Dordtse Penning: Floris V emissie 1293 – 1296

Gevonden door Dominique Steuckers

Type C-VI Schots portret met roosjes.

Materiaal: zilver 510/1000

Diameter: 13 mm

Gewicht: 0,6 gr

Voorzijde: Hoofd naar links zonder gravenmuts, binnen omschrift tussen parelranden. Tekst: ✠ F COMES OLLANDIE

Keerzijde: Lang glad kruis gekantonneerd met roosjes, omschrift tussen parelranden doorbrekend. Tekst: MON/ETA/DOR/D’CI

Floris V van Holland

Opmerking: veel varianten !!!

De penning kwam in waarde overeen met 2/5 Hollandse sterling. Floris V voltooide de bouw van het Binnenhof in Den Haag, hij liet het Muiderslot bouwen, ook stichte hij het kasteel Radboud in Medemblik. Hij bevorderde de handel, en behartigde de belangen van de boeren. Het zou hem de spotnaam ‘der keerlen god, ‘God van de boeren’ opleveren bij de adel. Nadat hij op 6 januari 1295 een verbond sloot met Filips IV smeede Engeland met de adel een complot. Tijdens de valkenjacht werd Floris V gevangen genomen. Hij werd eerst in het Muiderslot gevangen gezet, maar tijdens het transport naar Engeland werd er strijd geleverd tussen de adel en de Gooilanders. De adel doodde Floris in dit gevecht met 22 zwaardslagen.

In de daarop volgende onrust kwam het tussen een gevecht tussen Holland en de bisschop van Utrecht. Holland won, de soldaten van Utrecht moesten vervolgens een bolletje trekken: als er een Hollandse penning in zat werd de krijger gevangen genomen, met een Leuvens penning direct onthoofd. Of het waar is, is niet duidelijk. ( Muntkoerier 10, 2014, B.H.J. te Boekhorst )

Lit: Grolle 11.9.1a tot i ( onder voorbehoud )

Gedetermineerd door Paul Callewaert op DVVL

 

Kruisje: Benedictus van Nursia

Gevonden door Brynckminator Brynckminator

Materiaal: koper

Afmetingen: 21,74 / 21,25 mm

Gewicht: 1,3 gr

Krachtige duivelsbezwering, toevlucht tot het Kruis en verzaking aan de inspraken van de duivel. Hier de inhoud van deze woorden, die op zichzelf reeds een machtig wapen zijn tegen de invloed van de duivel.Tussen de armen op het kruis leest men de letters C S P B ( Crux Santi Patris Benedicti ), dit is Kruis van de Heilige Vader Benediktus.
Op de stam leest men van boven naar onder, C S S M L ( Crux Sacra Sit Mihi Lux ), dat het Kruis voor mij een licht zij. Op de dwarsbalk leest men van links naar rechts N D S M D ( Non Draco Sit Mihi Dux ). Niet de draak weze mijn begeleider. In de cirkel leest men: V R S : N S M V : S M Q L : I V B : ( Vade Retro Santana : Numquam Suade Mihi Vana; Sunt Mala Quae Libas ; Ipse Venena Bibas ).
Terug Satan, Spreek mij geen ijdele zaken in, Wat gij schenkt is slecht. Drink zelf uw venijn!
De kerk heeft daar nog een plechtige zegen aan toegevoegd. Waaronder zij vraagt dat, “ degene die deze medaille of dit kruis zal dragen en voornemens is het goede te doen, de gezondheid van ziel en lichaam moge verkrijgen, de genade ter heiliging en het voorrecht van de bedrieglijke inblazingen van de duivel bevrijd te blijven ”.
Patroon van : Europa, leraren; mijnwerkers, kopersmeden, speleologen, schoolkinderen, stervenden. Patroon tegen: koorts, ontstekingen, betoveringen, vergiftigingen, nierstenen.

benedictus

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Paul Callewaert