Brussel: stuiver Philips IV 1631

Gevonden door Joeri Wauters

Materiaal: biljoen

Diameter ( uitgifte ): 23 mm, ( gemeten ): 22 mm

Gewicht ( uitgifte ): 1,83 gr, ( gewogen ): 1,5 gr

Voorzijde: Kruis met vuurijzers op de uiteinden en een engelhoofdje in het hart Tekst: PHS. IIII. – D. G. REX. – HIS. IN-DIA. Zc. Wat wil zeggen: Philip IV, bij gratie Gods, koning van Spanje en Indië.

Keerzijde: Gekroond wapen van Philips IV met het jaartal aan beide zijden 16 – 31. Tekst: .ARCH. AVS. DVX. BVRG. BRAB. Zc. . Wat wil zeggen: Aartshertog van Oostenrijk, Hertog van Bourgondië en Brabant enz.

Afbeeldingsresultaat voor wapen van Philips IV

Slagplaats: Brussel

Filips IV van Spanje

Referentie

Lit: Vanhoudt I 448

Gedetermineerd door Eric Aerts

 

 

Advertenties

2½ stuiver of 10 oorden: Maria – Theresia 1751

Gevonden door Joeri Wauters

 

 

 

Materiaal: zilver 417 / 1000

Diameter: 20 mm

Gewicht ( uitgifte ): 2,40 gr

Voorzijde: Bourgondische kruis Tekst:  MAR.TH.D:G.R.JMP.G.HUN.BOH.R.1751 Voluit : Maria Theresia Dei Gratia Rex Imperium Hungaria Bohemia Rex. Wat wil zeggen: Maria Theresia bij gratie Gods Keizerin van Hongarije en Bohemen

Keerzijde:  Gekroond en gelauwerd wapenschild van Oostenrijk-Bourgondië met onderaan een leeuwtje. Tekst: ARCH.AUS.DUX(mt)BURG.BRAB.C.FL. Voluit : Archidux Austria dux Burgundie Brabant Comes Flandriae. Wat wil zeggen: Aartshertogin van Oostenrijk, hertogin van Bourgondië en Brabant, Gravin van Vlaanderen.

Graveur : Jacques Roëttiers.

Muntplaats: Brugge

Muntteken : Leeuwtje.

Slagaantal: 1750 – 1751 – 1752 = 722,100

Maria Theresia

Lit:  Vanhoudt J20; nieuwe Vanhoudt 823 BG

Gedetermineerd door rimidi

 

Antwerpen: schelling Philips IV 1625

Gevonden door Joeri Wauters

 

 

 

 

Materiaal: zilver 582 / 1000

Diameter ( uitgifte ): 29 mm

Gewicht ( uitgifte ): 5,26 gr

Voorzijde: Klimmende leeuw met zwaard en schild. Tekst: PHIL.IIII.D.G.HISP.ET INDIAR.REX. Voluit: PHIL.IIII.Dei.Gratia.HISPaniarum.ET.INDIARum.REX. Wat wil zeggen: Philips IIII bij de gratie gods koning van Spanje en van Indië (Latijns Amerika)

Keerzijde:  Spaans wapen op Bourgondisch kruis. Tekst: AR CHID.AVS. DVX.BVRG.BR.Zc. Voluit: ARCHIDux.AVSTriae.DVX.BVRGundiae.BRabantiae Z. Wat wil zeggen: Aartshertog van Oostenrijk, hertog van Bourgondië (en) Brabant enz.

Slagplaats: Antwerpen ( handje )

Slagaantal: 1.221.384

Filips IV van Spanje

Lit: Vanhoudt I 446 – Vanhoudt II 648.AN

Gedetermineerd door Paul Callewaert

Schelling: Karel II 1700

Gevonden door Joeri Wauters

 

Materiaal: zilver 582 / 1000

Diameter ( uitgifte ): 24 mm

Gewicht ( uitgifte ): 5,26 gr

Voorzijde:  Klimmende leeuw naar links met zwaard en ovaal schild. Tekst: CAROLVS.II.D.G.HISPANIAR.ET.INDIA.REX Voluit is dit: CAROLVS.II.Dei.Gratia.HISPANIARum.ET.INDIARum.REX wat betekent: Karel II bij de gratie gods koning van Spanje en van Indië (Latijns Amerika)

Keerzijde: Spaans wapen op Bourgondisch kruis (dit is eigenlijk geen kruis, maar naar vier kanten wegspringende vonken van een vuurijzer). Tekst: ARCHID.AVST.DVX.BVRG.BRAB. Z Voluit is dit: ARCHIDux.AVSTriae.DVX.BVRGundiae.BRABantiae.Z  wat betekent: Aartshertog van Oostenrijk hertog van Bourgondië (en) Brabant enzovoorts

Vermoedelijke slagplaats: Antwerpen ( handje ? )

Slagplaatsen, Munttekens en Jaartallen:
Antwerpen, Handje, 1698 – 1699 – 1700
Brugge, Lelie, 1698 – 1700

Scannen0033.jpg

Lit: Vanhoudt I 497; nieuwe Vanhoudt 717 – AN of BG

Karel II

Gedetermineerd door rimidi op DVVL

 

5 sols Robustus: Hertogdom Brabant, Staten van Brabant ( 1584 – 1585 )

Gevonden door Marco Sanders

 

Materiaal: zilver

Diameter: ca 30 mm

Gewicht ( uitgifte ): 5,75 gr

Jaartal: 1585

Voorzijde: Gebloemd kruis met in de kwartieren de wapens van Leuven, Antwerpen, Brussel en Den Bosch. Tekst: CONFORTARE ET ESTO ROBVSTVS, wat betekent: Wees sterk en heb goede moed

Keerzijde: Gekroond wapenschild van Brabant op een gebloemd kruis. Tekst: MONETA DVCATVS BRABANTIAE 1585

Slagplaats: Antwerpen

Lit: W., 804

Gedetermineerd door Paul Callewaert

Plaket: Johan Theodoor van Beieren 1751

Gevonden door Mike Creemers

 

 

 

Materiaal: zilver

Diameter: ?

Gewicht: ?

Voorzijde:  Wapenschild van Johan Theodoor in een cartouche gelegen op een kromstaf en een zwaard erboven een bisschoppelijke bonnet. Tekst:  I.THEOD*CAR.D.G.BAV.D. 1752;  Jan Theodoor Kardinaal bij de gratie gods hertog van Beieren.

Keerzijde: Ovaal wapenschild in een cartouche van het prinsbisdom, Bouillon, Franchimont, Looz en Horn met dat van Luik in het midden. Tekst:  EP.ET.PRIN.L.DUX.B.M.F.C.L.H ; bisschop en prins van Luik hertog van Bouillon markies van Franchimont graaf van Loon en Horn

Wapenschild van het prinsbisdom Luik, met de schilden van: Bouillon, Franchimont, Luik, Loon en Hoorn

Slagplaats: Luik

Johan Theodoor van Beieren

Lit: VH G1356

Gedetermineerd door rimidi

Frankrijk: 1 Franc 1871 Cérès

Gevonden door Mike Creemers

 

 

 

Materiaal: zilver 835 / 1000

Diameter: 23 mm

Gewicht: 5 gr

Voorzijde: Cérès kijkend naar links, ster boven het hoofd. Tekst: REPUBLIQUE FRANÇAISE E.A.OIDENE.E

Keerzijde: Gebonden olijftakken met daar rond de tekst: LIBERTE * LEGALITE * FRATERNITE bee1 Mint Director MarkA anchor Engraver Marken centraal 1 FRANC 1871

Ontwerper: Atelier de Gravure des Monnaies et Médailles, Oudiné, Eugène-Andr Atelier de Gravure des Monnaies et Médailles, Eugène – André Oudiné

Muntmeester: Alfred Renouard de Bussière

Muntmeesterteken: bee1 Mint Director Mark

Graveur: Albert-Desiré Barre anchor Engraver Mark

Slagplaats: Parijs ( A )

Slagaantal: 2.979.881

Adolphe Thiers

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts