Rekenpenning Neurenberg, type Rijksappel/roosje, anoniem, Ca. 1500 – 1550

Gevonden door Tony Knors

Materiaal: ?

Diameter: 23 mm

Gewicht: 1,2 gr

Voorzijde: Rijksappel met daarboven een gevoet kruis, binnen een dubbele driepas. Tekst: Fictief

Keerzijde: Drie kronen, afgewisseld met drie lelies, om een centrale vijfbladige roos. Tekst: Fictief

Lit: Mitchiner Vol. I The Medieval period and Nuremberg, blz. 377 e.v.

Gedetermineerd door Jan Ooms

Advertenties

Rekenpenning Zuidelijke Nederlanden 1620: ‘ Terugzending der Gevangenen ‘

Gevonden door Werner Crols

Materiaal: brons

Diameter: 27,9 mm

Gewicht: 4,67 gr

Voorzijde: Borstbeelden van de aartshertogen naast elkaar; Albert, met kuras, plooi/molensteenkraag, kleed en omhangen met de keten van het Gulden Vlies; Isabella, met kleed, plooi/molensteenkraag en juwelen alles binnen parelring. Tekst: ( morenkop = mt Brussel ) ALBERTVS.ET.ISABELLA.Dei.Gratia wat betekent: Albert en Isabella bij de gratie Gods.

Keerzijde: Bliksem boven een anker, de symbolen voor kracht ( symbool v. Jupiter)  en hoop. Tekst: .1620. MODERATIO wat betekent: .1620. Bescheidenheid

Datum: 1620

Slagplaats: Brussel

Kavel 7226

Lit: Dugniolle 3766, Van Loon II 130

Gedetermineerd door Aurelianus op MBV

Rekenpenning Frankrijk: type Au nom de Jésus ( IHS ), Parijs of Tournai, Ca. 1461 – 1497 ( Rou.1449 – 1450 )

Gevonden door Pieter Slootmaekers

Materiaal: ?

Diameter: 26,7 mm

Gewicht: 3,37 gr

Voorzijde: Letters IHS in gotisch schrift, binnen een doornenkroon. Tekst:  x O IIIATER DEI IIIEIIIEIITO IIIEI (O Mater Dei Memento Mei)

Keerzijde: Enkelvoudig leliekruis met bloemtjes in de vier kwartieren. Tekst: VIVE LE ROI ET LE DOFIN (variant).

Lit: Referentie is Rouyer 1449 (VZ) – 1450 (KZ)

Gedetermineerd door Jan Ooms

Rekenpenning: type Frans wapenschild modern, Charles VII, Parijs ca. 1418 – 1437

Gevonden door Brynckminator Brynckminator

Materiaal: ?

Diameter: ?

Gewicht: ?

Voorzijde: Wapenschild ( France modern ) met drie fleurs de lis, kleine kroontje boven het schild. Tekst: waarschijnlijk een variant van AVE MARIA GRACIA PLENA (is gedeeltelijk te lezen).

Keerzijde: Een drievoudig leliekruis binnen een enkele vierpas. Tekst: Mogelijk buiten de vier hoeken van de vierpas: + A V E tussen pareltjes / stippen.

Slagplaats: Parijs

Geslagen tijdens het bewind van Charles VII (1422-1461) tijdens de roerige periode dat Charles VII en Henry VI elkaar de Franse troon betwistten. Het kroontje boven het wapen duidt mogelijk op een poging van Charles VII om de koninklijke jetons wederom in te voeren nadat hij in 1437 Parijs had heroverd. Ook beschreven in Roelandt e.a. op bzl. 91 als nr. 517 (variant) Het ontwerp is afgeleid van de Blanc a la Couronelle van Charles VII.

Lit: Mitch.531 var.

Onder enig voorbehoud !

Gedetermineerd door Jan OOms

Rekenpenning Neurenberg, voor de Franse markt: type Pour le Dauphiné, anoniem, ca. 1480 – 1500

Gevonden door Romain Giberke Vancraeyenest

 

Materiaal: koper

Diameter: 33,15 mm

Gewicht: 3,5 gr

Voorzijde: Gefleureerd kruis met in de kwartieren 1 en 4 een Dolfijn (Dauphiné) en in 2 en 3 Drie Fleur de lis (Frankrijk). Tekst: Fictieve legende met kroontje als initiaalteken.

Keerzijde: “Field of France” (negen hele Fleurs de lis). Tekst: Fictieve legende met kroontje als initiaalteken.

Opmerking: Afwijkend type waarbij de emblemen op de voorzijde hun basis hebben in het centrum van het veld ( schuin staan )

Lit: Mitchiner Volume I, blz. 348, No. 1045 en Roelandt, Sombart en Prieur, Les Jetons du Moyen Age, blz. 152, No. 948-951

Gedetermineerd door Jan Ooms

Rekenpenning: inname van het fort St. Andries in de Bommelerwaard nabij Heerewaarden 1600.

Gevonden door Hans Bostelaar

 

Materiaal: koper – brons ?

Diameter: 29 mm

Gewicht: 4 gr

Voorzijde: Vijfhoekige fort van St. Andries gelegen tussen Maas (MOSA) en Waal (VAHALIS) met de Spaanse troepen die wegtrekken en de troepen van prins Maurits die het fort intrekken. Tekst: SIC . VOS . NON . VOBIS . MDC.

Keerzijde:  Links een opkomende zon en een zonnebloem die zich verheft en rechts een ondergaande zon en een verlepte zonnebloem. Onder tussen de zonnebloemen de letters S.C ( initialen? ). Tekst: QVOS . ORIENS . SVPERBOS . VIDIT . OCCIDENS . IACENTES.

PAYS-BAS ESPAGNOLS - COMTÉ DE FLANDRE - ALBERT ET ISABELLE Bommel et Thiel - Prise du fort de St André TTB+

Referentie

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts

 

Rekenpenning van Gent met het wapen van de familie Hembyze, 1583

Gevonden door Dirk Michiels

 

 

 

Materiaal: messing

Diameter: 28,4 mm

Gewicht: 3,83 gr

Vermoedelijk uitgegeven om het herintreden van Hembyze als hoogbaljuw en eerste schepen van Gent in 1583 te vieren. Hij is namelijk in 1579 moeten aftreden na conflicten met Ryhove ( Calvinistisch bewind ) en als banneling naar het Duitse Frankenthal vertrokken. Vanwege de successen van Parma en het vertrek van Oranje uit Antwerpen kon Ryhove nog maar op weinig steun van de bevolking rekenen en kon Hembyze weer terug komen en was de rol van Ryhove uitgespeeld. Heel lang heeft hij er echter niet van kunnen genieten want Hembyze werd op 8 augustus 1584 door de Oranjegetrouwen terechtgesteld wegens hoogverraad vanwege geheime correspondentie met Parma.

Voorzijde: Vrouw met standaard  ( daaraan een met vlag met de tekst SPQG ) in de rechterhand en gehurkte, gekroonde leeuw met het wapenschild van Vlaanderen Tekst: BEATVS POPVLVS CVIVS ​​IOHOVA DEVS EST 15 / 83

Keerzijde: Het wapen van de familie Hembyze, gepluimde helm met als helmteken twee hoofden. Tekst: SOBRIE VIGILANTER. Boven: SILLY-SILLY. Onder: HEMBYZE.

Opdrachtgever: Hembyze

Vervaardiger: Jacques Weyns

Referentie

Lit:  Dugn. 2942; van Loon I, 327. 29 mm 4,71 g.

Gedetermineerd door Michel Krijgsman