Penning met waardebepaling V: ca. 1350 – 1450

Gevonden door Kris Van Den Berge

Materiaal: lood

Diameter: 21 mm

Gewicht: 8,46 gr

Voorzijde: Binnen een gladde golfvormige boord/versiering de gotische leter V voor waardebepaling, vijf denier.

Keerzijde: Binnen een gladde golfvormige boord/versiering een niet nader toe te schrijven thema/onderwerp. Huismerk-teken ? Mout-roervork ? Monogram met samenvloeiende letters HH ?

Datering: z.j. ca. 1350 – 1450

Aanmaakplaats: z.pl. onbekend

Opmerking: De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend. Twee spijkergaten.

Referentie

Gedetermineerd door Paul Callewaert

 

Méreaux: Sint-Pieterskerk Oostende eind 15e eeuw – begin 16e eeuw

Gevonden door Danny Handschoewerker

Materiaal: lood

Diameter: 23 mm

Gewicht: 6,3 gr

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel twee gekruiste gotische sleutels, met opengewerkte baard. De bewerking van de baard varieert, met (SP-O 01). De sleutels onderbreken onderaan de binnencirkel.

Keerzijde: Binnen dubbele gladde cirkels. Centraal op het veld, de minuskel gotische letters X II voor de waardebepaling van, twaalf denier. Het cijfer X geflankeerd, ter weerszijden met een punt/bolletje. Onder de cijfers, een punt/bolletje.

Datering: z.j. ca. eind 15e eeuw begin 16e eeuw.

Aanmaakplaats: z.pl. Oostende

Opmerking: De juiste functie/datering is voor deze penning onbekend.

Referentie

Lit: Ch. Gilleman, Méreaux ostendais, Gazette numismatique (1910) pag.89-91; Redgy Dewulf, Maandblad voor Numismatiek (2015 pag.12-14 “Oostendse mereaus van voor het Beleg” en 2020 “Nog over de Oostendse méreaux van voor het beleg (II)”).
Gedetermineerd door Paul Callewaert

 

Herdenkingspenning: Inhuldiging van Koningin Wilhelmina, 6 september 1898

Gevonden door Robbe De Bruyn

Materiaal: witmetaal

Diameter: 25 mm

Gewicht: 5,24 gr

Voorzijde: Buste van Koningin Wilhelmina naar links. Tekst: WILHELMINA KONINGIN DER NEDERLANDEN

Keerzijde: Symbolische kroning. Tekst: INGEHULDIGD 6 SEPTEMBER 1898

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Robbe De Bruyn

Penning ‘ Gratis Marke ‘: 20ste eeuw

Gevonden door Robbe De Bruyn

Materiaal: aluminium

Diameter: 20 mm

Gewicht: 0,75 gr

Penning uitgegeven door Chemische Fabrik Griesheim-Elektron. Een ” gratis marke ” had gebruikt kunnen worden om kantinemaaltijden te verstrekken aan bedrijfsbezoekers, externe ambachtslieden, enz. Op kosten van het bedrijf.

Referentie

Gedetermineerd door Thierry Martens

Penning met spaak/wiel/rad motief: ca. 1350 – 1450

Gevonden door Filip Behiels

Materiaal: lood

Diameter: 23,5 mm

Gewicht: 3,66 gr

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel een rad/wiel met acht spaken. In de acht kwartieren  telkens diverse punten/bolletjes. Centraal een (passer) punt.

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel, gelegen op het veld, een raster/wafel-motief.

Datering: z.j. ca. 1350 – 1450

Aanmaakplaats: z.pl. onbekend (UK ?)

Opmerking: De juiste functie/datering/aanmaakplaats is voor deze penning onbekend.

Referentie

Lit: Edward Fletcher, Leaden Tokens & Tallies, Roman to Victorian pag.76 Waterwheels.

Gedetermineerd door Paul Callewaert

Penning: type ” Kruis ” ca. 1350 – 1450

Gevonden door Filip Behiels

Materiaal: lood

Diameter: 19,2 mm

Gewicht: 4,09 gr

Voorzijde: Binnen een gladde boord/cirkel een groot glad gevorkt kruis. In de kwartieren, telkens bolletje(s)/punt(en). Centraal een (passer) punt.

Keerzijde: Wapenschild (?) Een niet nader toe te schrijven thema/onderwerp.

Opmerking: De juiste functie/plaats/datering van deze penning is onbekend.

Referentie

Gedetermineerd door Paul Callewaert