Frankrijk: 2 Francs Napoleon III 1866 ( BB )

Gevonden door Pascal Hermsen

Materiaal: zilver 835 / 1000

Diameter ( uitgifte ): 27 mm

Gewicht ( uitgifte ): 10 gr

Voorzijde: Hoofd met lauwerkrans naar links. Tekst NAPOLEON III EMPEREUR
BARRE

Keerzijde: Gekroond en gemanteld wapen van Napoleon. Tekst: EMPIRE FRANCAIS
2 F 1866

wapen van Napoleon III 

Ontwerper: Albert – Désiré Barre

Muntmeesterteken: anchor Engraver Markanker  ( Albert-Desiré Barre 1855-1879 )

Slagplaats: BB =  strasbourg

Slagaantal: 3.089.800

Napoleon III

Referentie

Referentie

Referentie

Gedermineerd door Eric Aerts

 

Advertenties

Heilighangertje: type Agnus Dei ( Lam Gods )

Gevonden door Brynckminator Brynckminator

Materiaal: lood / tin

Afmetingen zonder oogje: 22,95 / 18,94 mm

Gewicht: 5,44 gr

Het Agnus Dei maakt deel uit van het ordinarium van de mis. Het is een gebed dat stamt uit de oud-Joodse tijd van de sacramentele opofferingen. Het Agnus Dei of het Lam Gods wordt gezongen terwijl de priester het heilig brood breekt en de vermenging plaatsvindt: de priester laat een deeltje van de hostie in de kelk vallen.
Het Agnus Dei werd altijd gezongen en schijnt voor het eerst geïntroduceerd te zijn tijdens een mis door Paus Sergius I (687-701). De tekst van het Agnus Dei, die gebaseerd is op Johannes 1:29 waarin Johannes de Doper Jezus aanwijst als het Lam Gods

Referentie

Gedetermineerd door Paul Callewaert in de groep Loden penningen-Méreaux

Denarius: Augustus 2 – 1 v.Chr

Gevonden door Dominique Steuckers

Materiaal: zilver

Diameter: 20 mm / 17 mm

Gewicht: 3,4 gr

Voorzijde: Gelauwerd hoofd van Augustus naar rechts. Tekst: CAESAR AVGVSTVS – DIVI F PATER PATRIAE

Keerzijde: Gaius en Lucius staande naar voor, elk met een hand rustend op een rond schild en speer. Bovenaan in het veld een simpulum en een lituus met X. Tekst: AVGVSTI F COS DESIG PRINC IVVENT, in de afsnede : C L CAESARES

 

Gaius en Lucius

Slagplaats: Lyon

Augustus

RIC 211; BMC 537; RSC 43a

Gedetermineerd op facebook

AR denarius: Hadrianus 119 – 122 n.Chr.

Gevonden door Dominique Steuckers

Materiaal: zilver

Diameter: 18 mm

Gewicht: 2,6 gr

Voorzijde: Gelauwerd hoofd Hadrianus naar rechts. Tekst: IMP CAESAR TRAIAN HADRIANVS AVG

Keerzijde: Concordia zittend naar links op rugloze stoel, linkerelleboog rustend op beeld van Spes en in de rechterhand een patera ( drinkbeker ). Onder de stoel een cornucopiae. Tekst: PM TR P COS III,  in de afsnede CONCORD

 Afbeelding

Concordia: godin van de eendracht

Slagplaats: Rome

Hadrianus

RIC 118b; RSC 255a

Gedetermineerd op facebook

 

 

Oord: Roermond 1609

Gevonden door Brynckminator Brynckminator

Materiaal: koper

Diameter: 25,94 mm

Gewicht: 3,93 gr

Voorzijde: Gekroond Spaans wapenschild van de aartshertogen, aan weerszijden van het wapenschild staat een punt en om het geheel loopt een gedeeltelijke binnen cirkel. Tekst: ALBERTVS. ET. ELISA. D:G (of variant). Voluit: Albertus et Elisabeth Dei gratia, en betekent: Albertus en Elisabeth, bij Gods gratie (vervolg op de keerzijde).

1: Hongarije: in rood 3 zilveren balken.
2: Bohemen: in rood een zilveren leeuw.
3: Castilië: in rood een gouden kasteel, blauw gesloten en verlicht.
4: Leon: in zilver een goud gekroonde purperen leeuw.
5: Aragon: in goud vier rode palen.
6: Sicilië: schuingevierendeeld met in de bovenste en onderste halve ruit in goud 4 rode palen (Aragon),
in de twee halve zijruiten in zilver een zwarte adelaar (Hohenstaufen).
7: Portugal: in zilver 5 blauwe schildjes (geplaatst 1.3.1) beladen met 5 pesanten van zilver (geplaatst
2.1.2). Een rode schildzoom beladen met 7 gouden kastelen (quinas).
8: Oostenrijk: in rood met een zilveren dwarsbalk.
9: Nieuw Bourgondië: blauw met gouden lelies, een schildzoom geblokt van rood en zilver.
10: Oud Bourgondië: geschuinbalkt van goud en blauw van zes stukken en rood omzoomd.
11: Brabant: in zwart een gouden leeuw, rood getongd.
12: Vlaanderen: in goud een zwarte leeuw, rood getongd.
13: Tirol (in zilver een rode adelaar, gekroond, gebekt, en gepoot van goud. De vleugels beladen met twee gouden klaverbladstengels.

Keerzijde: Gekroond en scheef geplaatst stokkenkruis waarop het wapenschild van Roermond ligt. Onder aan het kruis hangt de keten van de orde van het gulden vlies en aan weerszijden van het kruis staat het jaartal. Tekst: ARCHID. AVST. DVC. GEL (of variant). Voluit: archiduces Austria duces Gelriæ, en betekent: aartshertogen van Oostenrijk en hertogen van Gelderland.

 Afbeeldingsresultaat voor wapen van roermond

Wapen vanRoermond

Muntmeesters: Johan en Matthijs van Nederhoven 1605 – 1618

Muntteken: lelie 

Slagplaats: Roermond

Referentie

Lit: V.18.5 – GH.322 – PW 9402 – Neumann 12669-12684

Gedetermineerd door Eric Aerts