Muntgewicht voor Franse 1 ecu

Gevonden door Mario Raeymaekers

Materiaal: ?

Afmetingen: 15 mm / 15 mm

Gewicht: 3,30 gr

Voorzijde: 1 Ecu – ( 1475 – 1515 ) – Frankrijk – goud – 3,50 g

Keerzijde: ‘ onbekend Antwerpen C ‘, vóór 1530

mario6

Ref: http://muntgewicht.nl/

Gedetermineerd door Ritzo Holtman

Advertenties

Frans muntgewicht voor Royal d’ or

Gevonden door Edd Huygens

 

Materiaal: brons

Diameter: 14,12 mm

Gewicht: 3,4 gr

Eenzijdig gestempeld, zoals gebruikelijk voor dit type. Randschrift …8 DE 8 ROI… rond het hoofd van een koning. Aangemunt onder:

 * Charles IV (1311-1322) en Philippe VI (1326-1330), massa 4,22 g
 * Jean II (le bon) (1358), massa 3,71 g
 * idem (1359), tweede emissie, massa 3,55 g
 * Charles VII (1429), massa 3,82 g
 * idem (1431), tweede emissie, 3,49 g
Voor welke emissie dit muntgewicht werd bedoeld is nog niet duidelijk; een direkte parallel is in Zavattoni niet te vinden.

Bron: Zavattoni (2018). The Zavattoni collection – catalogue of coin scales and coin weights from a private collection – Part 2: France. Uitgever: Maß und Gewicht.

Gedetermineerd door Ritzo Holtman

Schaaltjes trompetbalans

Gevonden door Hans Bostelaar

 

Ijkteken op driehoekig schaaltje: Burcht ( schild ) van Middelburg met daarin een ster en de initialen I.F ( onbekend balansmaker ) en aan beide zijden het jaartal 15 / 97

hans3

trompetbalans hans4

De munt werd op het vlakke driehoekige schaaltje gelegd, het muntgewicht in het ondiepe ronde schaaltje.
Met kleine plaatvormige gewichtjes, de zogenaamde aasjes kon worden bepaald hoeveel een munt te weinig woog. Een klein ondergewicht was toegestaan, in ruil voor korting op de prijs van de munt.

Ref: http://www.muntgewicht.nl/

Gedetermineerd door Eric Aerts

 

Muntgewicht voor 1 reaal 17e – 18e eeuw

Gevonden door Mark Van de Langerijt

Materiaal:

Diameter: 15 mm

Gewicht: 3,4 gr

Voorzijde: Pijlenbundel. Tekst: + PHILIPVS. IIII. D: G. HISPAN. R. REX wat betekent: Philips IIII, bij Gods gratie koning van Spanje

Keerzijde: Kroon met daaronder in twee lijnen:  II D XVI G / I (LOSANGE) R.

Ref: https://www.cgb.fr/espagne-royaume-d-poids-monetaire-philippe-iv-despagne-poids-monetaire-pour-la-piece-dun-real-n-d-ttb,bry_285394,a.html

Gedetermineerd door Kris Didden

Muntgewicht

Gevonden door Brynckminator Brynckminator

 

Materiaal: messing

Afmetingen: 16,91 mm / 16,44 mm

Gewicht: 12,76 gr

Verkoper: Peter ( I ) Herck

Via mail: Dank voor het aanmelden van je muntgewichtVoorzijde: Fiorino di camera / Scudo, maar bijna 2x zo zwaar als de  2 Fiorino / Scudo. Niet bekend bij Pol. Onlangs kreeg ik vanuit Duitsland drie muntgewichten ( 1 serie ) voorgeleg voor de ‘ Italiaanse pistool ‘, waar ook zo’n zwaar exemplaar bij zat. Kortom: dit moet nog worden uitgezocht.

Er zijn verschillende redenen te bedenken waarom een muntgewichtmaker zoiets kan hebben gemaakt:
1) hij liep vooruit op een te verwachten muntemissie, die echter niet kwam;
2) hij heeft per ongeluk een verkeerd stempel voor de voorzijde gebruikt en het muntgewicht toch maar in een muntgewichtdoos ondergebracht, voorzien van het juiste bijschrift; omdat we de context (de muntgewichtdoos) niet meer hebben kun je dit niet meer uitzoeken, maar het is vaker voorgekomen;
3) als de dubbele 2 Fiorino di camera / Scudo heeft bestaan, moet dit een zeer zeldzame munt zijn geweest waarvoor het niet loonde om nog vaker muntgewichten aan te maken.
4) het is ook mogelijk dat de muntgewichtmaker zich baseerde op een ordonnantie die de ‘dubbele’ munt foutief vermeldde.
Voorlopig wordt er naarstig gezocht naar de ‘dubbele’ munt…

Ritzo Holtman: webmaster http://www.muntgewicht.nl