Denier van Hendrik III, keizer van het Heilige Roomse Rijk

Gevonden door Vandevenne Werner

Materiaal: zilver

Diameter: 18 mm

Gewicht: 1,20 gr

Voorzijde: Gekroond borstbeeld van voren, ter weerszijden hangers(? “Pendilien”…) Linker hand geheven volgens Dengis.

Keerzijde: Een staand zwaard, ter zijde links C en rechts S+, legende bovenaan in het midden beginnend HENRICV retrograde, links onderaan in de juiste richting REX.

Slagplaats: Aken

Periode 1039 – 1046. Dengis geeft hem voor Maastricht 1050-1056.

Keizer Hendrik III

Lit: Ilisch 50.15; Dgs 157

Gedetermineerd door rimidi op DVVL

Advertenties

Maille van Brugge 13e eeuw

Gevonden door Lieven Verstraeten

 

 

Materiaal: zilver

Diameter: 10,7 mm

Gewicht: 0,39 gr

Voorzijde:  In een parelcirkel een gehelmde krijger gaande naar rechts, zonder helmpluimen. In de rechter hand een zwaard geheven en in de linker een “gironné = beladen(?)” schild.

Keerzijde: Herkruist kruis met leliën versierd.

Ghyssens geeft hem dan weer “hoogstwaarschijnlijk” voor 1259…(pag 155)

Lit: Ghyssens A2 = 417b; les mailles Ref – M 589

Gedetermineerd door rimidi op DVVL

Loodje Oost-Indische Compagnie 1749 – 1769

Gevonden door Pierre Hachin

 

Materiaal: lood

Diameter: ?

Gewicht: ?

De Oost – Indische Compagnie – specifiek Frans bedrijf voor de Oost – Indische handel  – is een commercieel bedrijf in 1664 opgericht door Colbert. Dit loodje is gedateerd tussen 1749 en 1769. De goederen waren ofwel doek, koffie, Chinese thee… Tekst: FLOREBO QUO FERAR. Florebo quocumque ferar is een zin in het Latijn , dat kan worden vertaald in het Frans met “I fleurirai waar ik ook kan worden gedragen” of zelfs “Ik fleurirai waar ik mogen worden aangeplant.”

Wapenschild Oost-Indische Compagnie 

pierre2-800

Gedetermineerd door Pierre Hachin en Eric Aerts

Liard van Joseph Clemens van Beieren z.j.

Gevonden door Mark Boeckhout

z.j. 1694 – 1723

Materiaal: koper

Diameter ( gemeten ): 25 mm

Gewicht: ( gewogen ) 3,90 gr

Voorzijde: Met bonnet gekroond en gevierendeeld wapenschild waarbij de bonnet de tekst onderbreekt. In kwartier 1 en 4 het wapen van Palatinat (leeuw) en in kwartier 2 en 3 het wapen van Beieren (ruiten). Tekst: IOSEPH. CLEM. D. G. ARC. COL (of variant). Dit is voluit: Josephus Celemens dei gratia archiepiscopus Colonia. Dit betekent: Joseph Clemens, bij Gods gratie aartsbisschop van Keulen.

Keerzijde: In het centrum een wapenschildje met daarin het perron van Luik. Om dit wapenschildje zijn in een kruisvorm vier andere wapenschildjes geplaatst. Dit zijn de wapens van Loon (boven), Franchimont (rechts), Horne (onder) en Bouillon (links). Tekst:  (Rozetje) EP. ET. PRI. LEO. DVX. BVL. M. F. C. L. H (of variant). Dit is voluit: episcopus et princeps Leodiensis dux Bulloniensis marchionis Franchimontis comes Losensis Hornensis. Dit betekent: prinsbisschop van Luik, hertog van Bouillon, markies van Franchimont, graaf van Loon en Horne.

   

Wapens van Loon, Franchimont, Horne en Bouillon

Slagplaats: Luik

Door Jean Luc Dengis wordt dit type gezien als het eerste type van Joseph Clemens van Beieren.

Jozef Clemens van Beieren

Referentie

Lit: Chestret 664 – Dengis 1138

Gedetermineerd door Eric Aerts

Nederland 1 Gulden 1848

Gevonden door Raoul Schauwaert

 

Materiaal: zilver 945 / 1000

Diameter: 28 mm

Gewicht: 10 gr

Voorzijde: borstbeeld naar links . Tekst: WILLEM II KONING DER NED.G.H.V.L.

Keerzijde: Gekroond Nederlands wapen tussen de 1 en de letter G met daaronder 100 C. Tekst: MUNT VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN 1848

Gladde rand met daarop * GOD * ZY * MET * ONS.

Ontwerper: ?

Muntmeesterteken: Zwaard ( H.A. van den Wall Bake, 1846 – 1874 )

Muntteken: Mercuriusstaf ( Utrecht )

Slagplaats: Utrecht

Slagaantal: 13.614.913

Willem II der Nederlanden

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts

Frankrijk 1 Franc 1946

Gevonden door Pierre Hachin

 

 

Materiaal: aluminium

Diameter: 23 mm

Gewicht: 1,3 gr

Voorzijde: Hoofd van Marianne ( godin van de oogst ) naar links, versierd met een samengestelde krans gemaakt van olijfboombladeren, eik en tarwe, met Frygische muts. Tekst: REPVBLIQVE FRANCAISE MORLON

Keerzijde: Muntwaarde met links en rechts de Hoorn des Overvloeds vol met producten, bloemen en noten. Tekst: LIBERTE-EGALITE FRATERNITE 1 FRANC 1946

Ontwerper: Pierre-Alexandre Morlon

Muntmeesterteken: Vleugel ( Lucien Bazor 1931 – 1958 )

Muntteken: Hoorn des Overvloeds ( Parijs, Pessac )

Slagaantal: 52.516.000

Charles de Gaulle

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts