Rekenpenning Neurenberg, type Scheepjespenning, ca. 1490 – 1550

Gevonden door Kris Van Den Berge

Materiaal: koperlegering

Diameter: 25 mm

Gewicht: 1,32 gr

Voorzijde: Profiel van een zeilschip boven golven. Tekst niet meer leesbaar.

Keerzijde: Ruitschild Frankrijk met vier lelies en decoratie langs de randen.

rekenpenning

Lit: Mitchiner Volume I, blz. 365 e.v.

Gedetermineerd door Jan Ooms

Advertenties

Mijt: Imitatie van de mijt van Philips de Goede ca. 1436 – 1439

Gevonden door Mark Boechout

Muntheer: Onzeker !? Jan van der Donck???

Materiaal: biljoen

Diameter: 16,5 mm

Gewicht: 1,2 gr

Voorzijde: Nabootsing van het gevierendeelde wapenschild met hartschild van Philips de Goede. Tekst tussen twee parelcirkels: +] IO[…]BIChT:D[?

Keerzijde: Een lang gevoet kruis het omschrift onderbrekend, in het hart opengewerkt en met een lelie in het midden. Tekst tussen twee parelcirkels:  mOn – ETA[…

Datum: z.j. ca. na 1436

Slagplaats: ? Bicht???

Opmerking: Er bestaan tal van imitaties van de mijt van Philips de Goede, zie voorbeeld veiling J Elsen

mark-800

Lit: Niet terug gevonden wegens te weinig leesbaar omschrift

Gedetermineerd door rimidi