Heilighangertje: Heilig Bloed Brugge

Gevonden door Mario Raeymaekers

Materiaal: koper

Afmetingen: 30 mm / 18 mm

Gewicht: ?

Voorzijde: De reliekhouder met het Heilig Bloed van Jezus Christus. Tekst: HET ZEER HEYLIG BLOED VAN J CH BRUGGE

 relikwie van het Heilig Bloed van Brugge

Keerzijde: Kapel met de kast waarin de reliekhouder bewaard wordt. Tekst: KAS VAN HET HEYLIG BLOED

Afbeeldingsresultaat voor kas van het heilig bloed

Referentie

Referentie

Gedetermineerd op facebook

Advertenties

Annunciatie draagpenning: 1500 – 1550

Gevonden door Eric Aerts

Materiaal: lood

Diameter: 16,5 mm

Gewicht: 2,12 gr

Op de ene zijde is de Annunciatie afgebeeld met Maria onder een baldakijn links en op de andere zijde twee engelen met het wapen van Christus dat op de ene helft de vijf wonden heeft ( hart in het midden ) en op de andere helft de hostie en kelk ( het lichaam en bloed van Christus ). Achter het wapen zijn enkele passie-instrumenten voorgesteld: het kruis, de lans en de stok met de spons.

Deze hangers worden in zulke grote getalen teruggevonden en op verschillende plaatsen. Allemaal wijken ze weer net een beetje af. Vermoedelijk dat ze eerder op verschillende plaatsen vervaardigd en in ieder geval verkocht zullen zijn, om tegemoet te komen aan een breed gevoelde devotie voor Maria en de Passie van Christus. Ze konden bijvoorbeeld aan gebedssnoeren worden gehangen waarbij enkele gebeden Ave Marias ( gebaseerd op de engelengroet die Gabriel uitte toen hij Maria kwam vertellen dat zij een kind zou krijgen ) werden afgewisseld met Pater Nosters en overdenkingen met betrekking tot de Passie van Christus. De elementen waaruit de rozenkrans was opgebouwd, zien we ook terug op deze hangers.

Gedetermineerd door Paul Callewaert

Heilighangertje: Scherpenheuvel eind 19e eeuw – begin 20ste eeuw

Gevonden door Mike Creemers

Materiaal: zilver

Afmetingen: ?

Gewicht: ?

Voorzijde: Centraal gekroonde OLV met gekroond kindje Jezus. Rondom OLV afwerking met parelkrans

Afbeeldingsresultaat voor OLV van Scherpenheuvel

Keerzijde: De Heilige Familie: centraal de figuren van Maria, kindje Jezus en Jozef.  Bovenaan een duif die de Heilige Geest voorstelt.  Onderaan de tekst IHS ( In Hoc Signo – In Uw Teken ).

Afbeeldingsresultaat voor De Heilige Familie

Gedetermineerd door Grotmarmot op DVVL

Heilighangertje: Sint-Lucas en Notre Dame de la Grace van de kathedraal van Cambrai/Kamerijk

Gevonden door Wendy Wannes

Materiaal: zilver

Afmetingen: ?

Gewicht: ?

Voorzijde: Evangelist Lukas met een penseel in de hand om een schilderij van de Heilige Maagd te schilderen (of te voltooien). Onder hem de kop van een rund of os, wat hem tot patroonheilige maakt van het vee alsook patroon van slagers, bierbrouwers en van vrijgezellen. Ook van beroepen die met artsenij te maken hebben of alle beroepen die met boeken te maken hebben. Door de afbeelding op het hangertje is hij ook patroon van kunstenaars (niet alle). Tekst: SANCT LUC ofwel SANCTA LUCA

Afbeeldingsresultaat voor evangelist lucas

Keerzijde: Notre Dame de la Grace van de kathedraal van Cambrai/Kamerijk.

Afbeeldingsresultaat voor Notre Dame de la Grace van de kathedraal van Cambrai/Kamerijk.

kris-800-800

Referentie

Gedetermineerd door Grotmarmot op DVVL en Kris Didden op facebook

Kruisje: met corpus aan beide kanten

Gevonden door Peter Peeters

Materiaal: ?

Afmetingen: ?

Gewicht: ?

Aan de vorm te zien is het een Latijns kruis met op de uiteinden een Fleur de lis – achtige structuur dewelke vanaf de 17de eeuw opkwam. Kijken we naar de eenvoudige weergave van de corpus, dan kunnen we deze situeren in de 18de eeuw. Maria en kind daarentegen zijn meer gedetailleerder dan Jezus. Het is en blijft een moeilijke materie indien niet gevonden in archeologische context. Onder voorbehoud, zou ik eerder gaan voor eind 16de en 17de eeuw.

Gedetermineerd door Grot Marmot

Heilighangertje: O L Vrouw Van Tongeren, ook wel OLV Oorzaak Onzer Blijdschap genoemd

Gevonden door Mike Creemers

Materiaal: zilver

Afmetingen: ?

Gewicht: ?

Voorzijde: Afbeelding van O L Vrouw Van Tongeren

Afbeeldingsresultaat voor O L Vrouw Van Tongeren

O L Vrouw Van Tongeren

Keerzijde: Tekst: Gedachtenis van O L Vrouw Van Tongeren

Referentie

Gedetermineerd door Julien Daenen