Rekenpenning Frankrijk, type ” Vier lelies in een ruit “, Charles VIII, 1483 – 1497.

Gevonden door Philip Coens

Materiaal

Diameter: 27,83 mm

Gewicht: 4,18 gr

Voorzijde: Vier lelies in een ruitschild met aan de buitenkanten decoratie. Tekst een variant van: (Kroon) GETTES : ENTENDES : AV : COMPTES.

Keerzijde: Gebogen dubbel gefleureerd kruis met centrale punt en in elk van de hoeken een lelie. Tekst een variant van: (Kroon) GARDE : VOVS : DE : MESCOMPTE(S)

Opmerking: Er zijn van dit type exacte kopieën gemaakt in Neurenberg in de jaren 1480 – 1490.

Lit: Mitchiner Volume I, blz. 205 t/m 210. Roelandt e.a., Les Jetons du Moyen Age, blz. 80 e.v. No. 427 t/m 443.

Gedetermineerd door Jan Ooms

Advertenties

Rekenpenning Frankrijk, type ” Zittende koning “, Philip VI, 1328 – 1350.

Gevonden door Marc Swinnen

Materiaal: messing

Diameter: 21 mm

Gewicht: 0,85 gr

Voorzijde: Gekroonde koning op een stoel zonder rugleuning. In zijn rechterhand een scepter, de linkerhand rustend op de leuning. Bladerversiering links en rechts in het veld. Tekst: Variant van + AVE MARIA GRACIA PLENA.

Keerzijde: Drievoudig recht leliekruis binnen een dubbele vierpas met een centraal vierblad. Tekst: Variant van + AVE MARIA GRACIA PLENA.

Opmerking: Bij deze vroege variant is er geen baldakijn. De oorspronkelijke diameter is ca. 27 mm geweest.

philip-800

Lit: Mitchiner Volume I, blz. 160, No’s 381 – 383;  Roelandt e.a. Les Jetons du Moyen Age, blz. 61, No.274

Gedetermineerd door Jan Ooms

Rekenpenning Neurenberg, type Allegorische voorstelling, ” Perseus / Gallia Fortit “, Hans Krauwinckel, ca. 1589.

Gevonden door Mark Boeckhout

Materiaal: koperlegering

Diameter: 28,5 mm

Gewicht: 4,8 gr

Voorzijde: Perseus met helm en schild, op een gevleugeld paar naar rechts. Tekst: PERSEVS * In afsnede: H. KRAV :

Keerzijde: Twee gehelmde klassieke soldaten met speren, tussen hen een lelieplant met de drie lelies van Frankrijk. De Gallische haan naast de linker soldaat typeert hem als de koning van Frankrijk. Naast de rechter soldaat een hond met halsband. Tekst: GALLIA / FORTIT * In afsnede: H.K.

rekenpenning-800

Lit: Mitchiner Volume I, blz. 456, No.1622. Opmerking: Uit de serie Franco-allegorische jetons van Hans Krauwinckel van 1589.

Gedetermineerd door Jan ooms

Rekenpenning Frankrijk, type ” Drie lelies in het veld “, Charles VII, Parijs, ca. 1447 – 1461

Gevonden door Steve Serneels

Materiaal: koperlegering

Diameter: 26 mm

Gewicht: 4 gr

Voorzijde: Drie lelies in het veld, met kleine florale ornamenten. Tekst: + AVE MARI STELLA DEI MATER ( Wees gegroet, sterre der zee, gezegende Moeder Gods )

Keerzijde: Enkelvoudig recht leliekruis met florale ornamenten in iedere hoek. Tekst: ( waarschijnlijk ) Dezelfde legende als op de voorzijde.

steve1.2-800

Roelandt, blz. 122, No.742.

Lit: Mitchiner Volume I, blz. 202, No.569 en Roelandt e.a., Les Jetons du Moyen Age, blz. 122, No.742

Gedetermineerd door Jan Ooms

Venuspenning Zuideljke Nederlanden, ” Menaces de guerre contre la Flandre / Dreigingen van de oorlog tegen Vlaanderen “, z.j. ca. 1488.

Gevonden door Anuschka Kopetski

Materiaal: koperlegering

Diameter: 25 mm

Gewicht: ?

Voorzijde: Een vrijwel naakte vrouw naast een fontein, ze is deels bedekt met een schaamdoek waarvan het ene uiteinde aan het haar vastzit en het andere over haar rechterpols afhangt. Op haar rechterhand zit een gans; in haar linkerhand houdt zij een chantepleure waaruit waterdruppels vallen; bij haar voeten en onder de fontein een aantal vlammen. Tekst:+ IVSTICIA : IS : GESLAG’ : D ‘ O : VERIT’ : L’ : I’ : G’ : N’ + (IVSTICIA IS GESLAaGen DooD, VERITas Leit In Grooten Nood, oftwel De gerechtigheid is geslagen dood, de waarheid leit in grooten nood). Interpunctie door twee plustekens boven elkaar.

Keerzijde: ( mogelijk alternatief ): De Dood met zeis en slangen. Tekst: * FALLACA : IS : GEBORE : FIDES : HEFT : D’ E : STRIT : VELO (FALACiA IS GEBOoREn, FIDES HEeFT Den STRiT VErLOren, oftewel: De valsheid is gebooren, de trouwe heeft den stryd verlooren). Interpunctie door twee plustekens boven elkaar.

anuschka1.2

anuschka1.3-800

anuschka1.4-800

 Afbeelding met beschrijving van het alternatief, No.2 in Groenendijk en in Dugniolle No.333. De voorzijde is gelijk. Het omschrift op de keerzijde loopt niet door op dat van de voorzijde, zoals bij FG.01. Beiden zijn mogelijk

Opmerkingen: Dugniolle refereert met de titel aan de groeiende opstand tegen het gezag van Maximiliaan van Oostenrijk, die in 1488 eindigt met diens maandenlange gevangenschap in Brugge. Voor zijn vrijlating moet hij een verdrag tekenen en beloven zich daaraan te houden. Die belofte blijkt al snel waardeloos want Maximiliaan lapt het verdrag aan zijn laars. Van Mieris schrijft over de voorzijde o.a. dat het Bedrog is afgebeeld in de gedaante van een Vrouwe. De Gans is het zinnebeeld van bederf van landen en velden. De Fontein verwijst mogelijk naar de oorlog, die de bron is waar alle bitterheden uit voortvloeien.

Lit: F. Groenendijk, “Venus op Rekenpenningen – De naakte waarheid?”, blz. 103, No.1, of blz. 104-105, No’s 2 en 3 met een andere keerzijde, met de dood met een doodskist onder de arm. Jean-Francois Dugniolle: Historical jetons of the 17 provinces of the Netherlands and Belgium, Deel I, blz. 103, No.335.

Gedetermineerd door Jan Ooms

Rekenpenning Neurenberg, type Rijksappel/roosje ( Rose/orb ), anoniem, ca. 1500 – 1550.

Gevonden door Philip Coens

Materiaal: koperlegering

Diameter: 25,6 mm

Gewicht: ?

Voorzijde: Rijksappel met daarboven een gevoet kruisje, binnen een dubbele driepas met hoekpunten, zonder decoratie. Tekst: Mogelijk een kroontje als initiaalteken, verder geheel fictief.

Keerzijde: Drie kronen en drie lelies om een centraal zesbladig roosje. Tekst geheel fictief.

Opmerking: Gedeeltelijk misvormde voorzijde, mogelijk misslag of slecht gesneden stempel.

Lit: Mitchiner Volume I, blz. 381 t/m 386.

Gedetermineerd door Jan Ooms

Rekenpenning Neurenberg, type Frans wapenschild, Hans Schultes II, ca. 1586 – 1603.

Gevonden door Paul Blomme

Materiaal: koperlegering

Diameter: 28 mm

Gewicht: 2,4 gr

Voorzijde: Gekroond Frans wapenschild met drie lelies, omsloten door versiering gebaseerd op de keten van de Orde van Saint-Michel. Tekst: + RECHEPFENGING : GENAT

Keerzijde: Drievoudig recht leliekruis met in iedere hoek een kroon boven een maansikkel (croissant). Teskt: + RECHEPFNGING : GENATMKI

Opmerking:  Er is veel overeenkomst tussen de voorzijden van de French shield jetons van Hans Schultes I en II en vermoedelijk zijn ze als “een complex” uitgegeven door de Schultes workshop in de jaren 1580. De stukken met vier kronen op de keerzijde worden toegeschreven aan de zoon, Hans Schultes II.

rekenpenning-800

Lit: Groenendijk en Levinson, Rechenpfennige Band 2, blz. 200, No.774 en Mitchiner Volume I, blz. 405.

Gedetermineerd door Jan Ooms