Penning met spaak/wiel/rad motief: ca. 1350 – 1450

Gevonden door Filip Behiels

Materiaal: lood

Diameter: 23,5 mm

Gewicht: 3,66 gr

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel een rad/wiel met acht spaken. In de acht kwartieren  telkens diverse punten/bolletjes. Centraal een (passer) punt.

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel, gelegen op het veld, een raster/wafel-motief.

Datering: z.j. ca. 1350 – 1450

Aanmaakplaats: z.pl. onbekend (UK ?)

Opmerking: De juiste functie/datering/aanmaakplaats is voor deze penning onbekend.

Referentie

Lit: Edward Fletcher, Leaden Tokens & Tallies, Roman to Victorian pag.76 Waterwheels.

Gedetermineerd door Paul Callewaert

Penning: type ” Kruis ” ca. 1350 – 1450

Gevonden door Filip Behiels

Materiaal: lood

Diameter: 19,2 mm

Gewicht: 4,09 gr

Voorzijde: Binnen een gladde boord/cirkel een groot glad gevorkt kruis. In de kwartieren, telkens bolletje(s)/punt(en). Centraal een (passer) punt.

Keerzijde: Wapenschild (?) Een niet nader toe te schrijven thema/onderwerp.

Opmerking: De juiste functie/plaats/datering van deze penning is onbekend.

Referentie

Gedetermineerd door Paul Callewaert

Penning, H. Geest (Armentafel/dis ?): 15e eeuw

Gevonden door Filip Behiels

Materiaal: lood

Diameter: 27 mm

Gewicht: 15,77 gr

Voorzijde: Binnen twee cirkels een voorstelling van de H.Geest in de vorm van een duif.
Een duif met nimbus/stralenkrans naar links gewend, met opgehaalde vleugels.

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel een breed, glad en gevoet kruis. In de kwartieren, telkens een letter in minuskel gotisch schrift, niet verder leesbaar door schade.

Datering: z.j. ca. eind 15e eeuw.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend. (Brugge ?)

Opmerking: De juiste functie/plaats/datering van deze penning is niet gekend.

Referentie

Gedetermineerd door Paul Callewaert

Medaillon: William Booth 19e eeuw – 20ste eeuw

Gevonden door Friso Langen

Materiaal: koperlegering

Diameter: ?

Gewicht: ?

Voorzijde: Buste van William Booth naar links. Tekst: ∗ DIE HEILSARMEE ∗ GENERAL BOOTH

William Booth (Sneinton (Nottingham), 10 april 1829 – Hadley Wood (Londen), 20 augustus 1912) was de Britse stichter en de eerste generaal van het Leger des Heils.

Referentie

Referentie

Gedetemineerd op facebook

Reclamepenning: Hoeden Felix Goemans Zoon, eind 19e eeuw – begin 20ste eeuw

Gevonden door Ronny Servaes

Materiaal: koperlegering

Diameter: 24,5 mm

Gewicht: 5 gr

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel een buste naar rechts. Onder de buste drie rozetten. Tekst: FELIX GOEMANS ZOON

Keerzijde: Hoge hoed met rondom ★ MUTSAARDSTRAAT . 21 ★, in de hoed: HOEDEN VAN 1,95   2,95   3,60 TOT 16 FRANKEN

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Ronny Servaes

Monétaire méreaux / munt St-Paulus – Dom: Bisdom Münster 1748

Gevonden door Peter Peeters

Materiaal: koper

Diameter: 24,9 mm

Gewicht: 3,4 gr

Voorzijde: Met mantel gekleede St-Paulus met nimbus, in half figuur. In de rechterhand, een geheven zwaard, in de linkerhand, een bijbel. In de afsnede in dubbele lijn S PAULUS
Sankt-Paulus. Tekst: MON : CATHED : ECCLES : MONASTE : voluit: Moneta Cathedralis Ecclesiæ Monasterii, Kathedraal, kerk en klooster geld.

Keerzijde: Binnen een gestreepte cirkel rand het Romeinse cijfer 3, voor de waardebepaling van drie pfenning. Geflankeerd met kruisvormige rozetten.
✥ III ✥  PFENNING 1748 Omsloten met een versierde boord in dubbele cirkels.

Datering: 1748

Aanmaakplaats: z.pl. Münster

Referentie

Gedetermineerd door Paul Callewaert