10 cent Nederland 1897

Gevonden door Marco Sanders

 

 

Materiaal: zilver 640 / 1000

Diameter: 15 mm

Gewicht: 1,4 gr

Voorzijde: Borstbeeld met loshangend haar en parelsnoer naar links. Tekst: WILHELMINA KONINGIN DER NEDERLANDEN *

Keerzijde: Binnen twee samengebonden eikentakken. Tekst in drie regels 10 / C / 1897

Muntmeesterteken: hellebaard ( H.L.A. van den Wall Bake 1888 – 1909 )

Muntteken: Mercuriusstaf  ( Utrecht )

Slagplaats: Utrecht

Slagaantal:  7.850.000

Het borstbeeld op de voorzijde van de 10 cent Wilhelmina 1897 is breder ten opzichte van voorgaande jaren.

Wilhelmina der Nederlanden

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts

 

Advertenties

Nederland 1 cent 1827 B

Gevonden door Bruno Tielemans

 

 

 

Materiaal: koper

Diameter ( uitgifte ): 22 mm

Gewicht ( uitgifte ): 3,845 gr

Voorzijde: Gekroonde letter W tussen het jaartal 18 / 27

Keerzijde: Gekroond Nederlands wapen tussen 1 en de letter C.

Muntmeesterteken: Fakkel ( Y.D.C. Suermondt 1818 – 1838 )

Muntteken: B

Slagplaats: Brussel

Slagaantal: 20.026.006

Willem I der Nederlanden

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts

Dubbele of 2 Stuiver Zeeland 1618

Gevonden door Yves Rutten

 

 

Materiaal: Zilver 583 / 1000

Diameter: 20 mm

Gewicht: 0,89 gr

Voorzijde: Burcht tussen twee rozetten. Tekst in vier regels onder elkaar  / ZEE / LAND / DIA / 1618

Keerzijde: Generaliteitsleeuw met gesplitste waardeaanduiding ter weerszijden 2 S

Muntmeester: Balthasar van der Voorde 1612-1634

Muntteken: Burcht

Slagplaats: Middelburg

Lit: Verkade 94.1; J.C. van der Wis 2.49.94.

Gedetermineerd door Paul Callewaert op BVW

3 Stuiver 1598-1621

Gevonden door Paul Callewaert

Materiaal: zilver  582 / 1000

Diameter:26,1

Gewicht ( uitgifte ): 2,63 gr, ( gewogen ): 2,16 gr

Voorzijde: Gebloemd kruis , met in het hart het muntmerk van Brabant.
Gesplitst jaartal tussen het kroontje 16 / Z1. Tekst: ALBERTVS.ET.ELISABET.DEI.GRATIA. mt

Keerzijde: Gekroond wapen in een zespas. Tekst: ARCHID.AVST.DVCES.BVRG.BRAB.Ƶc

Muntteken: boompje.

Slagplaats: ’s Hertogenbosch

Oplage: 1. 837.135

Albrecht en Isabella

Lit: Van Gelder et Hoc 135-4; Vanhoudt II 624.SH; De Witte 986.

Gedetermineerd door Paul Callewaert

België 2 cent 1875 ( Fr )

Gevonden door Bruno Tielemans

 

Materiaal: koper

Diameter: 21,5 mm

Gewicht: 4 gr

Voorzijde: Gekroond initiaal van de koning. Tekst: LEOPOLD II ROI  DES BELGES 1875

Keerzijde: Zittende leeuw met grondwetstafel (met daarop CONSTITUTION / BELGES / 1830 / *). Tekst: L’ UNION FAIT LA FORCE 2 CENTS. BRAEMT F.

Graveur: Joseph-Pierre Braemt

Slagplaats: Brussel

Slagaantal: 7.931.768

Info: In omloop van 27-03-1869 tot – ?

Leopold II

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts

 

Nederland: 25 cent 1919

Gevonden door Bruno Tielemans

Materiaal: zilver 640 / 1000

Diameter ( uitgifte ): 19 mm

Gewicht ( uitgifte ):  3,575 gr

Voorzijde:  Borstbeeld van Wilhelmina met hermelijnen mantel naar links. Tekst: WILHELMINA KONINGIN DER NEDERLANDEN

Keerzijde:  Binnen twee samengebonden eikentakken de tekst 25 CENTS 1919

Ontwerper: Johannes Cornelis Wienecke

Muntmeesterteken: Zeepaard ( C. Hoitsema 1909 – 1939 )

Muntteken: Mercuriusstaf ( Utrecht )

Slagplaats: Utrecht

Slagaantal: 4.000.000

Wilhelmina 

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts

 

14 oorden ( plaket ) 1755

Gevonden door Bruno Tielemans

 

Materiaal: zilver 535 / 1000

Diameter ( uitgifte ): 22 mm

Gewicht ( uitgifte ): 2,7 gr

Voorzijde: Gekroond Bourgondisch kruis, aan weerszijden de gespitste waardeaanduiding X IV, engelenkopje onderaan.. Tekst: MAR.THERES.D:G.R.IMP.GERM.HUNG.BOH.R: (de legende loopt door op de keerzijde.)

Keerzijde: Dubbelkoppige gekroonde adelaar. Tekst: ARCH·AUST·DUX·BURG·BRAB·COM·FL· 1755. Voluit: Maria Theresia Dei gratia Romanorum imperatrix, Germania, Hungaria, Bohemia regina, archidux Austria, dux Burgundie. Wat wil zeggen: Maria Theresia, bij Gods gratie Roomse keizerin, koningin van Duitsland, Hongarije en Bohemen, Aartshertogin van Oostenrijk en hertogin van Bourgondië.

Ontwerper: Jacques Roëttiers

Muntteken: handje ( Antwerpen )

Slagplaats: Antwerpen

Slagaantal: 326.690

 

Maria Theresia 

Referentie

Referentie

Lit: De Witte 1131; Vanhoudt J 29

Gedetermineerd door Paul Callewaert op BVW