Middeleeuwse horse pendant ( paardenharnas hanger )

Gevonden door Benny Stas

benny stas1benny stasMateriaal: ?

Lengte: 30 mm

Gewicht: ?

Vermoedelijk 13e – 14e eeuw

Referentie

Gedetermineerd op facebook

 

Advertenties

Heilighangertje: Franciscus Xavier en OLV altijddurende bijstand

Gevonden door Eddy Herremans

Materiaal: koper

Afmetingen: ?

Gewicht: ?

Franciscus Xaverius

Opmerking: hangertje met Chinese tekst

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Grot Marmot

 

Knoop: Garde civique ( burgerwacht )

Gevonden door Niels Belmans

Materiaal: koper

Diameter: ?

Gewicht: ?

niels

De Garde civique werd opgericht in 1830. Er werden spontaan door de burgerij milities opgericht in een aantal steden, met de bedoeling de orde te handhaven, ongeregeldheden en plunderingen te verhinderen en ook voor sommigen onder hen, mee op te trekken tegen Nederland. In oktober 1830 besliste het Voorlopig Bewind de spontaan gestichte milities te erkennen en samen te voegen onder militaire leiding, om er een supplementair embryo van een Belgisch leger van te maken. De Burgerwacht was georganiseerd op gemeentelijk niveau, oorspronkelijk in de gemeenten met meer dan 30.000 inwoners. Zij was samengesteld uit burgers tussen 21 en 50 jaar, vooral jonge vrijgezellen en kinderloze weduwnaars, die geen deel uitmaakten van het leger. Afwijkingen en vrijstellingen konden worden toegestaan bij ziekten, misvormingen, verminkingen en de noodzaak om voor een gezin te zorgen. De missie van de militie luidde als volgt: de gehoorzaamheid aan de wetten behouden, de openbare orde en rust handhaven of herstellen, het waarborgen van de onafhankelijkheid van België en de integriteit van zijn grondgebiedDe burgerwacht bestond uit compagnieën met aan het hoofd een kapitein en verdeeld in drie bans. De eerste ban speelde een rol op nationaal niveau en was vooral bedoeld om de onschendbaarheid van het territorium te doen eerbiedigen. De tweede ban stond het leger bij, “zonder evenwel de provincie te verlaten”. De derde ban bleef steeds ter plaats en zou niet te velde gaan. De standaarddienst bestond in het wacht optrekken en patrouilles uitvoeren voor de beveiliging van personen, het behoud van eigendommen en het handhaven van de openbare orde. Bij de aanvang van de vijandelijkheden in 1914 had de Burgerwacht zijn beste tijd gehad en betekende niet veel meer. Toch werden de ongeveer 45.000 leden die er op papier nog deel van uitmaakten, onder de wapens geroepen. Het was de bedoeling dat ze voor de handhaving van de orde zouden zorgen. De Duitsers beschouwden die troepen echter niet als militairen, maar als vrijschutters, die zonder meer konden worden doodgeschoten. In de meeste steden verdwenen de burgerwachten dan ook geruisloos. Enkele korpsen uit Luik, Brussel en Oost-Vlaanderen volgden het leger naar de IJzer en namen deel aan sommige militaire operaties. Op 13 oktober 1914 werden ze definitief naar huis gestuurd. Op 17 juni 1920 plaatste een Koninklijk Besluit alle eenheden van de Burgerwacht op non-actief.

Referentie

Afbeeldingsresultaat voor garde civique

Brussels knopenbedrijf R. Derooster maakte ook militaire uitrusting tussen 1873 en 1929.

Gedetermineerd door Eric Aerts

 

 

Rekenpenning op de Slag bij Lepanto 1571

Gevonden door Filip Behiels

Materiaal: koper

Diameter ( uitgifte ): 29 mm

Gewicht: ?

Voorzijde: Borstbeelden Philips II en Anna van Oostenrijk, toegekeerd. Tekst: PHILIPO . ET . ANNAE . AVSTRIACIS . 1571 . ( aan Philips en Anna van Oostenrijk )

Keerzijde: Nederlandsche maagd zittend naar links; overwinningsbeeld, twee kransen en hoorn van overvloed in de handen. Tekst: OPTIMIS PRINCIPIBVS.” (de allerbeste vorsten), afsnede: “BELGIA.” (Nederlanden).

paul-800

Associatie Philips II, Anna van Oostenrijk, Slag bij Lepanto
Inventarisnr. Museum Rotterdam 51735

rekenpenning

Filips IIvan Spanje

Anna van Oostenrijk

Referentie

Lit: Feuardent 13743; Dugn 2538; Tas 106; vL I 142.3

Gedetermineerd door Paul Callewaert