Penning: verkiezing Frederik III, tot stadhouder 1507

Gevonden door Joey Verhoeven

Materiaal: lood / tin  legering

Diameter: 30 mm

Gewicht: 43 gr

Voorzijde: Centraal, de buste van Frederik III naar rechts gewend, als keurvorst van Saksen, en stadhouder van het Roomse rijk. Het hoofd bedekt, met een muts. Het omschrift versiert, met de wapens van het hertogdom Saksen,Thüringen. De palts van Saksen en Meissen. Tekst: FRID . DVX . SAXN . ELECT . IPERI . QVEIOCV . LOCV . TENE. GENERALIS

Keerzijde: Centraal, de buste van Jan van Wettin naar links gewend, als keurvorst en hertog van Saksen. Het hoofd bedekt, met een muts. Het omschrift versiert, met de wapens van het hertogdom Thüringen, Saksen. De palts van Meisen en Saksen. Tekst: IOH . ES . DVX . SAX . E . LANDG . VI . THVRI . G . ET MARCHIO . MISNE

Graveur: Hans Krug (?)

Aanmaakplaats: z.pl. Onbekend

foto van Paul Callewaert. foto van Paul Callewaert.

zilveren afslag

Referentie

Lit: Teylers Museum TMNK 00031.

Gedetermineerd door Paul Callewaert

Ringgesp: type enkelvoudige ,circulaire gespen van klein formaat zijn de vroegste , 1250 – 1350

Gevonden door Jan Ooms

Materiaal: koperlegering

Diameter: 12 mm

Gewicht: ?

Opmerking: Het probleem met deze circulaire gespen is dat ze ook voorkomen in de Romeinse en voegmiddeleeuwen periode ,maar wel zeldzamer zijn.

Lit: Ross Whitehead p. 16 nr 31

Gedetermineerd door Jean Pierre Parent

Beursgesp: type tweedelig, asymmetrisch 15e eeuw – 16e eeuw

Gevonden door Edd Huygens

Materiaal: koperlegering

Lengte: 26,95 mm ( met angel 28,85 mm )

Breedte: 17,21mm ( met haakje 31,45 mm )

Het frame is doorboord waar de vergrendeling en de angel plaats krijgt. De verbrede buitenrand van het frame heeft een brede groef langs de voorkant waar de arm wordt vergrendeld en een inkeping voor een angelrust. Datering 15e eeuw – 16e eeuw

beursgesp

Saint Roch, anoniem, c. 1500, Rijksmuseum.nl , object nummer: BK-NM-24

Uit het boek van Jean Pierre Parent dat nog moet verschijnen: De datum was tot voor kort ook onzeker. Margeson (1993 , 28, fig. 13, nr. 139) geeft een datering in de 14e eeuw. Buckles van Ross Whitehead, pag. 89 ,nr.552-554 dateert deze 1350- 1450 en vergelijkt deze verkeerdelijk met vergelijkbare type gespen met rechthoekig frame uit een laat-14e-eeuwse context in Londen (Egan en Pritchard 1991, 97, nr. 445). De opbouw van deze gespen zijn duidelijk anders, er is geen opbouw voorzien voor een gebogen arm, en de twee typen zijn met elkaar niet verwant.
De kleine hoeveelheid direct datering -bewijs suggereert een vergelijkbare datum als de portemonnees, in de late 15e en 16e eeuw (Williams 2018 , 11-12). Er zijn twee gelaagde voorbeelden van ‘vergrendelbare’ gespen uit de 16e-eeuwse contexten in Londen ( Egan 2005 , nrs. 116-117) en één uit een context van ca. 1485-1600 bij Sandal Castle, Wakefield ( Mayes and Butler 1983 , 231-3, fig. 1, no. 6). Er is ook een voorbeeld duidelijk te zien op een beeld van Sint-Rochus in het Rijksmuseum in Amsterdam, dat dateert van ca 1500 AD (Ross Whithead 2003)

Gedetermineerd door Jean Pierre Parent

Speelpenning: ” Dubbel wiel/rad – motief ” ca. 18e eeuw

Gevonden door Eric Aerts

Materiaal: lood

Diameter: 31 mm

Gewicht: 28,93 gr

Speelpenning met dubbel rad/wiel voorstelling.
Gegraveerd/ingekrast motief.
De randen licht gefragmenteerd door spelgebruik.

Voorzijde: Binnen een cirkel, zes-benig spaak/rad/wiel motief.

Keerzijde:: Binnen een cirkel, acht-benig spaak/rad/wiel motief.

Aanmaakplaats: z.pl. onbekend.

Juiste functie/datering/plaats voor deze speelpenning is onbekend.

Referentie

Gedetermineerd door Paul Callewaert

België: 1 frank 1886 ( Vl ), type smalle baard

Gevonden door Martijn Aarts

Materiaal: zilver 835 / 1000

Diameter: 23 mm

Gewicht: 5 gr

Voorzijde: Hoofd van Leopold II naar links. Tekst: LEOPOLD II KONING – DER BELGEN. I. Wiener

Keerzijde: Klein zegel van de Staat met aan beide de waarde 1 / F en onderaan het jaartal 18/36 Tekst: EENDRACHT MAAKT MACHT

Ontwerper:  Leopold Wiener

Slagplaats: Brussel

Slagaantal: 1.026.000

In omloop van 23 – 07 – 1866 tot 01 – 08 – 1932

Leopold II van België

Referentie

Lit: CBNU LA#BFM-88

Gedetermineerd door Eric Aerts

Rekenpenning Spaanse Nederlanden, “Duur van het beleg van Oostende”, Antwerpen, 1603.

Gevonden door Peter Peeters

Materiaal: koper

Diameter: 27 mm

Gewicht: 4,63 gr

Voorzijde: Gekroond meervoudig wapenschild, omhangen met de keten van de orde van het Gulden Vlies. Tekst: ALBERTVS · ET · ISABELLA · D : G ·

Keerzijde: Twee handen onder kronen die een ketting vasthouden, waaraan een gewicht hangt, (om de) kreeft daaronder (te verpletteren?) Tekst: (handje) * TEMPORE * ET * LOCO (Tijd en Plaats) * 1603 *

rekenpenning

Lit: J.F. Dugniolle, Historical jetons of the 17 provinces of the Netherlands and Belgium deel 3, blz. 177, No.3558. Schweizerische Bankverein, Niederlandische Rechenpfennige und Marken, Zurich 1992, blz. 66, No.167a.

Gedetermineerd door Jan Ooms

Rekenpenning Nederland, ” Op het twaalfjarig bestand / Vernieuwing van de Triple Alliantie “, nm, 1609.

Gevonden door Peter Peeters

Materiaal: koperlegering

Diameter: 31 mm

Gewicht: 5,58 gr

Voorzijde: De drie wapenschilden van Frankrijk, Engeland en de Republiek (de eerste twee gekroond), verbonden door linten en vastgehouden door een hand die uit een wolk komt ( Jehova ). Tekst: . A . DOMINO . FACTVM . EST . ISTVD .

Keerzijde: Tekst in elf regels: ORD . FOED / BELG . A . REG / HISP . ET . ARCHID / LIBERI . AGNITI /POST . BEL . CONT . 42 / AN INDVCI . PACISC / INTERV . REG . GAL / ET. MAG BRIT . ET / CVM . IISD . FOED / RENOVANT. / 1609

rekenpenning

Lit: J.F. Dugniolle, Historical jetons of the 17 provinces of the Netherlands and Belgium deel 3, blz. 200, No.3648 en Mitchiner Volume 2, The Low Countries and France, blz. 827, No.2574.

Gedetermineerd door Jan Ooms

Jülich – Berg: ¼ stuber 1750

Gevonden door Peter Peeters

Materiaal: koper

Diameter: 22 mm

Gewicht: 1;14 gr

Voorzijde: Gekroond wapen.

Keerzijde: Centraal in 4 regels ¼ STUBER 1750 · A · K · Tekst: GULICH UND BERGISCHE LANDMUNTZ

Muntmeester: Anton Kamphausen

Muntmeesterteken: A K

Karel Theodoor

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Chris Curstjens