Snorrebot: gemaakt van een oord Ferdinand van Beieren

Gevonden door Hennie van Esch

Materiaal: koper

Diameter: 25 mm

Gewicht: 2,9 gr

Opmerking: met extra gaten voor het zoemen.

Lit: Gezocht en Gevonden p. 225

Gedetermineerd door Paul Callewaert