Penning type “Kruis”

Gevonden door Jimmy Deschrijvere

 

Materiaal: lood / tin

Diameter: 20 mm

Gewicht: ?

Penning met dubbel kruis motief. Centrale lacune door gietfout, gefragmenteerd aan de rand door gietfout. De juiste functie/datering/plaats voor deze penning is niet gekend.

Voorzijde: Binnen een gladde cirkel, gelegen op een gearceerd veld een slank glad gevorkt kruis. De voeten van het kruis raken de buitencirkel. Centraal in het kruis, een ( passer ) punt.

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel een dubbel eenvoudig kruis. Centraal, een ( passer ) punt.

Datering: z.j. Ca. 1325 – 1425

Referentie

Lit: Pelsdonk 497

Gedetermineerd door Paul Callewaert

Advertenties

Coronation Coin Edward VII 1911

Gevonden door David W Paternoster

 

 

Materiaal: ?

Diameter: 20 mm

Gewicht: ?

Voorzijde: Buste naar rechts. Tekst: EDWARDVS VII DG BRITT CORONATION COIN

Keerzijde: St George te paard naar rechts verslaat de draak.

Afbeeldingsresultaat

Uitgegeven bij de kroning van zijn zoon George V op 22 juni 1911 ?

Eduard VII van het Verenigd Koninkrijk

Referentie

Gedetermineerd op facebook

Penning naar model “ Dubbele mijt ” Philips de Stoute 1384 – 1404 (?)

Gevonden door Luc Wijnants

 

Materiaal: lood – tinlegering

Diameter: 24 mm

Gewicht: 6,6 gr

De juiste functie/datering/plaats van deze penning is niet gekend.

Voorzijde: Omgeven door een dubbele cirkel die een pseudo-legende voorstelt een
gevierendeeld Bourgondisch wapenschild.

Keerzijde: Een gespleten/gevorkt glad kort kruis. In de kwartieren telkens een bolletje. Tekst: PhILIPPVS REX BVRG ( Philips hertog van Bourgondië )

Datering: z.j. Ca. eind 14e begin 15e eeuw

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend.

Info: Het Bourgondische wapen is niet natuurgetrouw weergegeven en deze behoord dan ook toe in de rubriek “slecht herkenbare wapens / Barbaarse wapens”.

Referentie

Gedetermineerd door Paul Callewaert

Loden schijf/penning naar model voor de opening van Crystal Palace 1854

Gevonden door Martin Van Den Bosch

 

Materiaal: lood

Diameter: 42 mm

Gewicht: 34 gr

origineel Afbeeldingsresultaat voor crystal palace opened MDCCCLIV

Crystal Palace was een door kassenbouwer Joseph Paxton ontworpen gebouw voor de wereldtentoonstelling van 1851 in Hyde Park (Londen). Het was gebouwd in Victoriaanse stijl en bestond uit hout, gietijzer en glassegmenten (84.000 m²). Het Crystal Palace was hierdoor vrijwel doorzichtig. Het had de afmetingen van 564 bij 124 m en een totaaloppervlakte van 92.000 m². Het hoogste punt bedroeg 39 m. De constructie was mogelijk gemaakt door de industriële revolutie en de vooruitgang in de metaalproductie.

Na de wereldtentoonstelling werd het gehele gebouw verplaatst naar Sydenham Hill en uitgebreid (615 bij 150 m). Het originele Crystal Palace kostte £79.800 en werd door 2000 arbeiders in acht maanden tijd gebouwd, echter, de herbouw en uitbreiding kostte £1.300.000. In 1860 brandde een deel van het gebouw af en op 30 november 1936 brandde het volledig uit. Crystal Palace is daarna nooit meer herbouwd. In 2013 waren er even plannen van een Chinese groep die het Crystal Palace willen herbouwen. Met de bouw zou pas ten vroegste in 2015 begonnen worden. In maart 2015 verliep evenwel de concessie en stierf het project een stille dood.

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Martin Van Den Bosch

Reclamepenning voor vals gebit, op Amerikaans systeem.

Gevonden door Mario Raeymaekers

 

 

Materiaal: koper

Diameter: 23 mm

Gewicht: ?

Datering: begin 20ste euw

Aanmaakplaats: Namen

Voorzijde: L.SASSERATH DENTISTE RUE PEPIN 25 NAMUR

Keerzijde: Vals gebit. Tekst:  CONSULTATION TOUS LES JOURS: SYSTEME AMERICAIN

Lit: H.R. Storer, The Medals, Jetons, and Tokens Illustrative of the Science of Midicine, Am J Numismatics, 40, 4, 1906, p. 101.

Léon Sasserath (Namen, 22 april 1881 – Dinant, 1 oktober 1958) was een Belgisch liberaal politicus en Waals militant.

Sasserath was chirurgisch tandarts.

Hij werd verkozen tot gemeenteraadslid van Dinant in 1913 en was schepen van 1914 tot 1921 en burgemeester van 1927 tot 1936 en van 1947 tot 1956.Hij was provincieraadslid in de provincie Namen (1925-1935) en ondervoorzitter van de provincieraad (1929-1933).In 1935 werd hij liberaal senator voor het arrondissement Namen-Dinant, mandaat dat hij uitoefende tot in 1946.Hij patroneerde het eerste congres van de Waalse concentratie in 1930. Hij bestreed de ontwerpen van minister Eugène Soudan over het gebruik van talen in gerechtszaken en zat de vergadering voor van de Waalse liberale entente die op 5 februari 1939 het ontslag eisten van drie liberale ministers, waaronder Émile Jennissen, na de benoeming van de voormalige activist Adriaan Martens in de Vlaamse Academie voor Geneeskunde.Sasserath was representatief voor de unionistische (of anti-federalistische) tendens in de Waalse beweging vóór 1940. Hij zetelde in het Waals nationaal congres van 1945, waarbij hij niet ontkende gestemd te hebben voor het federalisme.Een straat in Dinant op de rechteroever van de Maas draagt de naam Quai Sasserath.

Leon Sasserath maakt zijn politieke carrière in de stad van de Copers. Ze begon in 1912 toen hij gemeenteraadslid werd. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd hij, net als veel van zijn medeburgers, naar Duitsland gedeporteerd, aan wie hij vele diensten verleende. Raadsman in januari 1919, schepen in 1921, werd hij bourgmestre verkozen op 29 december 1926; hij bleef dat tot maart 1936. Hij was ook provinciaal raadslid van 1925 tot november 1935 en senator van het district Dinant, een mandaat dat hij tot februari 1946 bekleedde. Op 5 januari 1939 keerde hij terug naar de gemeenteraad tot In mei 1940. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 24 november 1946 hervatte hij zijn taken als mandataris. Hij wordt burgemeester van Dinant van 21 januari 1947 tot 30 december 1956. Hij verlaat definitief de gemeenteraad op 8 januari 1957.
Vrije denker, liefhebber van vrijheid en rechtvaardigheid, Leon Sasserath heeft zijn stempel gedrukt op het politieke leven van Dinant al meer dan 40 jaar. Tijdens zijn burgemeesterschap is hij altijd voorstander geweest van inspanningen om het lokale culturele leven nieuw leven in te blazen.

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Martin Mondelaers en Paul Callewaert en Kris Didden

Portretpenning van de Nederlandse koningin Wilhelmina en regentes Emma, ( ± 1890 )

Gevonden door Marco Sanders

 

Materiaal: brons

Diameter: 27 mm

Gewicht: 5 gr

Voorzijde: Hoofd van regentes Emma naar rechts met rondom tussen twee parelcirkels en onderaan een versiering van een bloem tussen twee sterren en met rondom een verhoogde rand. Tekst: KONINGIN REGENTES EMMA

Keerzijde: Buste naar rechts van de jonge koningin Wilhelmina met lange haren, onderaan zijn twee lauriertakken samengebonden en rondom een parelcirkel en een verhoogde rand. Tekst: WILHELMINA KONINGIN DER NEDERLANDEN

 

Afbeeldingsresultaat voor Portretpenning van de Nederlandse koningin Wilhelmina en regentes Emma, (± 1890)

Wilhelmina der Nederlanden

Emma van Waldeck

Referentie

Gedetermineerd door Marco Sanders

 

Penning: diertype

Gevonden door Paul Callewaert

Materiaal: lood

Diameter: 19 mm

Gewicht: 3,10 gr

Voorzijde: Binnen dubbele gladde cirkels. Een rechtopstaande naar links gaande, aan de nek geketende beer.

Keerzijde: Op een glad veld, een eenvoudige ster in spaakmotief.

De juiste functie, of aanmaakplaats van deze penning is onbekend en wordt opgezocht. Wordt vervolgd.

Gedetermineerd door Paul Callewaert