Rekenpenning Bourgondische Nederlanden, Philips de Schone en Johanna van Castilië, 1500.

Gevonden door Marc Swinnen

Materiaal: koperlegering

Diameter: 27 mm

Gewicht: 3,18 gr

Voorzijde: Gekroond wapenschild Philips de Schone, met aan weerszijden een hoofdletter P. Kwartieren: 1. Oostenrijk, 2. Bourgondië modern, 3. Bourgondië oud, 4. Brabant en hartschild Vlaanderen. Tekst: + HANC : QVESIVI : MICHI : SPONSA : ASSVMERE 1500

Keerzijde: Gekroond Spaans wapenschild van Johanna, met aan weerszijden een hoofdletter I. Tekst: + EGRESSA : SVM : DESIDERANS : TE : VIDER : ET : REPPI.

Opmerkingen: Mogelijk ter gelegenheid van de Bourgondische opvolging van de troon van Castilië door Johanna in 1500, of in datzelfde jaar de geboorte van de zoon van Johanna en Philips, de latere Karel V. ( Of mogelijk alsnog ter gelegenheid van het huwelijk van Philips en Johanna in 1496, gezien de tekst ).

rekenpenning

Lit: Mitchiner Volume I, blz. 263 en J.F. Dugniolle, Historical jetons of the 17 provinces of the Netherlands and Belgium, Deel 1, blz. 201, No. 704a (varianten alleen op internet)

Gedetermineerd door Jan Ooms

Advertenties

Rekenpenning Frankrijk, type Kroon, Charles VI, ca. 1380 – 1422.

Gevonden door Philip Coens

Materiaal: koperlegering

Diameter: 24,83 mm

Gewicht: 2,58 gr

Voorzijde: Koningskroon met centrale grote lelie en twee laterale lelies. Decoratie over de breedte door een wieltje tussen twee ringetjes en links en rechts van de kroon een ringetje. Tekst: AVE MARIA : GRACIA PL:

Keerzijde: Gefleureerd recht drievoudig leliekruis met een centraal vierblad, binnen een dubbele vierpas met in de buitenhoeken letters of andere tekens tussen stippen: . A . / . V . / . E . / . (wieltje) . of variant.

rekenpenning-800

Lit: Roelandt, Les Jetons du Moyen Age, blz. 67, No. 325/326 en Mitchiner Volume I, blz. 181-182.

Gedetermineerd door Jan Ooms

Rekenpennning Frankrijk, type IHS, “Autem Transiens serie”, Louis XII of Francois I, waarschijnlijk Tournai, ca. 1497 – 1521.

Gevonden door Philip Coens

Materiaal: koperlegering

Diameter: 27,20 mm

Gewicht: 2,26 gr

Voorzijde: Gotische letters IHS op een leeg veld, met een dwars-streep door de letter H. Tekst waarschijnlijk: + AVTEM + TRASIENS

Keerzijde: Eenvoudig recht gevoet kruis met in de hoeken waarschijnlijk afwisselend een lelie en een rozet. Tekst waarschijnlijk: (Kroon) MARIA DEI MATER AII.

rekenpenning-800

Lit: Mitchiner Volume I, blz. 245, No.766 of variant

Gedetermineerd door Jan Ooms

Rekenpenning Frankrijk, type Kroon, Charles VI, ca. 1380 – 1422

Gevonden door Philip Coens

Materiaal: koperlegering

Diameter: 24,31 mm

Gewicht: 1,5 gr

Voorzijde: Koningskroon met grote centrale lelie en twee laterale lelies. Twee parels binnen de kroon en over de breedte een decoratie van drie kruisjes (niet goed te zien op dit exemplaar). Tekst: + AVE MARIA : GRACIA : PL Interpunctie door twee kruisjes boven elkaar.

Keerzijde: Drievoudig gefleureerd leliekruis met een centraal vierblad, binnen een dubbele vierpas. In de buitenhoeken van de vierpas letters tussen kruisjes: x C x / x A x / x V x / x E x

rekenpenning-800

Lit: Literatuur: Mitchiner Volume I, blz. 180, No.467

Gedetermineerd door Jan Ooms

Rekenpenning Frankrijk, type Kroon, Charles VI, ca. 1385 – 1415/22.

Gevonden door Romain Giberke

Materiaal: koperlegering

Diameter: 24 mm

Gewicht: ?

Voorzijde: Koningskroon met grote centrale lelie en twee laterale lelies. Decoratie op de kroon door drie rozetten of ringetjes o.i.d. Tekst: Een variant van + AVE MARIA : GRACIA : PLE.

Keerzijde: Recht drievoudig leliekruis met centraal vierblad binnen een dubbele vierpas. Buiten de vierpas in de hoeken steeds een letter of ander teken tussen stippen of ringetjes: + / A / V / E of variant.

romain1.2-800

Lit: Mitchiner Volume I, blz. 179 e.v. Opmerking: gezien de vormgeving en diameter waarschijnlijk geen stock jeton van Tournai (1415-1497)

Gedetermineerd door Jan Ooms

 

Rekenpenning Zuidelijke Nederlanden, voor het graafschap Henegouwen, mogelijk Doornik, 1585

Gevonden door Philip Coens

Materiaal: koperlegering

Diameter: 31,16 mm

Gewicht: 5,87 gr

Voorzijde: Gekroond wapenschild Philips II, omgeven door de keten van de orde van het gulden vlies. Tekst: GECT . DES . ESTATZ . DE . HAYNN . 1585

Keerzijde: Afbeelding van Parma’s inname van Antwerpen in 1585 (of mogelijk Duinkerken in 1584): De prins van Parma, Alexander Farnese, gekroond en te paard in wapenrusting, rijdt aan het hoofd van zijn troepen naar een belegerde stad. Boven het tafereel de buste van God boven de wolken, die de prins beschermt. Tekst: + DOMINE . IN . VIRTVTE . TVA . LAETABITVR . REX (O Heer, de koning zal verheugd zijn over uw sterkte (M.Holleman-Tas)

philip c66-800

Lit: Jean-Francois Dugniolle: Historical jetons of the 17 provinces of the Netherlands and Belgium, Deel 3, blz. 58, No. 3065. Schweizerische Bankverein, Niederlandische Rechenpfennige und Marken, blz. 59, No. 148a.

Gedetermineerd door Jan Ooms

Rekenpenning Neurenberg, type “Kruisiging”, anoniem, ca. 1580.

Gevonden door Philip Coens

Materiaal: koperlegering

Diameter: 28,32 mm

Gewicht: 4,99 gr

Voorzijde: Kruisiging scene: Christus aan het kruis, daarboven de letters INRI. Maria links staande en Johannes rechts. In de afsnede de tekst: IN CHRISTO OM / NES VIVIFICA / BVNTVR: Tekst: CIVIS LIVORE SANATI SVMVS

Keerzijde: Appelboom met een slang daaromheen gewikkeld. Adam en Eva links en rechts van de boom, die de boom vasthouden. Tekst: OMNES MORIVNTVR IN ADAM.

philip c5.2-800

Literatuur: Mitchiner Volume I, blz. 423, No. 1454. (zie rechts op de foto)

Gedetermineerd door Jan Ooms