Keltje: Sequanen, Denier type Togirix, ca. 80 – 50 V.Chr.

Gevonden door Jan Ooms

 

 

Materiaal: zilver

Diameter: 14 mm / 11 mm

Gewicht: 1,85 gr

Lit: La Tour

Gedetermineerd door Jan Ooms

Advertenties

Escudo, doble principat ( type 37 in Cayon 1983 ). Carlos y Juana ( onze Karel V en zijn gekverklaarde moeder Johanna van Castilië ) 1506-1516 als heerser van het koninkrijk Sevilla, landsheer van Castilië en Leon nadien zou Karel V regeren als Carlos I koning van Spanje tot 1556.

Gevonden door Sam Deturck

 

 

 

Materiaal: goud

Diameter: 21 mm, ( uitgifte ): ca 22 mm

Gewicht: 2,9 gr, ( uitgifte ): ca 3,37 gram

Voorzijde: Gekroond wapenschild van Karel V tussen een S links en een achtpuntige ster rechts. De kroon onderbreekt het omschrift bovenaan. Tekst: kroon  IOANNA ° ET ° CAROLVS.

Keerzijde: Een krukkenkruis in een vierpas met op de snijpunten een ring en een lelie in de buitenhoeken. Tekst: HISPANIARVM REGES SICILIAE

Datum: z.j. ca 1535-1559

Muntmeester : achtpuntige ster : Julián de Carvajal

Slagplaats: Sevilla

sam2

Referentie

Lit : Cayon 1983, 3027; Friedberg 153; CT-55;

Gedetermineerd door rimidi

(Pauwen)schelling: Albrecht & Isabella, landvoogden van de Zuidelijke Nederlanden, 1598 – 1621

Gevonden door Kristof Bruyndonckx

Materiaal: zilver 582 / 1000

Diameter: 30 mm

Gewicht: 4,75 gr

Voorzijde: Een gekroonde pauw met gespreide vleugels en opgezette staart in vooraanzicht met op de borst het gedeelde wapenschild van Oostenrijk – Bourgondië. Tekst: ALBERTVS ET ELISABET DEI GRATIA

Keerzijde: Gekroond wapenschild van de aartshertogen geplaatst op een gekanteld takkenkruis dat het omschrift onderbreekt. Tekst: muntplaatsteken(?)  AR – CHID.AVS – DVCES – BVRG.BR – ZC

Datum: 1621

Slagplaats : Brabant, Antwerpen of Brussel

Albrecht en Isabella

Lit : Vanhoudt new 623.AN/BS;  Vanhoudt atlas I 414

Gedetermineerd door rimidi

Stuiver: Philips de Schone, als graaf van Vlaanderen, 1482 – 1506.

Gevonden door Kristof Bruyndonckx

Materiaal: zilver 319 / 1000

Diameter: 27 mm

Gewicht: 2,15 gr

Voorzijde: Een gekroond vereenvoudigd wapenschild van Philips de Schone. Tekst tussen twee parelcirkels:  + PhS ARChID AVST DVX BG C F, interpunctie klavertje.

Keerzijde:  In het veld een dubbele vierpas met erin een lang gebloemd dubbel kruis in het midden opengewerkt met een lelie ( muntteken voor Brugge ) in het centrum. Het kruis onderbreekt de vierpas en het omschrift. De vierpas is versierd met klaverblaadjes aan de binnenhoeken en met drieblaadjes in de buitenhoeken. Tekst tussen twee parelcirkels :  SIT nO – mEn D – nI BEn – EDIC(T), interpunctie klavertje.

Datum: z.j. ca 1496-1499 , zevende emissie

Slagplaats: Brugge

Filips de Schone

Lit: Vanhoudt new 142.AN;  Vanhoudt atlas H 138

Gedetermineerd door rimidi

Antwerpen: 4 stuiver 1698

Gevonden door Kristof Bruyndonckx

Materiaal: zilver 385 / 1000

Diameter: 24 mm

Gewicht: 3,5 gr

Voorzijde: Een gekroond vuurijzer, met gensters en waaraan het juweel van het Gulden Vlies hangt centraal gelegen op een gekanteld takkenkruis en dat het jaartal 16 / 98 splitst. Tekst: handje CAROLVS II D G HISPANIAR ET INDIAR REX

Keerzijde:  Een gekroond vereenvoudigd wapenschild van Karel II. Tekst: ARCHID AVSTR DVX BVRG BRAB ZC

Datum:  1698

Slagplaats: Antwerpen

Karel II

Lit : Vanhoudt new 718.AN;  Vanhoudt atlas I 498

Gedetermineerd door rimidi

Frankrijk: 1/8 ecu Henri III 1574 – 1589

Gevonden door Kristof Bruyndonckx

 

Materiaal: zilver

Diameter: 26 mm

Gewicht: 4,6 gr

Voorzijde: Een kort driedubbel kruis, versierd en gelelied. Tekst + HENRICVS III D G FRAN ET POL REX jaartal

Keerzijde: Een gekroond Frans wapenschild de waarde “V – III” splitsend, onderaan het muntplaatsteken ( hier niet te zien ). Tekst: + SIT NOMEN DOMINI BENEDICTVM

Datum :  z.j. of 1578 – 1590

Slagplaats: ?

Lit : Jean Duplessy 1134; St Sombart 4554

Gedetermineerd door rimidi