Gedenkpenning Stoelenfabriek Galvanitas 1959

Gevonden door ?

Materiaal: tin ?

Diameter: ?

Gewicht: ?

Voorzijde: Binnen een gladde boord de God Athena/Minerva binnen een driehoek. In de rechterhand, een speer/lans naar onderen gericht. Onder de driehoek: GALVANITAS. Op de linkerhand, het beeldje van de God Nike. Het geheel omsloten met een dagcirkel  waarop de zon, sterren en de maan, getopt met een rijksappel (?). Ter weerszijden, de gesplitste datering 4 MEI / 1934. Onderaan, een vliegtuigje. Tekst: WAT NUT IS U EEN WYDE WERELD ALS U NIET KUNT ZITTEN

Keerzijde: Binnen een gladde boord een huisgezin met drie kinderen, gezeten aan een gedekte tafel waarboven een driearmige luchter. Omsloten met diverse afbeeldingen van personen, uit het dagelijkse leven.

Medailleur: Niel Steenbergen

Datering: 1957

Aanmaakplaats: z.pl. Breda

piotr1.2 piotr1.3

Referentie

Lit: Museum Kempenland, collectienr. 1991.04.26; De Beeldenaar, De Geuzen Penning, 19e jaargang nr.4 oktober 1969.

Gedetermineerd door Kris Didden en Paul Callewaert

Advertenties

Eenzijdige penning naar H. Johannes de Doper: eind 13e eeuw – eind 14e eeuw

Gevonden door George Aper

Materiaal: lood

Diameter: 13 mm

Gewicht: 3 gr

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel die een schaal voorstelt, waarop het afgehouwen hoofd van Johannes de Doper ligt.

Keerzijde: Blanco

Datering: z.j. ca. eind 13e eeuw tot einde 14e eeuw.

Aanmaakplaats: z.pl. Onze-Lieve-Vrouw kathedraal van Amiens.

Opmerking: Licht decentrisch gegoten. De juiste functie/datering voor deze penning/insigne is onbekend.

Referentie

Lit: Redgy Dewulf, “Van Amiens tot Stapele” Maandblad voor numismatiek, mei 2017 pag 134-136.

Gedetermineerd door Paul Callewaert

Penning naar H. Johannes de Doper: eind 13e eeuw – eind 14e eeuw

Gevonden door George Aper

Materiaal: lood

Diameter: 17 mm

Gewicht: 3 gr

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel die een schaal voorstelt, waarop het afgehouwen hoofd van Johannes de Doper ligt.

Keerzijde: Binnen een gladde binnencirkel centraal een (passer) punt, gearceerd gietmal-motief.

Datering: z.j. ca. eind 13e eeuw tot einde 14e eeuw.

Aanmaakplaats: z.pl. Onze-Lieve-Vrouw kathedraal van Amiens.

Opmerking: Keerzijde draagt een gearceerd rastermotief vanuit de gietmal. De juiste functie/datering voor deze penning/insigne is onbekend.

Johannes De Doper (Notre-Dame d’ Amiens)

Redgy Dewulf.
“Van Amiens tot Stapele” Maandblad voor numistiek, mei 2017 pag 134-136.
Rigollot, beschrijft in Monnaies inconnues des évêques de innocens, des fous…, Parijs 1837. De penningen van de “Zottenfeesten”. Waarin de zottenpenning nr° 44 in zijn boek, driekwart van de maan is te zien. Het verband van deze jeton met Johannes de Doper enerzijds en met Amiens anderzijds aan te duiden verwees hij naar zijn eenzijdige medaille 44 b.
In onderstaande penningen, betreft dit geen zottengeld maar een pelgrimsteken uit Onze-Lieve-Vrouw kathedraal van Amiens (Picardie). Deze kathedraal behoort samen met de kathedralen van Chartres, Reims en Bourges tot de zuiverste voorbeelden van gotiek.
Pelgrimstekens werden in de middeleeuwen verkocht onder de deuren van die kathedraal, en waren een geldig bewijs dat men de pelgrimstocht naar Amiens had verricht. Evengoed kan hier Johannes de Doper zelf weergegeven zijn onder de vorm van de maan, immers “hij was niet het Licht, maar was er om getuigenis af te leggen van het Licht” (Latijn: “non erat ille lux…”). Vreugdevuren werden in de landelijke gebieden aangestoken tijdens de Sint-Jansnacht (24 juni).
De oorsprong van de pelgrimstocht lag in de inname van Constantinopel (Istanbul) door de kruisvaarders in 1204. De relikwie van het hoofd van Johannes de Doper werd er het jaar daarop gevonden en in 1206 aan de kathedraal van Amiens overgedragen. Alle pelgrim-tekens waren gehouden tegen die relikwie en waren zo op hun beurt ook relikwieën, relikwieën door aanraking (Latijn: a contactu).
De pelgrimtekens van Amiens waren ten noorden van de Seine zeer naar waarde geschat. Er werd zelfs een zilveren munt, een half penny, geslagen met het hoofd van Johannes de Doper er op en met omschrift CAPVT IOHANNIS (Latijn: hoofd van Johannes) te Downpatrick, Noord Ierland onder Jan zonder Land (Muntslag van ca. 1205 tot 1210).
Gezien nogal wat pelgrimtekens werden gevonden in de beddingen van Europese rivieren, heeft men de hypothese gesteld dat het “teken” moest worden weggeworpen aan het einde van de pelgrim-tocht.
De afbeelding op de penningen/insignes staan zeker ook voor de onthoofding van Johannes de Doper door de soldaat van Herodes. Maar men kon dat alles eveneens zien als de slachting van de Onnozele kinderen, die gevierd werd in de kathedraal van Amiens en bij welke gelegenheid er de verkiezing was van een bisschop van de onozelen en zotten. (zie ook hier het topic “Boy-bishop token”)
In de middeleeuwen kon de lezing inderdaad meervoudig zijn door het spel van grafisem en de ludieke geestessprongen, eigen aan de toenmalige mentaliteit. Geen van deze lezingen was onverenigbaar met de andere, op verschillende data van het jaar, voor het heiligdom van Amiens.
Het pelgrimsteken werd het jaar rond verkocht, maar ongetwijfeld meer speciaal op de verjaardagen van die diverse heiligen. Aan de hand van het grafisme en de decors kan men deze stukken dateren in een spanne gaande van eind XIIde tot einde XIVde eeuw.

Referentie

Lit: Redgy Dewulf, “Van Amiens tot Stapele” Maandblad voor numismatiek, mei 2017 pag 134-136.

Gedetermineerd door Paul Callewaert

Reizigers-penning/amulet St-Georgius/St-Joris: ca. 18e eeuw

Gevonden door Peter Peeters

Materiaal: zilver

Diameter: 31 mm

Gewicht: 7,7 gr

Voorzijde: Binnen een parelcirkel gezeten op een steigerend paard, de H. St-Georgius in wapenuitrusting. In de rechterhand, een lans die de liggende draak doorboord in de bek. Tekst: S . GEORGIVS . EQVITVM . PATRONVS; St-George patroonheilige van ruiters.

Keerzijde: Binnen een parelcirkel een scene uit het evangelie van H. Marcus: De storm op het meer van Genesareth. Hoog op de golven dobbert een klein zeilbootje. Het zeil bol door de wind/storm. Rechts boven het schip een wolkenpartij die wind blaast richting het bootje. Op het schip een slapende en liggende Christus. Twee in paniek zijnde apostelen, die hem wakker proberen te maken. Tekst: IN TEMPESTATE SECURITAS; Veiligheid in de storm.

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend

Datering: z.j. ca. 18e eeuw.

St-Georgius of St-Joris, als patroonheilige van reizigers. Meer bepaald kruisvaarders, bedevaarders, militairen en scheepslui.

peter1.1.1-800 peter1.1.2-800

Referentie

Referentie

Lit: Minard-Van Hoorebeke, pag.130 nr.152. ( Foutief vermeld onder St-Jorisgilde van Brugge )

Gedetermineerd door Paul Callewaert

 

Penning: type ” Adelaar/kruis “.

Gevonden door Romain Giberke

Mogelijks naar model Maille van Loo of Maille van Aire sur la Lys

Materiaal: lood

Diameter: 16,52 mm

Gewicht: 2,3 gr

Voorzijde: Binnen een geparelde cirkel een adelaar, met wijd gespreide vleugels. De adelaars-kop naar rechts gewend.

Keerzijde: Binnen een gladde dubbele cirkel een pseudo-omschrift ? (niet meer leesbaar)
Een kort glad kruis met in de kwartieren, telkens een letter/drieblad. Centraal een (passer) punt.

Datering: eind 13e eeuw – begin 14e eeuw

Aanmaakplaats: z.pl. onbekend.

Opmerking: De juiste functie/plaats/datering van deze penning is niet gekend.

Referentie

Li: Vanhoudt G 2443

Gedetermineerd door Paul Callewaert