Rekenpenning: Bourgondische Nederlanden, Maria van Bourgondie, z.j. 1477 – 1482

Gevonden door Brynckminator Brynckminator

Materiaal: koperlegering

Diameter: 25,8 mm

Gewicht: 2,65 gr

Voorzijde: Een gezeten leeuw naar links in een zespas, de boogpunten versierd met een bloem, in de binnenbogen een rozet en in de buitenhoeken spoorradertjes. Tekst: GETT DES GENERAVLX MAISTRE

Keerzijde: Een grote gekroonde M waarboven een rijksappel in een vijfpas, de grootste boog omvat de kroon en de vier andere hebben een bloem aan de boogpunten en een spoorrad in de buitenhoeken; De letter M is geflankeerd door twee kroontjes . Tekst:  DE LA* MONNOIE DE FLANDR / M

foto van Jan Ooms.

Lit: Dugniolle 240

Gedetermineerd door rimidi en Jan Ooms

Advertenties

Rekenpenning Frankrijk, type jeton Royaux, Henri III, z.j. 1574 – 1589

Gevonden door Pierre Hachin

 

 

Materiaal: ?

Diameter: 29 mm

Gewicht: 2,69 gr

Voorzijde: Drie kronen, met vijf sterren en wolken om de bovenste kroon en een met gras of kruiden bedekte bodem onder de onderste twee kronen. Tekst: MANET • VLTIMA • CŒLO

Keerzijde: Prudentia met gelaat naar links. Staande op een sokkel met daarop de letter H, omgeven door twee gekruiste takken. In de linkerhand een slang en in de rechterhand een palmtak.Tekst: DE • PRVDENCE / VIENT • ABONDA

Afbeeldingsresultaat voor prudentia

Referentie

Lit: Feu.11808

In Marineche zien we onder M 1000/1201-1204-1205-1207-1208 wel 5 verschillende stukken die eindigen met ABONDA, maar hij maakt wel een fout in het voorzijde omschrift waar hij van CELO spreekt ipv CŒLO.

P Hachin

foto van Jan Ooms.

Gedetermineerd door Pierre Hachin en bijgewerkt door rimidi

 

Rekenpenning Neurenberg, type Scheepjespenning, Hans Lauffer I, 1584 – 1632

Gevonden door Pierre Hachin

Materiaal: messing

Diameter: 25 mm

Gewicht: 2,89 gr

Voorzijde: Driemaster ( Ship of Paris ). Tekst: •  FLVCTVAT • MER • NECGITVR •

Keerzijde: Gekroond lelieschild met drie lelies. Tekst: • H • LAVFER • IN • NVRMBERG •

Opmerking: Is de kleinste ( 25 mm ) van de vier varianten die G&L beschrijven. Onderscheidend van de anderen is ook: MER i.p.v. NEC of NER op de voorzijde en de eerste punt in . H . LAVFER op de keerzijde. ( zeer zeldzaam ).

Lit: Groenendijk en Levinson, Nurnberger Rechenpfennige Band 2, Die Familie Lauffer, blz. 10, No. 22.

Gedetermineerd door Jan Ooms

Rekenpenning Neurenberg: type Rekenmeester- of Schoolpenning, Hans Schultes I, 1553 – 1584.

Gevonden door Pierre Hachin

Materiaal: ?

Diameter: 28 mm

Gewicht: 2,16 gr

Voorzijde: Rekenmeester gezeten aan rekentafel waarop een geldzak, 11 rekenpenningen en een rekenboek liggen. Aan weerszijden 4 ringetjes die door halve bogen met elkaar zijn verbonden.

Keerzijde: In een rechthoek het alfabet in 5 regels met daarbuiten aan weerszijden een versiering tussen ringetjes. Tekst: ABCDE / FGHIK / LMNOP / QRSTV / XYZHS ( “G” geïnverteerd, HS voor Hans Schultes )

Info: Het ontwerp is afkomstig uit de Nederlanden aan het begin van de 16e eeuw. Deze Neurenbergse rekenpenningen met het alfabet in een rechthoekig frame dateren van ca. 1550-1590. Maker Hans Schultes I (1553-1584) of II (1586-1603); waarschijnlijk Hans Schultes I, omdat een rozet als persoonlijk teken van Hans II ontbreekt.

Lit: Stalzer.257

Gedetermineerd door Jan Ooms

Rekenpenning Frankrijk: Kroon type, Tournai, ca. 1415 – 1497

Gevonden door ?

Materiaal: ?

Diameter: 24 mm

Gewicht: 1,85 gr

Voorzijde: Kroon met drie lelies, decoratie door een Molettte (gekarteld wieltje) tussen twee ringetjes. Vermoedelijke tekst: A * AVE * MARIA * GRACA

Keerzijde: Afgerond leliekruis met in het centrum een ster en in de vier kwartieren de letters V / C / O / E. Het geheel binnen een vierpas a redents ( met hoekpunten ) met aan weerszijden van elke hoekpunt aan de buitenkant twee ringetjes.

foto van Jan Ooms.

Lit: ROE.370, Mitch.654 var.

Gedetermineerd door Jan Ooms

Rekenpenning Engeland: type Groat, anoniem z.j. Ca. 1350 – 1400.

Gevonden door Pierre Hachin

 

Materiaal: ?

Diameter: 24 mm

Gewicht: 1,95 gr

Voor- en keerzijde is identiek: Kruis binnen een dubbele parelrand, dat de binnenste rand doorsnijdt. Binnen de parelranden een cirkel van stippen. In ieder kwartier van het kruis vijf stippen in de vorm van een bloemetje / vierblad.

Info: Deze jetons volgden de introductie van grotere munten door Edward III in 1344 en zijn geslagen tussen ca. 1350 en 1400.

foto van Jan Ooms.

Lit: Rou.926, Mitch.292

Gedetermineerd door Jan Ooms

Rekenpenning Neurenberg, type Rijksappel/roosje, anoniem, Ca. 1500 – 1550

Gevonden door Tony Knors

Materiaal: ?

Diameter: 23 mm

Gewicht: 1,2 gr

Voorzijde: Rijksappel met daarboven een gevoet kruis, binnen een dubbele driepas. Tekst: Fictief

Keerzijde: Drie kronen, afgewisseld met drie lelies, om een centrale vijfbladige roos. Tekst: Fictief

Lit: Mitchiner Vol. I The Medieval period and Nuremberg, blz. 377 e.v.

Gedetermineerd door Jan Ooms