moneta ordinum ducatus Gelriae et comitatus Zutphaniae wat betekent:  Munt van het Hertogdom Gelderland en Graafschap Zutphen.

Keerzijde: Geharnaste ruiter naar rechts, zwaaiend met een zwaard dat het jaartal 16 / 82 splits. Tekst: CONCORDIA:RES:PARVÆ:CRESCVNT of variant. Wat betekent: Eendracht maakt macht.

Muntmeester: Paulus Sluyken 1652 – 1687

Muntmeesterteken: Zittende hond

Slagplaats: Zutphen

Info: De klop “ pijlenbundel ”, werd aangebracht op last der Staten-Generaal tussen 1 april en 1 september 1694. Het heeft dus nadien nog gecirculeerd op de originele koers van 6 stuivers. Ongeklopte stukken werden gedevalueerd tot 5½ stuiver en stonden wel bekend als “ zesthalf ”.

Lit: Verkade 16.1,16.2; Pannekeet GEL.92.

Gedetermineerd door Paul Callewaert op BVW

Frankrijk: ¼ of quart d’écu de Béarn

Gevonden door Carla van Duinen

Muntheer: Lodewijk XIII, koning van Frankrijk, 1610-1643

Materiaal: zilver 917 / 1000

Gewicht: 25 mm;  bij uitgifte ca 30/31 mm

Gewicht: 7,06 gr; bij uitgifte 9,712 gr

Voorzijde: Drienervig kort gelelied en opengewerkt kruis met een rozet in het midden. Tekst: LVDOVICVS X III D G FRANC ET NAV REX DB (DB in ligatuur).

Keerzijde: Gekroond  gedeeld wapenschild met links Frankrijk, rechtsboven Navarra en rechts onderaan Béarn, geflankeerd door twee keer II van “4” voor 1/4 écu. Tekst: initiaalteken( ? ) GRATIA.DEI.SVM.ID.Q.SVM.jaartal ( 16xx? ).

Slagplaats: Morlaàs

Datum: niet meer te zien ca 1613 – 1643

carla2

Lodewijk XIII van Frankrijk

Lit: Duplessy 1338; Ciani 1691; Droulers 55

Gedetermineerd door rimidi

Pruisen: ⅙ Reichsthaler 1812

Gevonden door Jack Gielen

Materiaal: zilver 521 / 1000

Diameter ( uitgifte ): 25 mm

Gewicht ( uitgifte ): 5,345

Voorzijde: Buste naar rechts. Tekst: FRIEDR·WILHELM III KŒNIG VON PREUSSEN

Keerzijde: Tussen twee samengebonden eikentakken in zes regels 6 EINEN REICHS THALER 1812 A. Tekst: VIER UND ACHTZIG EINE FEINE MARK

Slagaantal: 19.570.380

Slagplaats: Berlijn

Frederik Willem III van Pruisen

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts

Hedelse stuiver. Zeer zeldzaam !

Gevonden door Peter Peeters

peter3

Muntheer : Frederik van den Bergh, graaf van Bergh, heer van Boxmeer, Stevensweert, Homoet, Hedel… 1568 – 1592

Materiaal: biljoen

Diameter: 23 mm

Gewicht: 1,10 gr

Voorzijde: In het veld een gevierendeeld wapenschild met als hartschild dat van Bergh ( staande leeuw in rand van bezanten ) . In het eerste en vierde kwartier het gedeelde wapen van Moers of Meurs ( dwarsbalk ) -Egmond ( drie kepers ), in twee dat van Boxmeer ( staande leeuw in een veld van twaalf blokken ) en in drie het gedeelde wapen van Homoet ( faas )en Stevensweert ( uitgerukte boom ).Tekst: Initiaalteken ( zesstralige ster) FRE.CO.D.MO.BA.BO.HED D W; Fredericus comes de Montensis, baronus in Boxmeer, Hedel dominus in Werdt; Graaf Frederik van den Bergh, vrijheer in Boxmeer en Hedel, heer van Stevensweert. Ongekende omschriftvariant volgens de beschikbare bronnen.

Keerzijde: Lang gelelied opengewerkt kruis met in het midden de letter F van Frederik, in de kwartieren afwisselend een maansikkel ( Hedel ) en een klimmende leeuw ( Bergh ). Tekst onderbroken door de armen van het kruis :  NA ST – AE OR – [HEDE] – STVE; NAar STAEten ORdonnantie HEDElse STuiVEr.

Datum : z.j. ca 1580 – 1582

Muntplaats : ‘ Waarschijnlijk ‘ Stevensweert wegens gelijkenissen met de zuid Nederlandse muntslag van die periode ( zie bvb groot van Philips II van ’s Hertogenbosch,1579- Vanhoudt 257 ).

Lit : Serrure p 99 & pl 7, 88 en K Pannekeet p 214, HED.21 voor halve stuiver; CNM 2.41.11; P Lucas p 39.8, 8 en Hendrickx p25, 4 voor stuiver. RBN 1852 p 418 & Pl XIV, 2 voor Willem van den Bergh.

Gedetermineerd door rimidi