Frankrijk: 1 liard

Gevonden door Romain Giberke Vancraeyenest

 

Serie: 1643~1715 – Louis XIV

Materiaal: koper

Diameter: 21,08 mm

Gewicht: 3,6 gram

Voorzijde: Gekroonde buste naar rechts. Tekst:  L•XIIII•ROY•DE ( zon met stralen)
FR•ET•DE NAV ( jaar ) 1693 – 1698

Voorzijde: LIARD •D E• FRANCE boven (muntteken) E tussen embleem (trois fleurs-de-lis)

Slagplaats: E = Tours

Referentie

Lodewijk XIV van Frankrijk

Gedetermineerd door Eric Aerts

Advertenties

Jeton van de inhuldiging van de spoorlijn Verviers-Aachen 1843

Gevonden door Brynckminator Brynckminator

 

 

Materiaal:  brons

Diameter: 27 mm

Gewicht: 7 gr

Voorzijde:  INAUGURATION DU CHEMIN DE FER DE VERVIERS A AIX-LA-CHAPELLE (rondom langs de rand beginnend links aan de afsnede en eindigend rechts tegen de afsnede) 15 OCTOBRE / 1843 (in de afsnede) getekend in de afsnede langs de rand: HART (l) FECIT (r) Een locomotief 1A1, type Stephenson, gebouwd te Brussel door de firma Renard, afgebeeld met een rookpluim, staand op een brug met een deel van een pijler rechts en links en de trein naar rechts rijdend.

Keerzijde:  L’UNION FAIT LA FORCE (rond de wapenschilden langs de binnenzijde van de lauwerkrans langs de bovenzijde) In een lauwerkans van bloemen en fruit, twee ineengeslagen handen die beide uit een wolk komen boven twee achthoekige wapensc

Opmerking:  er bestaan mogelijkerwijze meer dan 16 varianten!

Referentie

Gedetermineerd door Brynckminator Brynckminator

2 1/2 cent Nederland 1877

Gevonden door Roy Schwillens

 

Materiaal: brons

Diameter: 23,5 mm

Gewicht: 4 gr

Voorzijde: Gekroonde leeuw met zwaard en pijlenbundel. Tekst  KONINKRIJK DER NEDERLAND,  1877 tussen bijl en Mercuriusstaf

Keerzijde: Twee samengebonden oranjetakken. Tekst:  2½ CENT

Muntmeesterteken: bijl ( T.H. Taddel 1875 – 1887 )

Muntteken: Mercuriusstaf ( Utrecht )

Slagaantal: 4.000.000

Willem III der Nederlanden

Referentie

Referentie

Referentie

Er is ook een proefslag bekend met een gladde rand i.p.v. kartelrand.

Gedetermineerd door Eric Aerts