Schaaltjes trompetbalans

Gevonden door Hans Bostelaar

 

 

Ijkteken op driehoekig schaaltje: Burcht ( schild ) van Middelburg met daarin een ster en de initialen I.F ( onbekend balansmaker ) en aan beide zijden het jaartal 15 / 97

hans3

trompetbalans hans4

De munt werd op het vlakke driehoekige schaaltje gelegd, het muntgewicht in het ondiepe ronde schaaltje.
Met kleine plaatvormige gewichtjes, de zogenaamde aasjes kon worden bepaald hoeveel een munt te weinig woog. Een klein ondergewicht was toegestaan, in ruil voor korting op de prijs van de munt.

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts

 

Advertenties

Muntgewicht voor 1 reaal 17e – 18e eeuw

Gevonden door Mark Van de Langerijt

 

Materiaal:

Diameter: 15 mm

Gewicht: 3,4 gr

Voorzijde: Pijlenbundel. Tekst: + PHILIPVS. IIII. D: G. HISPAN. R. REX wat betekent: Philips IIII, bij Gods gratie koning van Spanje

Keerzijde: Kroon met daaronder in twee lijnen:  II D XVI G / I (LOSANGE) R.

Referentie

Gedetermineerd door Kris Didden

Muntgewicht voor 1/2 pound 17e eeuw

Gevonden door Dirk Michiels

 

 

Materiaal: messing

Afmetingen: 16 mm / 16 mm

Gewicht: 3,81 gr

Maker: Gerard ( Geeraerdt ) van Dunwalt ( werkzaam van 1641 – ? / 1660 ca. – 1666 / 1667 – 1669 – )

Initialen: G D

Voorzijde: ½ pound ( Buste van de koning naar links met C / R: Carolus Rex )

Beschrijving: parels – cirkel – hand – kroon – eikel

dirk7-800

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts

Muntgewicht 17e eeuw

Gevonden door Brynckminator Brynckminator

 

 

Materiaal: messing

Afmetingen: 16,91 mm / 16,44 mm

Gewicht: 12,76 gr

Maker: Peter Herck ( I ) ( werkzaam van 1616 – 1617 )

Initialen: P H

Voorzijde: Fiorino di camera / Scudo, maar bijna 2x zo zwaar als de  2 Fiorino / Scudo. Niet bekend bij Pol. Onlangs kreeg ik vanuit Duitsland drie muntgewichten ( 1 serie ) voorgelegt voor de ‘ Italiaanse pistool ‘, waar ook zo’n zwaar exemplaar bij zat. Kortom: dit moet nog worden uitgezocht.

Keerzijde: Krans – cirkel – hand – kroon – hamer

Er zijn verschillende redenen te bedenken waarom een muntgewichtmaker zoiets kan hebben gemaakt:
1) hij liep vooruit op een te verwachten muntemissie, die echter niet kwam;
2) hij heeft per ongeluk een verkeerd stempel voor de voorzijde gebruikt en het muntgewicht toch maar in een muntgewichtdoos ondergebracht, voorzien van het juiste bijschrift; omdat we de context (de muntgewichtdoos) niet meer hebben kun je dit niet meer uitzoeken, maar het is vaker voorgekomen;
3) als de dubbele 2 Fiorino di camera / Scudo heeft bestaan, moet dit een zeer zeldzame munt zijn geweest waarvoor het niet loonde om nog vaker muntgewichten aan te maken.
4) het is ook mogelijk dat de muntgewichtmaker zich baseerde op een ordonnantie die de ‘dubbele’ munt foutief vermeldde.
Voorlopig wordt er naarstig gezocht naar de ‘dubbele’ munt…

Gedetermineerd door Ritzo Holtman: webmaster http://www.muntgewicht.nl