Rekenpenning Frankrijk, type Frans wapenschild modern, Charles VI, z.j. ca. 1380 – 1422

Gevonden door Paul Blomme

 

Materiaal: koperlegering

Diameter: 26 mm

Gewicht: 3,22 gr

Voorzijde: Frans wapenschild modern met drie lelies. Boven en aan weerszijden van het schild decoratie (sterretjes). Tekst: Variant van + AVE MARIA : GRACIA : PLE

Keerzijde: Drievoudig (triple stranded) recht leliekruis binnen een dubbele driepas met aan de buitenkant van de hoeken decoratie (sterretjes).

foto van Jan Ooms.

Lit: Mitchiner Volume I, blz. 175-178, No. 452 – 453 variant.

Gedetermineerd door Jan Ooms

 

Advertenties

Rekenpenning Neurenberg, type Frans wapenschild, anoniem, z.j. ca. 1480 – 1490

Gevonden door Gj Bras

Materiaal: koperlegering

Diameter: 29 mm

Gewicht: 2,5 gr

Voorzijde: Ruitschild met vier lelies en decoratie langs de randen. Tekst: (kroon) VIVE : LE : BON : ROY : DE : FRAN

Keerzijde: Wapenschild met twee lelies boven een kroontje, in een dubbele driepas met hoekpunten. Tekst: Fictief

foto van Jan Ooms.

Lit:  Mitchiner Volume I, blz. 350-351. Roelandt e.a., Les Jetons du Moyen Age, blz. 139, No. 863 variant.

Gedetermineerd door Jan Ooms

Rekenpenning Frankrijk, Kroontype, mogelijk Jan II ( le Bon ), ca. 1357 – 1364

Gevonden door Hans Bostelaar

Materiaal: koperlegering

Diameter: 26 mm

Gewicht: 3 gr

Voorzijde: Koningskroon met centrale lelie en twee laterale lelies. Op de kroon de letters REX. Tekst: + AVE (ster) MARIA (ster) GRACIA (ster) PLENA

Keerzijde: Gefleureerddriedubbel (triple stranded) recht kruis, binnen een dubbele driepas met hoekpunten. De hoeken zijn aan de binnenkant versierd met een lelie en aan de buitenkant aan weerszijden met een rozet.

Lit: Mitchiner Volume I, blz. 179

Opmerking: Geen voorbeeld. Het ontwerp van de kroon en de letters REX daarop, komen overeen met de keerzijde van biljoen munten van Jean le Bon, afgeleid van de zilveren Gros Blanc a la Couronne die hij introduceerde in 1357. De rekenpenning kan echter ook van Charles VI zijn  (1380 – 1422 )

Gedetermineerd door Jan Ooms

Rekenpenning Jan Zonder vrees 1404 – 1419

Gevonden door Edd

Materiaal: koperlegering

Diameter: 26,34 mm

Gewicht: 3,7 gr

Voorzijde: Vuurijzer en stokkenkruis dat in vlam staat. Tekst: + VIVE.BOVRGONGNE.VIVE

Keerzijde: Gebloemd opengewerkt kruis, gekantonneerd door vier lelies. Tekst: GETTES.SEVREMENT.GETTES

Opmerking: Deze (en de vijf volgende rekenpenningen) moeten geslagen geweest zijn na de moord op de hertog van Orleans op het ogenblik dat hij de teugels van de staat in handen nam samen met Isabeau van Beieren.J

foto van Jan Ooms.

foto van Jan Ooms.

Lit: Dugniolle No.66 variant

Gedetermineerd door rimidi en Jan Ooms

Rekenpenning Neurenberg, type Mythologisch motief, Wolf Lauffer II, 1612 – 1651

Gevonden door Marc Haulez

Materiaal: koperlegering

Diameter: 27,52 mm

Gewicht: 2,4 gr

Voorzijde: Thisbe stort zich in het zwaard bij het dode lichaam van Pyramus op de grond. Tekst: WOLF.LA VFER.IN.NURNBE

Keerzijde: Afbeelding Pyramus en Thisbe. Tekst: QVID SVAVIS – AMORE

Lit: Groenendijk&Levinson, Nurnberger Rechenpfennige Band 2, blz.64, No.206.

Gedetermineerd door Jan Ooms

Rekenpenning Nederland, Philips II, “Vredesonderhandelingen tussen Spanje en Frankrijk / Bureau des Finances”, 1559.

Gevonden door Gj Bras

Materiaal: koperlegering

Diameter: 28 mm

Gewicht: 3,5 gr

Voorzijde: Halflang borstbeeld van Philips II in wapenrusting en omhangen met de keten van het Gulden Vlies, met geheven zwaard en olijftak. Tekst: IN . VTROVMQVE . PARATVS 1559.

Keerzijde: Gekroond wapenschild Philips II omhangen met de keten van de orde van het Gulden Vlies. Tekst: GECTOIRS . PO . LE . BVREAV . DES . FINA

foto van Jan Ooms.

foto van Jan Ooms.

Lit: Mitchiner Volume II, blz. 762. J.F.Dugniolle, Historical jetons of the 17 provinces of the Netherlands and Belgium, Tome 2, blz. 248, No. 2179.

Gedetermineerd door Jan Ooms

Rekenpenning Nederland, “Vertrek van Leicester naar de Nederlanden”, Dordrecht, 1586.

Gevonden door Gj Bras

Materiaal: koperlegering

Diameter: 29

Gewicht: 5 gr

Voorzijde: Een degen beschenen door helder licht. In de hemel de naam Jehova in Hebreeuws. Tekst: (roosje) SERMO . DEI .QVO. ENSE . ANCIPI . ACVTIOR ( het woord Gods is scherper dan enig dubbelsnijdend zwaard ).

Keerzijde: Koningin Elizabeth geeft haar bescherming in de vorm van een zwaard (voor Leicester) aan twee knielende en om hulp smekende Nederlanders. In de afsnede het jaartal 1586. Tekst: E . R . EST . ALT RIX . ESVRIENTIVM. EVM.

foto van Jan Ooms.

foto van Jan Ooms.

foto van Jan Ooms.

Lit: J.Dugniolle, Historical jetons of the 17 provinces of the Netherlands and Belgium, Tome III, blz. 64, No.3096. Holleman-Tas, Rekenpenningen uit de 80-jarige oorlog, blz. 21.

Gedetermineerd door Jan Ooms