2½ stuiver of 10 oorden: Maria – Theresia 1751

Gevonden door Wendy Wannes

Materiaal: zilver 417 / 1000

Diameter: 20 mm

Gewicht: 1,6 gr

Voorzijde: Bourgondische kruis Tekst:  MAR.TH.D:G.R.JMP.G.HUN.BOH.R.1751 Voluit : Maria Theresia Dei Gratia Rex Imperium Hungaria Bohemia Rex. Wat wil zeggen: Maria Theresia bij gratie Gods Keizerin van Hongarije en Bohemen

Keerzijde: Gekroond en gelauwerd wapenschild van Oostenrijk-Bourgondië met onderaan een handje. Tekst: ARCH.AUS.DUX(mt)BURG.BRAB.C.FL. Voluit : Archidux Austria dux Burgundie Brabant Comes Flandriae. Wat wil zeggen: Aartshertogin van Oostenrijk, hertogin van Bourgondië en Brabant, Gravin van Vlaanderen.

Graveur : Jacques Roëttiers.

Muntplaats: Antwerpen

Muntteken : Handje

Slagaantal: 1749 – 1752 =  2.332.620

Maria Theresia

Lit: De Mey 75; Krause & Michler #12; Vanhoudt I J21; Vanhoudt II 823 AN

Gedetermineerd door Paul Callewaert op BVW

 

Advertenties

Verenigd Koninkrijk: one penny 1862 Victoria

Gevonden door Wendy Wannes

 

Materiaal: brons

Diameter ( uitgifte ): 31 mm

Gewicht ( uitgifte ): 9,4 gr

Voorzijde: Gelauwerd hoofd van Victoria naar links. Tekst: VICTORIA D:G: BRITT:REG:F:D:

Keerzijde: Zittende Britannia met gezicht naar rechts kijkend en drietand hoog in linkerhand. Schild in rechterhand. Zee in de achtergrond met vuurtoren links en zeilschip rechts. Tekst: ONE PENNY 1862

Graveur: Leonard Charles Wyon

Slagaantal: 50.534.400

Victoria van het Verenigd Koninkrijk

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts

Brussel: stuiver Philips IV 1631

Gevonden door Joeri Wauters

Materiaal: biljoen

Diameter ( uitgifte ): 23 mm, ( gemeten ): 22 mm

Gewicht ( uitgifte ): 1,83 gr, ( gewogen ): 1,5 gr

Voorzijde: Kruis met vuurijzers op de uiteinden en een engelhoofdje in het hart Tekst: PHS. IIII. – D. G. REX. – HIS. IN-DIA. Zc. Wat wil zeggen: Philip IV, bij gratie Gods, koning van Spanje en Indië.

Keerzijde: Gekroond wapen van Philips IV met het jaartal aan beide zijden 16 – 31. Tekst: .ARCH. AVS. DVX. BVRG. BRAB. Zc. . Wat wil zeggen: Aartshertog van Oostenrijk, Hertog van Bourgondië en Brabant enz.

Afbeeldingsresultaat voor wapen van Philips IV

Slagplaats: Brussel

Filips IV van Spanje

Referentie

Lit: Vanhoudt I 448

Gedetermineerd door Eric Aerts

 

 

2½ stuiver of 10 oorden: Maria – Theresia 1751

Gevonden door Joeri Wauters

 

 

 

Materiaal: zilver 417 / 1000

Diameter: 20 mm

Gewicht ( uitgifte ): 2,40 gr

Voorzijde: Bourgondische kruis Tekst:  MAR.TH.D:G.R.JMP.G.HUN.BOH.R.1751 Voluit : Maria Theresia Dei Gratia Rex Imperium Hungaria Bohemia Rex. Wat wil zeggen: Maria Theresia bij gratie Gods Keizerin van Hongarije en Bohemen

Keerzijde:  Gekroond en gelauwerd wapenschild van Oostenrijk-Bourgondië met onderaan een leeuwtje. Tekst: ARCH.AUS.DUX(mt)BURG.BRAB.C.FL. Voluit : Archidux Austria dux Burgundie Brabant Comes Flandriae. Wat wil zeggen: Aartshertogin van Oostenrijk, hertogin van Bourgondië en Brabant, Gravin van Vlaanderen.

Graveur : Jacques Roëttiers.

Muntplaats: Brugge

Muntteken : Leeuwtje.

Slagaantal: 1750 – 1751 – 1752 = 722,100

Maria Theresia

Lit:  Vanhoudt J20; nieuwe Vanhoudt 823 BG

Gedetermineerd door rimidi

 

Antwerpen: schelling Philips IV 1625

Gevonden door Joeri Wauters

 

 

 

 

Materiaal: zilver 582 / 1000

Diameter ( uitgifte ): 29 mm

Gewicht ( uitgifte ): 5,26 gr

Voorzijde: Klimmende leeuw met zwaard en schild. Tekst: PHIL.IIII.D.G.HISP.ET INDIAR.REX. Voluit: PHIL.IIII.Dei.Gratia.HISPaniarum.ET.INDIARum.REX. Wat wil zeggen: Philips IIII bij de gratie gods koning van Spanje en van Indië (Latijns Amerika)

Keerzijde:  Spaans wapen op Bourgondisch kruis. Tekst: AR CHID.AVS. DVX.BVRG.BR.Zc. Voluit: ARCHIDux.AVSTriae.DVX.BVRGundiae.BRabantiae Z. Wat wil zeggen: Aartshertog van Oostenrijk, hertog van Bourgondië (en) Brabant enz.

Slagplaats: Antwerpen ( handje )

Slagaantal: 1.221.384

Filips IV van Spanje

Lit: Vanhoudt I 446 – Vanhoudt II 648.AN

Gedetermineerd door Paul Callewaert

Schelling: Karel II 1700

Gevonden door Joeri Wauters

 

Materiaal: zilver 582 / 1000

Diameter ( uitgifte ): 24 mm

Gewicht ( uitgifte ): 5,26 gr

Voorzijde:  Klimmende leeuw naar links met zwaard en ovaal schild. Tekst: CAROLVS.II.D.G.HISPANIAR.ET.INDIA.REX Voluit is dit: CAROLVS.II.Dei.Gratia.HISPANIARum.ET.INDIARum.REX wat betekent: Karel II bij de gratie gods koning van Spanje en van Indië (Latijns Amerika)

Keerzijde: Spaans wapen op Bourgondisch kruis (dit is eigenlijk geen kruis, maar naar vier kanten wegspringende vonken van een vuurijzer). Tekst: ARCHID.AVST.DVX.BVRG.BRAB. Z Voluit is dit: ARCHIDux.AVSTriae.DVX.BVRGundiae.BRABantiae.Z  wat betekent: Aartshertog van Oostenrijk hertog van Bourgondië (en) Brabant enzovoorts

Vermoedelijke slagplaats: Antwerpen ( handje ? )

Slagplaatsen, Munttekens en Jaartallen:
Antwerpen, Handje, 1698 – 1699 – 1700
Brugge, Lelie, 1698 – 1700

Scannen0033.jpg

Lit: Vanhoudt I 497; nieuwe Vanhoudt 717 – AN of BG

Karel II

Gedetermineerd door rimidi op DVVL