Muntgewicht voor 1 angel 16e eeuw

Gevonden door Sander Sablain

Materiaal: messing

Afmetingen: 16 mm / 15 mm

Gewicht: 4,55 gr

Maker: Cornelis Janssen ( werkzaam 1576 – 1604 )

Initialen: C I

Voorzijde: 1 angel

Keerzijde: krans hand ster

foto van HAL.

Gedetermineerd door Eric Aerts

Advertenties

Muntgewicht voor 1 Philipsdaalder 16e eeuw

Gevonden Gj Bras

Materiaal: lood

Afmetingen: 19 mm / 19 mm

Gewicht: 34 gr

Maker: onbekend

Initialen: W B G

Voorzijde: 1 Philipsdaalder

Keerzijde: krans hand

Geen voorbeeld, nog maar 2 muntgewichten van bekend

Referentie

Gedetermineerd door Ritzo Holtman

Muntgewicht voor 1 fiorino 1300 tot 1465.

Gevonden door Brynckminator Brynckminator

 

Materiaal: brons ( gehakt )

Afmetingen: 12 mm / 10 mm

Gewicht: 2,19 gr

Vervaardigt te Brugge

Maker: niet zichtbaar

Initialen: niet zichtbaar

Voorzijde: 1 fiorino

Keerzijde: niets zichtbaar

muntgewicht

Info: De Fiorino was de eerste gouden munt sinds eeuwen van enkel zilvergeld. Deze zeer stabiele munt werd gedurende een lange periode geslagen; van 1252 tot 1533, allen met dezelfde massa van 3,53 gram.

Er bestaan ook talrijke imitaties uit andere landen en gewesten, ook uit
de Nederlanden. Veel van deze munten waren meer dan 100 jaar in omloop.

Dit muntgewicht is een gehakt bronzen muntgewicht vervaardigt te Brugge.

Er is geen strakke datering aan te geven; de gehele periode dat er te
Brugge dit type muntgewicht gemaakt werd komt in aanmerking. We praten dan over de periode Ca. 1300 tot 1465.

Referentie

Gedetermineerd op facebook en door Bruno Janson