Groat van Henry VIII: tweede emissie ca 1526 – 1544

Gevonden door Henk Vissenberg

Materiaal: zilver

Diameter: 22 mm

Gewicht: 2 gr

Voorzijde: Gekroonde buste in profiel naar rechts. Tekst:  ( lelie ) hENRIC x VIII : DI x GRA x REX x AGL’ Z x HIB ( of variant )

Keerzijde: Lang kruis over het wapen van Henry VIII  als koning van Engeland dat de legende doorbreekt. Tekst: ( lelie, kop windhond of kruisje ) POSVI DEV’ : ADIVTORE’ : MEV’

Muntteken: Een lelie ( in elk geval zijde buste ? )

Tower mint London

jos3-800

Hendrik VIII van Engeland

Lit: North 1743/46, Spink 2337D/E

Gedetermineerd door rimidi

Zeeland: 1/8 zilveren ducaat of ‘ Pietje ‘ 1782

Gevonden door Filip Behiels

Materiaal: zilver 583 / 1000

Diameter: ?

Gewicht ( uitgifte ): 3,40 gr

Voorzijde: Geharnaste ridder met geschouderd zwaard in de rechterhand en in de linkerhand het provinciewapen van Zeeland voor zich staande houdend. Tekst: ♖ MON . NO . ARG . PRO . CONFOED . BELG . COM . ZEL. Voluit: moneta nova argentea provinciarum confoederatarum belgicarum comitatus zelandiae. Wat betekent: Nieuwe zilveren munt van het graafschap Zeeland van de Verenigde Nederlandse Provinciën.

Keerzijde: Gekroond en met bloemornamenten versierd Generaliteitswapen. Tekst: 1782 CONCORDIA . RES . PARVAE . CRESCUNT. Wat betekent: Door eendracht groeien kleine zaken; eendracht maakt macht.

Muntmeester: Martinus Holtzhey jr. 1764-1788

Muntteken: Dubbel gekanteelde burcht

Slagplaats: Middelburg

Lit: Verkade 87,4; JC van der Wis, Zeeland 2.49.55; Delmonte goud 902

Gedetermineerd door Paul Callewaert op BVW

 

Pruisen: 2 pfenninge 1826

Gevonden door Marco Sanders

Materiaal: koper

Diameter: ?

Gewicht: ?

Voorzijde: Gekroond wapenschild met daarin een adelaar met gespreide vleugels en monogram FWR. Tekst: 180 EINEN THALER

Keerzijde: SCHEIDE MÜNZE en in 4 regels 2 / PFENNINGE / 1826 / D

Muntteken: D = Munchen

Slagplaats: D

Slagaantal: ?

voorbeeld 1827 A

Frederik Willem III van Pruisen

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts

 

Gigot: Roermond z.j. 1666 & 1673 – 1678

Gevonden door Marco Sanders

Materiaal: koper

Diameter:?

Gewicht: ?

Voorzijde: Gekroond Spaans wapenschild met meerdere kwartieren. Tekst: .CAR. II. D: G. HISP. REX. (of variant). Voluit: Carolus II Dei gratia Hispaniarum rex, wat betekent: Karel II, bij Gods gratie koning van Spanje.

 

1: Castilië: in rood een gouden kasteel, blauw gesloten en verlicht.
2: Leon: in zilver een goud gekroonde purperen leeuw.
3: Aragon: in goud vier rode palen.
4: Sicilië: schuingevierendeeld met in de bovenste en onderste halve ruit in goud 4 rode palen (Aragon),
in de twee halve zijruiten in zilver een zwarte adelaar (Hohenstaufen).
5: Portugal: in zilver 5 blauwe schildjes (geplaatst 1.3.1) beladen met 5 besanten van zilver (geplaatst
2.1.2). Een rode schildzoom beladen met 7 gouden kastelen (quinas).
6: Oostenrijk: in rood met een zilveren dwarsbalk.
7: Nieuw Bourgondië: blauw met gouden lelies, een schildzoom geblokt van rood en zilver.
8: Oud Bourgondië: geschuinbalkt van goud en blauw van zes stukken en rood omzoomd.
9: Brabant: in zwart een gouden leeuw, rood getongd.
10: Vlaanderen: in goud een zwarte leeuw, rood getongd.
11: Tirol (in zilver een rode adelaar, gekroond, gebekt, en gepoot van goud. De vleugels beladen met twee gouden klaverbladstengels.

Keerzijde: Gekroond en scheef geplaatst stokkenkruis waarop het wapenschild van Roermond is geplaatst. Onder aan het schild hangt het teken van de orde van het gulden vlies. Links van het schild staat de letter R en rechts de M (=RURAE MUNDA – Roermond).

 Afbeeldingsresultaat voor wapen van roermond

Wapen van Roermond

Slagplaats: Roermond

Referentie

Lit: GH.360a/b – PW 9406 – Neumann 12698-12707

Gedetermineerd door Eric Aerts