Rekenpenning Frankrijk, Jeanne d’Évreux als koningin van Frankrijk, z.j. ca. 1325 – 1328

Gevonden door Robby Fish

Materiaal: koperlegering

Diameter: 21 mm

Gewicht: 1,16 gr

Voorzijde: Gescheiden wapenschild Frankrijk “oud” en graafschap Évreux, met daar omheen decoratie. Geen omschrift.

Keerzijde: Een balans met twee schalen en in het veld drie omgekeerde lelies. Geen omschrift.

foto van Jan Ooms.

foto van Jan Ooms.

foto van Jan Ooms.

Wapenschild van Jeanne d’Évreux als koningin van Frankrijk. Gedeeld wapen: 1. Frankrijk, azuur met meerdere fleurs de lys in goud en 2. d’Évreux, ook azuur met meerdere fleurs de lis. Gescheiden door een band van zilver met rode dwarsstrepen.

Lit: Roelandt e.a, Les Jetons du Moyen Age, blz. 36, No.101 en Henri de la Tour, Catalogue de la collection Rouyer Deel 1, H.3 “Reines de France”, blz. 42, No.253. ( verwijzing naar H.4 van Rouyer bij het voorbeeld in cgb.fr klopt niet )

Gedetermineerd door Jan Ooms

Advertenties

Rekenpenning Frankrijk, type “au Dauphin”, Charles V-Charles VI, ca. 1373 – 1415

Gevonden door Robby Fish

 

Materiaal: koperlegering

Diameter: ?

Gewicht: ?

Voorzijde: Gebogen dolfijn naar links, met keelzak of buidel in de bek. Tekst: + IE SVIS : DE LATOVNTI ( Je suis de laton / Ik ben van latoen ); interpunctie door twee rozetjes boven elkaar.

Keerzijde: Recht drievoudig gefleureerd leliekruis met in het centrum een vierblad, binnen een gefleureerde dubbele vierpas met drie letters en een kruis buiten de hoeken: * A * / * V * / * E * / * + *

foto van Jan Ooms.

Literatuur Roelandt e.a. Les Jetons du Moyen Age, blz. 104, No.618 variant. Mitchiner Volume 1, blz. 182-184

Gedetermineerd door Jan Ooms

Rekenpenning: imitatie – Venuspenning met puntig wapenschild 1520 – 1550

Gevonden door Mark Boeckhout

 

Materiaal: messing

Diameter: 32,91 mm

Gewicht: 4 gr

Voorzijde: Vrijwel naakte vrouw bedekt met een schaamdoek waarvan beide einden naar links en naar rechts uitwaaieren, op de rechterhand houdt ze een vogel, in de linkerhand houdt ze de chantepleure met duidelijke waterdruppels. Tekst: fictief

Keerzijde: Een van het wapenschild van Philips de Schone afgeleid naar onder toe puntig uitlopend wapenschild, in het eerste kwartier drie lelies, in het tweede en derde kwartier een forse middenbalk ( Oostenrijk ), in het vierde kwartier een klimmende leeuw, in het hartschild een klimmende leeuw. Boven het wapen tussen de annulets de kop van een dolfijn en links en rechts van het wapenschild een D en een gespiegelde B. Tekst: fictief

foto van Jan Ooms.

Lit: Groenendijk, Venus op de rekenpenningen nr 126

Gedetermineerd door Jan Ooms en Eric Aerts

Rekenpenning Spaanse Nederlanden, “Duur van het beleg van Oostende”, Antwerpen, 1603.

Gevonden door Peter Peeters

Materiaal: koper

Diameter: 27 mm

Gewicht: 4,63 gr

Voorzijde: Gekroond meervoudig wapenschild, omhangen met de keten van de orde van het Gulden Vlies. Tekst: ALBERTVS · ET · ISABELLA · D : G ·

Keerzijde: Twee handen onder kronen die een ketting vasthouden, waaraan een gewicht hangt, (om de) kreeft daaronder (te verpletteren?) Tekst: (handje) * TEMPORE * ET * LOCO (Tijd en Plaats) * 1603 *

foto van Jan Ooms.

foto van Jan Ooms.

Uit Dugniolle

Lit: J.F. Dugniolle, Historical jetons of the 17 provinces of the Netherlands and Belgium deel 3, blz. 177, No.3558. Schweizerische Bankverein, Niederlandische Rechenpfennige und Marken, Zurich 1992, blz. 66, No.167a.

Gedetermineerd door Jan Ooms

Rekenpenning Nederland, ” Op het twaalfjarig bestand / Vernieuwing van de Triple Alliantie “, nm, 1609.

Gevonden door Peter Peeters

Materiaal: koperlegering

Diameter: 31 mm

Gewicht: 5,58 gr

Voorzijde: De drie wapenschilden van Frankrijk, Engeland en de Republiek (de eerste twee gekroond), verbonden door linten en vastgehouden door een hand die uit een wolk komt ( Jehova ). Tekst: . A . DOMINO . FACTVM . EST . ISTVD .

Keerzijde: Tekst in elf regels: ORD . FOED / BELG . A . REG / HISP . ET . ARCHID / LIBERI . AGNITI /POST . BEL . CONT . 42 / AN INDVCI . PACISC / INTERV . REG . GAL / ET. MAG BRIT . ET / CVM . IISD . FOED / RENOVANT. / 1609

Lit: J.F. Dugniolle, Historical jetons of the 17 provinces of the Netherlands and Belgium deel 3, blz. 200, No.3648 en Mitchiner Volume 2, The Low Countries and France, blz. 827, No.2574.

Gedetermineerd door Jan Ooms

Rekenpenning Neurenberg, Duitse stijl, Hans Krauwinckel II, 1586 – 1635.

Gevonden door Peter Peeters

Materiaal: koperlegering

Diameter: 29 mm

Gewicht: 3,60 gr

Voorzijde: Keizer Karel V te paard naar rechts, met maarschalkstaf in de rechterhand. Tekst: CAROLVS V . ROM : IMP: SEM . A ( Karel V, steeds verheven Rooms keizer ) Lege afsnede.

Keerzijde: Tweekoppige adelaar met keizerskroon, tussen de twee gekroonde ” Zuilen van Hercules ” die gelabeld zijn met resp. PLVS en OVLTRE ( steeds verder; het motto van Karel V ), Op de borst van de adelaar een gedeeld wapenschild van Oostenrijk – Bourgondie. Tekst: VENI VI DI DEVS In afsnede: VICIT ( Ik kwam, ik zag, God overwon ).

foto van Jan Ooms.

Lit: Mitchiner Volume 1, blz.466, No.1652. Stalzer blz. 136, No.272 ( variant met op de voorzijde in de afsnede de initialen H * K )

Gedetermineerd door Jan Ooms

Rekenpenning ter ere van Albrecht en Isabella van Oostenrijk. Welvaart van de zuidelijke Nederlanden 1615

Gevonden door Peter Peeters

Materiaal: koperlegering

Diameter: 27 mm

Gewicht: 4,92 gr

Voorzijde: Jonge tak, opbloeiend tussen gevulde hoorn van overvloed en in grond gestoken spade. Tekst: · MAGNO · CONSTAT · HONESTVM 16 ( hoofdje ) 15

Keerzijde: Gekroond wapenschild, omhangen met de orde van het Gulden Vlies. Tekst: ALBERTVS · ET · ISABELLA · D · G

Slagplaats: Brussel

foto van HAL.

Referentie

Lit: Dugniolle 3717a

Gedetermineerd door Jan Ooms en Eric Aerts