Deel 36: De Middeleeuwen – De Kruistochten

Klik hieronder op de link voor meer informatie !!

M8 De Middeleeuwen

Brugs zegel: 17e eeuw – 18e eeuw

Gevonden door Brynckminator Brynckminator

Materiaal: lood

Diameter: 25,85 mm

Gewicht: 6,45 gr

Dit type heb ik nog niet gezien. Het is inderdaad een loden Brugs zegel met op een zijde de Brugse ‘beer’. Stilistisch gezien zou ik het inde 17de of 18de eeuw dateren. Uit de afbeelding kan ik echter niet opmaken of het een scharnierzegel is dan wel een pijpzegel of een tweepuntzegel.

Gedetermineerd door Raf Van Laere

Kampen: arendschelling van 6 stuiver 1675

Gevonden door Dominique Steuckers

Materiaal: zilver 583 / 1000

Diameter: 28 mm

Gewicht: 4,1 gr

Voorzijde: Gesplitst jaartal ter weerszijden van het wapen 16 / 75. Tekst: MO°ARG/IMPER/CIVITA/CAMPEN Voluit: Moneta argentea Imperialis civitatis Campen, wat betekent:  Zilveren munt van de Rijksstad Kampen.

Keerzijde: Gekroonde tweekoppige adelaar. Tekst: LEOP.IGN.D.G.ELEC.RO.IMP.SEM.AVG Voluit:  Leopoldus Ignatius dei gratia electus Romanorum imperator semper Augustus, wat betekent: Leopold Ignaas, bij de gratie Gods Rooms keizer-select, te allen tijd vergroter van het Rijk.

Muntmeester: Johan van Ham 1664-1675

Muntmeesterteken: Morenkop

Slagplaats: Kampen

Keizer Leopold I

Lit: Verkade 165.4; J.C. van der Wis & Passon 2.30.68.

Gedetermineerd door Paul Callewaert

AE Dupondius: Hadrianus 117 – 138 n.Chr.

Gevonden door Mark Volleberg

Materiaal: brons

Diameter: 26 mm

Gewicht: 10,37 gr

Voorzijde: Hoofd met stralenkroon naar rechts. Tekst: IMP CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVG PM TRP COS III

Keerzijde: Aeternitas staande naar links met de zon in de ene hand en de maan in de andere hand.  Tekst: AETERNITAS AVGVSTI en in het veld S C

Slagplaats: Rome

Hadrianus

RIC 597f; Cohen 134

Gedetermineerd op facebook

Italië: 10 Centesimi 1862

Gevonden door Pierre Hachin

Materiaal: koper

Diameter: 30 mm

Gewicht: 10 gr

Voorzijde: Hoofd van Vittorio Emanuele II naar links met onder de nek de naam van de graveur. Tekst: VITTORIO EMANUELE II RE D’ITALIA FERRARIS

Keerzijde: Tussen een samengebonden lauriertak en eikentak de waarde met daarboven de Italiaanse ster en onderaan het muntteken. Tekst: 10 CENTESIMI 1862 M

Graveur: Giuseppe Ferraris

Slagplaats: Milaan

Slagaantal: 42.000.000

Victor Emanuel II van Italië

Referentie

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts

Antwerpen: ¼ dukaton 1751

Gevonden door Mike Creemers

Materiaal: zilver 873 / 1000

Diameter ( uitgifte ): 28 mm

Gewicht ( uitgifte ): 8,32 gr

Voorzijde: Buste van Maria Theresia met haarlok naar rechts. Tekst: MAR·TH·D:G·R·JMP.G·HUN·BOH·R· Voluit: MAR(ia)•TH(eresia)•D(ei):G(ratia)•R(omanorum)•JMP(eratrix). G(ermaniae)•HUN(gariae)•BOH(emiae)•R(egina)

Keerzijde: Gekroond wapenschild met barokke versiering, met wapens van Hongarije, Bohemen, Brabant en Milaan. Centraal een schildje met de wapens van Oostenrijk en Bourgondië, dit alles gelegen op een Bourgondisch kruis. Tekst: ARCH·AUS·DUX BURG·BRAB·C·FL· 1751. Voluit: ARCH(idux)•AUS(triae)•DUX•BURG(ondiae)•BRAB(antiae)•C(omes)•FL(andriae)•  Boven het jaartal een handje

Ontwerper:  Jacques Roëttiers

Slagplaats: Antwerpen

Slagaantal: ?

Maria Theresia

Referentie

Lit: Nieuwe Vht 816

Gedetermineerd door Mike Creemers