Rekenpenning Neurenberg: type Rekenmeester- of Schoolpenning, Hans Schultes I, 1553 – 1584.

Gevonden door Pierre Hachin

Materiaal: ?

Diameter: 28 mm

Gewicht: 2,16 gr

Voorzijde: Rekenmeester gezeten aan rekentafel waarop een geldzak, 11 rekenpenningen en een rekenboek liggen. Aan weerszijden 4 ringetjes die door halve bogen met elkaar zijn verbonden.

Keerzijde: In een rechthoek het alfabet in 5 regels met daarbuiten aan weerszijden een versiering tussen ringetjes. Tekst: ABCDE / FGHIK / LMNOP / QRSTV / XYZHS ( “G” geïnverteerd, HS voor Hans Schultes )

Info: Het ontwerp is afkomstig uit de Nederlanden aan het begin van de 16e eeuw. Deze Neurenbergse rekenpenningen met het alfabet in een rechthoekig frame dateren van ca. 1550-1590. Maker Hans Schultes I (1553-1584) of II (1586-1603); waarschijnlijk Hans Schultes I, omdat een rozet als persoonlijk teken van Hans II ontbreekt.

Lit: Stalzer.257

Gedetermineerd door Jan Ooms

Advertenties

Rekenpenning Frankrijk: Kroon type, Tournai, ca. 1415 – 1497

Gevonden door ?

Materiaal: ?

Diameter: 24 mm

Gewicht: 1,85 gr

Voorzijde: Kroon met drie lelies, decoratie door een Molettte (gekarteld wieltje) tussen twee ringetjes. Vermoedelijke tekst: A * AVE * MARIA * GRACA

Keerzijde: Afgerond leliekruis met in het centrum een ster en in de vier kwartieren de letters V / C / O / E. Het geheel binnen een vierpas a redents ( met hoekpunten ) met aan weerszijden van elke hoekpunt aan de buitenkant twee ringetjes.

foto van Jan Ooms.

Lit: ROE.370, Mitch.654 var.

Gedetermineerd door Jan Ooms

Rekenpenning Engeland: type Groat, anoniem z.j. Ca. 1350 – 1400.

Gevonden door Pierre Hachin

 

Materiaal: ?

Diameter: 24 mm

Gewicht: 1,95 gr

Voor- en keerzijde is identiek: Kruis binnen een dubbele parelrand, dat de binnenste rand doorsnijdt. Binnen de parelranden een cirkel van stippen. In ieder kwartier van het kruis vijf stippen in de vorm van een bloemetje / vierblad.

Info: Deze jetons volgden de introductie van grotere munten door Edward III in 1344 en zijn geslagen tussen ca. 1350 en 1400.

foto van Jan Ooms.

Lit: Rou.926, Mitch.292

Gedetermineerd door Jan Ooms

Rekenpenning Neurenberg, type Rijksappel/roosje, anoniem, Ca. 1500 – 1550

Gevonden door Tony Knors

Materiaal: ?

Diameter: 23 mm

Gewicht: 1,2 gr

Voorzijde: Rijksappel met daarboven een gevoet kruis, binnen een dubbele driepas. Tekst: Fictief

Keerzijde: Drie kronen, afgewisseld met drie lelies, om een centrale vijfbladige roos. Tekst: Fictief

Lit: Mitchiner Vol. I The Medieval period and Nuremberg, blz. 377 e.v.

Gedetermineerd door Jan Ooms

Rekenpenning Zuidelijke Nederlanden 1620: ‘ Terugzending der Gevangenen ‘

Gevonden door Werner Crols

Materiaal: brons

Diameter: 27,9 mm

Gewicht: 4,67 gr

Voorzijde: Borstbeelden van de aartshertogen naast elkaar; Albert, met kuras, plooi/molensteenkraag, kleed en omhangen met de keten van het Gulden Vlies; Isabella, met kleed, plooi/molensteenkraag en juwelen alles binnen parelring. Tekst: ( morenkop = mt Brussel ) ALBERTVS.ET.ISABELLA.Dei.Gratia wat betekent: Albert en Isabella bij de gratie Gods.

Keerzijde: Bliksem boven een anker, de symbolen voor kracht ( symbool v. Jupiter)  en hoop. Tekst: .1620. MODERATIO wat betekent: .1620. Bescheidenheid

Datum: 1620

Slagplaats: Brussel

Kavel 7226

Lit: Dugniolle 3766, Van Loon II 130

Gedetermineerd door Aurelianus op MBV

Rekenpenning Frankrijk: type Au nom de Jésus ( IHS ), Parijs of Tournai, Ca. 1461 – 1497 ( Rou.1449 – 1450 )

Gevonden door Pieter Slootmaekers

Materiaal: ?

Diameter: 26,7 mm

Gewicht: 3,37 gr

Voorzijde: Letters IHS in gotisch schrift, binnen een doornenkroon. Tekst:  x O IIIATER DEI IIIEIIIEIITO IIIEI (O Mater Dei Memento Mei)

Keerzijde: Enkelvoudig leliekruis met bloemtjes in de vier kwartieren. Tekst: VIVE LE ROI ET LE DOFIN (variant).

Lit: Referentie is Rouyer 1449 (VZ) – 1450 (KZ)

Gedetermineerd door Jan Ooms

Rekenpenning: type Frans wapenschild modern, Charles VII, Parijs ca. 1418 – 1437

Gevonden door Brynckminator Brynckminator

Materiaal: ?

Diameter: ?

Gewicht: ?

Voorzijde: Wapenschild ( France modern ) met drie fleurs de lis, kleine kroontje boven het schild. Tekst: waarschijnlijk een variant van AVE MARIA GRACIA PLENA (is gedeeltelijk te lezen).

Keerzijde: Een drievoudig leliekruis binnen een enkele vierpas. Tekst: Mogelijk buiten de vier hoeken van de vierpas: + A V E tussen pareltjes / stippen.

Slagplaats: Parijs

Geslagen tijdens het bewind van Charles VII (1422-1461) tijdens de roerige periode dat Charles VII en Henry VI elkaar de Franse troon betwistten. Het kroontje boven het wapen duidt mogelijk op een poging van Charles VII om de koninklijke jetons wederom in te voeren nadat hij in 1437 Parijs had heroverd. Ook beschreven in Roelandt e.a. op bzl. 91 als nr. 517 (variant) Het ontwerp is afgeleid van de Blanc a la Couronelle van Charles VII.

Lit: Mitch.531 var.

Onder enig voorbehoud !

Gedetermineerd door Jan OOms