Rekenpenning Frankrijk, type “Double Tournois, variant met twee keerzijden”, Lodewijk XIII, ca.1610 – 1643

Gevonden door Edd

Materiaal: koperlegering

Diameter: 20,40 mm

Gewicht: 3,1 gr

Voorzijde: Naakte tweelingen boven wolken met palmtakken in de hand en sterren in het veld. Tekst: (rozet) SIC. ANIMOS. SIMILES. ET. CORPORE (sterretje)

foto van Jan Ooms.

De voorzijde is gelijk aan de keerzijde van Feuardent 12289

Keerzijde: Zittende Justitia met zwaard en weegschaal. Tekst: (rozet) SERVAT. QVAM. CONDIDIT. ORBEM

foto van Jan Ooms.

De keerzijde is gelijk aan Feuardent 12287

foto van Jan Ooms.

Opmerking: Met deze combinatie van keerzijden worden twee sterrenbeelden uitgebeeld: Tweelingen en Weegschaal.

Lit: F. Feuardent, Tome III, blz. 99, No’s 12287 en 12289.

Gedetermineerd door Jan Ooms

 

Advertenties

Rekenpenning Neurenberg, type Rijksappel/roosje, Ca.1500-1585 ( misslag, niet nader te determineren )

Gevonden door Andre van Erkom

Materiaal: koperlegering

Diameter: 23 mm

Gewicht: ?

Voorzijde: Rijksappel met daarboven een gevoet kruis, binnen een dubbele driepas met versiering door stippen/parels aan de buitenkant van de hoekpunten van de driepas. Omschrift niet goed leesbaar.

Keerzijde: Afwisselend drie kronen en drie lelies om een centraal vijf- of zesbladig roosje. Omschrift niet goed leesbaar.

Lit: Mitchiner Volume I, blz. 377 e.v.

Gedetermineerd door Jan Ooms

Rekenpenning Neurenberg, type Rijksappel/roosje zonder zinspreuk, Hans Schultes (I, II, of III), ca.1553 – 1612

Gevonden door Paul Blomme

Materiaal: kopelegering

Diameter: 24 mm

Gewicht: 1,62 gr

Voorzijde: Rijksappel binnen dubbele driepas zonder versiering. Tekst: (driehoekje) HANS (driehoekje) SCHVLTES (driehoekje) TR (omgekeerde)D F o.i.d.

Keerzijde: Drie kronen en drie lelies om een centraal vijf- of zesbladig roosje. Omschrift: (driehoekje) HANS … (onleesbaar) … I

Geen referentie

Gedetermineerd door Jan Ooms

Rekenpenning Neurenberg, type Rijksappel/roosje, anoniem, z.j. ca. 1500 – 1550

Gevonden door Marc Haulez

Materiaal: koperlegering

Diameter: 24 mm

Gewicht: 1 gr

Voorzijde: Drie kronen en drie lelies om een centraal vijfbladig roosje. Tekst: Fictief

Keerzijde: Rijksappel met daarboven een gevoet kruis, binnen een dubbele driepas met aan weerszijden van elke hoek aan de buitenkant twee stippen/parels. Tekst: Fictief

Lit: Mitchiner Volume I, blz. 381-383.

Gedetermineerd door Jan Ooms

 

Rekenpenning Nederland, “Verwachte hulp van Engeland”, Middelburg, 1586

Gevonden door Philippe Legrand

Materiaal: koperlegering

Diameter: 28 mm

Gewicht: 3,35 gr

Voorzijde: Gekroond wapenschild van Zeeland omgeven door de acht wapenschilden van de steden. Tekst: (Burchtje) . AVTORE . DEO . FAVENTE . REGINA .

Keerzijde: Gekroond wapenschild van Zeeland binnen een versierde cartouche. Tekst: LVCTOR . ET . EMERGO . 1586

foto van Jan Ooms.

foto van Jan Ooms.

Lit: J.F. Dugniolle, Historical jetons of the 17 provinces of the Netherlands and Belgium, Tome 3, blz. 63. No.3093 en Schweizerische Bankverein, Niederlandische Rechenpfennige und Marken, Zurich, 1992, blz. 115, No.301b.

Gedetermineerd door Jan Ooms

Rekenpenning Nederland, Karel V, Onbekende Keizerlijke rekenkamer, mogelijk Lille, ca. 1540

Gevonden door Philippe Legrand

Materiaal: koperlegering

Diameter: 27 mm

Gewicht: 3,45 gr

Voorzijde: Gekroonde dubbelkoppige keizerlijke adelaar met gespreide vleugels. Tekst: REDDITE . Q . SVT. DEI . DEO . Z . Q . SVT . CESARIS . CE.

Keerzijde: Staande vrouw naar links met in de rechterhand een vaandel en in de linkerhand een zwaard. Tekst: IECT DE MESSRS – DES FINA DE L : M :

foto van Jan Ooms.

foto van Jan Ooms.

Lit: .F. Dugniolle, Historical jetons of the 17 provinces of the Netherlands and Belgium, Tome 2, blz. 89. No.1432 en Schweizerische Bankverein, Niederlandische Rechenpfennige und Marken, Zurich, 1992, blz. 20, No.26b.

Gedetermineerd door Jan Ooms

Bourgondische rekenpenning, “Bijeenkomst te Valenciennes van de orde van het Gulden Vlies”, Charles le Temeraire, Brugge, 1468

Gevonden door Paul Blomme

 

Materiaal: koperlegering

Diameter: 26 mm

Gewicht: 3,1 gr

Voorzijde: Groot vuurijzer met vonken daarboven en er op wapenschildjes van Bourgondie oud en modern, Brabant en Vlaanderen. Tekst: (scheiding woorden door lelies) VIVE . BOVRG . AV . NOBLE . DVC .

Keerzijde: Sint Andreas met halo en kruis voor de borst. Links en rechts het jaartal 1468 in Arabische cijfers. Omschrift: I ECT . POVR . LES . MAIST . DE . LA . MO . A . BRVG

Opmerking: Dit is de vroegste gedateerde rekenpenning in arabische cijfers, enkele daarvoor waren ook gedateerd, maar met romeinse cijfers.

Lit: Mitchiner blz. 256, No.799 of 800

foto van Jan Ooms.

Gedetermineerd door Jan Ooms