Penning: type kruis ca. 1350 – 1450

Gevonden door Martine Delplace

Materiaal: lood

Diameter: 17 mm

Gewicht: 7,1 gr

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel een groot glad kruis, in de kwartieren, punt/bolletje of letter.

Keerzijde: Blanco

Datering: z.j. ca. 1350 – 1450

Aanmaakplaats: z.pl. onbekend

Opmerking: De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend.

Referentie

Gedetermineerd door Paul Callewaert

Advertenties

Medaille: Maastrichtse scherm- en gymnastiekvereniging ‘ De Eendracht ‘ 1907

Gevonden door Marco Sanders

Materiaal: koperlegering

Diameter: 30 mm

Gewicht: 9 gr

Voorzijde: Afbeelding van een gymnast

Keerzijde: Randtekst: ∗ GEWESTELYKE UITVOERING ∗ MAASTRICHT Tekst in 6 regels in het veld: SCHERM – / GYMNASTIEK / VEREENIGING / DE EENDRACHT 7 . 8 en 9 SEPT / 1907

marco1.1

Uit de Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant in september 1907

Referentie

referentie

Gedetermineerd door Marco Sanders en Kris Didden

Penning: type Fleur de lys ca. 14e eeuw

Gevonden door Luc Vermeire

Materiaal: lood

Diameter: 15 mm

Gewicht: ca. 3 gr

Voorzijde: Gelegen op het veld een (Franse) Fleur de lys.

Keerzijde: Bijna niet verder te bepalen onderwerp/thema binnen een gearceerde boord (?) die een pseudo legende voorstelt. Een kort gevoet kruis waarvan de bovenste kruisarm een cirkel/ring (?)

Datering: z.j. ca. 14e eeuw

Aanmaakplaats: z.pl. onbekend.

Opmerking: De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend. Licht gefragmenteerd aan de rand.

Referentie

Gedetermineerd door Paul Callewaert

 

Medaille Wereldtentoonstelling van Parijs 1878: uitgegeven door de administratie van munten en medailles

Gevonden door Luc Van der Linden

Materiaal: brons

Diameter: 30 mm

Gewicht: 15,40 gr

Voorzijde: Hoofd van de Franse Marianne met samengebonden haarband naar links. Tekst op de haarband: SUFFRAGE UNIVERSEL. Tekst rondom: REPUBLIQUE  FRANÇAISE, onder de hals BARRE

Binnen een krans van laurier, eik, tarwe en druiven in zeven regels: ADMINIST. / DES / MONNAIES – EXPOSITION / UNIVERSELLE / PARIS / 1878.

Ontwerper: Jean – August Barre

Slagplaats: Parijs

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Muad Dib

Kelnerpenning: 19e eeuw – 20ste eeuw

Gevonden door Jelle VdVeire

Materiaal: koperlegering

Diameter: 24 mm

Gewicht: 3,6 gr

Voorzijde: 75

Keerzijde: ,iet meer leesbaar

Waarschijnlijk kreeg de kelner bij betaling aan de kassa een penning, bvb eentje van 25(centiem) bij afgifte van 5 frank, een van 50 centiem bij 10 frank etc. Hij ontving dus een percentage van wat hij binnen bracht ( en waarschijnlijk ook geen verder loon ).

gent4-800

Referentie

Gedetermineerd op facebook