Reclamepenning voor vals gebit, op Amerikaans systeem.

Gevonden door Mario Raeymaekers

 

 

Materiaal: koper

Diameter: 23 mm

Gewicht: ?

Datering: begin 20ste euw

Aanmaakplaats: Namen

Voorzijde: L.SASSERATH DENTISTE RUE PEPIN 25 NAMUR

Keerzijde: Vals gebit. Tekst:  CONSULTATION TOUS LES JOURS: SYSTEME AMERICAIN

Lit: H.R. Storer, The Medals, Jetons, and Tokens Illustrative of the Science of Midicine, Am J Numismatics, 40, 4, 1906, p. 101.

Léon Sasserath (Namen, 22 april 1881 – Dinant, 1 oktober 1958) was een Belgisch liberaal politicus en Waals militant.

Sasserath was chirurgisch tandarts.

Hij werd verkozen tot gemeenteraadslid van Dinant in 1913 en was schepen van 1914 tot 1921 en burgemeester van 1927 tot 1936 en van 1947 tot 1956.Hij was provincieraadslid in de provincie Namen (1925-1935) en ondervoorzitter van de provincieraad (1929-1933).In 1935 werd hij liberaal senator voor het arrondissement Namen-Dinant, mandaat dat hij uitoefende tot in 1946.Hij patroneerde het eerste congres van de Waalse concentratie in 1930. Hij bestreed de ontwerpen van minister Eugène Soudan over het gebruik van talen in gerechtszaken en zat de vergadering voor van de Waalse liberale entente die op 5 februari 1939 het ontslag eisten van drie liberale ministers, waaronder Émile Jennissen, na de benoeming van de voormalige activist Adriaan Martens in de Vlaamse Academie voor Geneeskunde.Sasserath was representatief voor de unionistische (of anti-federalistische) tendens in de Waalse beweging vóór 1940. Hij zetelde in het Waals nationaal congres van 1945, waarbij hij niet ontkende gestemd te hebben voor het federalisme.Een straat in Dinant op de rechteroever van de Maas draagt de naam Quai Sasserath.

Leon Sasserath maakt zijn politieke carrière in de stad van de Copers. Ze begon in 1912 toen hij gemeenteraadslid werd. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd hij, net als veel van zijn medeburgers, naar Duitsland gedeporteerd, aan wie hij vele diensten verleende. Raadsman in januari 1919, schepen in 1921, werd hij bourgmestre verkozen op 29 december 1926; hij bleef dat tot maart 1936. Hij was ook provinciaal raadslid van 1925 tot november 1935 en senator van het district Dinant, een mandaat dat hij tot februari 1946 bekleedde. Op 5 januari 1939 keerde hij terug naar de gemeenteraad tot In mei 1940. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 24 november 1946 hervatte hij zijn taken als mandataris. Hij wordt burgemeester van Dinant van 21 januari 1947 tot 30 december 1956. Hij verlaat definitief de gemeenteraad op 8 januari 1957.
Vrije denker, liefhebber van vrijheid en rechtvaardigheid, Leon Sasserath heeft zijn stempel gedrukt op het politieke leven van Dinant al meer dan 40 jaar. Tijdens zijn burgemeesterschap is hij altijd voorstander geweest van inspanningen om het lokale culturele leven nieuw leven in te blazen.

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Martin Mondelaers en Paul Callewaert en Kris Didden

Advertenties

Portretpenning van de Nederlandse koningin Wilhelmina en regentes Emma, ( ± 1890 )

Gevonden door Marco Sanders

 

Materiaal: brons

Diameter: 27 mm

Gewicht: 5 gr

Voorzijde: Hoofd van regentes Emma naar rechts met rondom tussen twee parelcirkels en onderaan een versiering van een bloem tussen twee sterren en met rondom een verhoogde rand. Tekst: KONINGIN REGENTES EMMA

Keerzijde: Buste naar rechts van de jonge koningin Wilhelmina met lange haren, onderaan zijn twee lauriertakken samengebonden en rondom een parelcirkel en een verhoogde rand. Tekst: WILHELMINA KONINGIN DER NEDERLANDEN

 

Afbeeldingsresultaat voor Portretpenning van de Nederlandse koningin Wilhelmina en regentes Emma, (± 1890)

Wilhelmina der Nederlanden

Emma van Waldeck

Referentie

Gedetermineerd door Marco Sanders

 

Penning: diertype

Gevonden door Paul Callewaert

Materiaal: lood

Diameter: 19 mm

Gewicht: 3,10 gr

Voorzijde: Binnen dubbele gladde cirkels. Een rechtopstaande naar links gaande, aan de nek geketende beer.

Keerzijde: Op een glad veld, een eenvoudige ster in spaakmotief.

De juiste functie, of aanmaakplaats van deze penning is onbekend en wordt opgezocht. Wordt vervolgd.

Gedetermineerd door Paul Callewaert

Penning: Aartsbroederschap van de heilige familie, draagteken. 1858

Gevonden door K de Baere

 

 

Materiaal: messing

Diameter: 33 mm

Gewicht: ?

Voorzijde: De heilige familie op de vlucht. Daarboven de Heilige Geest in de vorm van een duif. Links palmboom. Signaturen: L. Penin a Lyon.

Keerzijde: Omschrift en opschrift binnen versierde rand. Tekst: (bloem) + AARTSBROEDERSCHAP DER HEILIGE FAMILIE, in het centrum:  JESUS / MARIA JOSEF / WIJ NEMEN ALLEN / ONZE TOEVLUCHT / TOT U

Vervaardiger: Penin, L.

Productieplaats: Lyon

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts

Penning NATIONALE BOND TOT VERDEDIGING VAN DEN FRANK

Gevonden door Dominique Steuckers

Materiaal: verzilverd

Diameter: 24 mm

Gewicht: 6 gr

Deze vereniging die op 12 maart 1924 te Brussel werd opgericht, bond de strijd aan tegen de naoorlogse ontwaarding van de Belgische valuta. Zij genoot de steun van korting Albert I, de regering en de Nationale Bank. De leden dienden de drie stelregels van de Bond na te leven: de wtsluitende aankoop van binnenlandse producten, de beperking van het eigen verbruik en van de aankoop van buitenlandse deviezen. Ze werden geworven door middel van een grootscheepse propagandacampagne, waarbij onder meer affiches en postkaarten werden gedrukt. De Bond was bijzonder actief tussen maart 1924 en juli 1925. De herhaalde financiële en monetaire moeilijkheden van 1925-1926 gaven hem nochtans de genadeslag. (Uit een PDF van Openbaar kunstbezit)

Tekst gevonden door Paul Didden

 

Hondenpenning 1926

Gevonden door Bruno Tielemans

 

Materiaal: koper

Diameter: 23 mm

Gewicht:

Voorzijde: Een open krans van twee eikentakken die onderaan samen gestrikt zijn, met rondom een parelcirkel en een verhoogde rand. Tekst: BELGIQUE 1926 BELGIE

Keerzijde: Rondom een parelcirkel en een verhoogde rand. Tekst: TAXE SUR LES CHIENS – BELASTING OP HONDEN

Referentie

Gedetermineerd op facebook

Steunpenning uitgegeven ten bate van het Algemeen Nationaal Steuncomité.

Gevonden door Marco Sanders

Materiaal: brons

Afmetingen ( uitgifte ): h 42 mm (met draagoog en draagring) × h 35 mm (met draagoog) × d 29 cm (zonder draagoog en draagring)

Gewicht ( uitgifte ): 12,49 gr

Bronzen penning aan draagoog en draagring van het algemeen steuncomite 1914, bedoeld voor schoolkinderen.

Voorzijde: gekroonde leeuw met getrokken zwaard en pijlenbundel in door golven bedreigde Nederlandse tuin binnen. Tekst: JE MAINTIENDRAI

Keerzijde: Bourgondisch vuurijzer, daarachter palmtak, links en rechts vruchtdragende oranjetakken. Tekst: STEUN – / – PENNING / 1914

Ontwerper:  Johannes Cornelis Wienecke

Productieplaats: Utrecht

Datering: 1915

Je Maintiendrai is een Latijnse wapenspreuk dat vertaald kan worden met “Ik zal handhaven”. Je Maintiendrai wordt sinds 1815 gehanteerd als spreuk op de voorkant van het paspoort. Daarnaast is deze spreuk ook te lezen op verschillende militaire emblemen en wapenschilden te lezen. Het is dus een leus die op veel verschillende manieren wordt toegepast in Nederland. De spreuk heeft ook een rijke historie en komt oorspronkelijk van het huis van Oranje-Nassau. Willem van Oranje heeft de spreuk geërfd samen met het prinsdom van Oranje. De oorspronkelijke spreuk die Willem van Oranje had overerft was Maintiendrai Chalons. Willem van Oranje maakte daar later van: “Je Maintiendrai Nassau”. Weer een tijd daarna werd Nassau weggelaten en bleef de spreuk “Je Maintiendrai” over. Binnen de landmacht wordt deze spreuk ook wel veranderd in: “ik zal zandgraven”.

Referentie

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts