Insigne: grenadiers, interbellum – WOII

Gevonden door Ronny Servaes

Materiaal: koper

Hoogte 25 mm

Breedte: 22 mm

Gewicht: 8 gr

Gedetermineerd door Jef Bogaert

Advertenties

Heilighangertje: Wonderdadige Medaille 19e eeuw. Vachette type II

Gevonden door Pierre Mannaert

Materiaal: koper

Hoogte: 26,80 mm ( zonder oogje 22,50 mm )

Gewicht: ?

Voorzijde: Centraal op een halve wereldbol staat Maria met aureool, gestrekte armen naar beneden met open handen waaruit stralenbundels komen, trappend op een slang. Tekst: O MARIA ONBEVLEKT ONTFANGEN BID VOOR ONS DIE TOT U ONZE LOEVLUCHT NEMEN.  Onderaan het jaartal 1830 ( het jaar van de verschijning ). In de tekst op de medaille staan twee fouten OntFangen met F en Loevlucht met L. Dit is niet zo verwonderlijk…medailles met Nederlandse tekst, bij onze zuiderburen vervaardigd staan vaak vol met fouten ( zie o.a medailles van Scherpenheuvel, Oostakker enz. )

Afbeeldingsresultaat voor O.L.V van de wonderdadige medaille

Keerzijde: Een Latijns kruis dat op een lange balk rust, waaraan een grote letter M hangt. Onder de M twee vlammende harten waarvan het rechter doorboord wordt met een zwaard en het linker met een doornenkroon omgeven. Boven de hartjes 2 horizontale lijntjes. Dit alles omgeven door twaalf 5-puntige sterren. Onderaan de signatuur VACHETTE

Ontwerper: Vachette

Info: Deze die een naam of een meesterstempel dragen, dagtekenen
waarschijnlijk van nà 1844, toen het in Frankrijk verplicht werd de produktie te merken.

Lit: jaarboek EGMP 1983

Referentie

Gedetermineerd op facebook

 

Frankrijk: ½ ecu 1726 ( A )

Gevonden door Mike Creemers

Materiaal: zilver 917 / 1000

Diameter: 33 mm

Gewicht: 13,59 gr

Voorzijde: Buste naar links. Tekst: LUD • XV • D • G • FR • ET • NAV • REX • wat betekent: Lodewijk XV, bij Gods gratie, koning van Frankrijk en Navarre

Keerzijde: Gekroond ovaal Frans wapen tussen twee samengebonden olijftakken. Tekst: SIT NOMEN DOMINI BENEDICTUM ( mt ) wat betekent: Gezegend zij de naam van de Heer

Ontwerper: Joseph Roëttiers

Randtekst: DOMINE SALVUM FAC REGEM

Muntteken: A = Parijs

Muntmeesterteken: vos ( Mathieu Renard de Tasta 1720 – 1738 )

Slagplaats: Parijs

Slagaantal: 1.898.173

Lodewijk XV van Frankrijk

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts

Rekenpenning Neurenberg, type Leeuw van St. Marcus, anoniem, ca. 1500 – 1570.

Gevonden door Hans Bostelaar

Materiaal: koperlegering

Diameter: 27 mm

Gewicht: 4 gr

Voorzijde: Leeuw van Sint Marcus naar links, met halo, vleugels en geheven staart en evangelieboek in de rechter voorpoot. De halo doorbreekt de binnencirkel. Tekst: Fictief (rechthoek) NEV : BBV (kroontje)…

Keerzijde: Rijksappel met daarboven een niet-gevoet kruis binnen een dubbele driepas met hoekpunten. Tekst: Fictief met kroontje.

Lit: Mitchiner Volume I, blz. 363, No.1114

Gedetermineerd door Jan Ooms

Rekenpenning Neurenberg, type Rekenmeester, Damian Krauwinckel 1543 – 1581. Van de “1553” serie, waarbij het alfabet in 5 regels staat en niet in een frame.

Gevonden door Hans Bostelaar

Materiaal: koperlegering

Diameter: 27 mm

Gewicht: 2 gr

Voorzijde: Rekenmeester zittend aan zijn rekentafel met een hand en een groot aantal rekenpenningen op de tafel. Enige versiering in het veld ( hierin is veel variatie ).

Keerzijde: Alfabet in vijf regels met daaronder het jaar 1553; ABCD / EFGHI / KLMNO / PQRSTV / WXYZ

Een tot nu toe onbekende variant die wordt opgenomen in Rechenpfennige Band 3

Gedetermineerd door Jan Ooms en Freek Groenendijk