Romaans schuif sleuteltje: 1000 – 1200

Gevonden door Netraam Dellepac

Materiaal: brons

Afmetingen: 45 mm / 25 mm

Gewicht: 17,75 gr

Gedetermineerd door Netraam Dellepac

Advertenties

Saxon Cross Pendant: 8ste eeuw – 11e eeuw

Gevonden door Kristof Bruyndonckx

Materiaal: brons

Afmetingen: 25 mm / 18 mm

Gewicht: 3,9 gr

Referentie

Gedetermineerd door Paul Didden

Denier: Herbert I van Maine 1015 – 1036

Gevonden door ?

Materiaal: biljoen

Diameter: 20 mm

Gewicht: 1 gr

Voorzijde: Monogram van Herbert in de binnenste parelcirkel. Tekst tussen 2 parelcirkels:  + COMES CENOMA[NN]IS

Keerzijde: Gevoet kruis in de binnenste parelcirkel met in kwartier 1 en 2 een bolletje, kwartier 3 alpha en 4 omega. Tekst tussen 2 parelcirkels: + SIGNVM DEI VIVI

Slagplaats: Le Mans ( Mans )

Herbert I van Maine

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Kris Didden

Obool: Hendrik I van Verdun 11e eeuw

Gevonden door Tom Daerden

Muntheer :  Hendrik I van Verdun, prinsbisschop van Luik 1075 -1091

Materiaal: zilver

Diameter: 11 mm

Gewicht: 0,22 gr

Voorzijde: Klein kruisje met daarrond vier cirkels met daarin en erbuiten de letters D-I-V-S-B-V-R-G (hier DI en S in cirkels) Varianten zijn gekend.

Keerzijde: Aanziende buste van Sint Servaas blootshoofds met links een zwaard (wereldlijke macht) en rechts een kruisstaf (kerkelijke macht). Tekst tussen twee parelcirkels : + SERVA(A)TIVS

Datum: z.j. ca 1080 – 1090

Slagplaats: Sint Servaaskapittel te Maastricht

Hendrik van Verdun

Referentie

Lit : Obool van het type denier Dgs 201; Vh G 713a; P Ilisch 2014, 39.12 gezien de kleine diameter betreft het een obool van dit type, nog niet beschreven.

Gedetermineerd door Raf van Laere en Rombout Nijssen, tekst van rimidi

Denier Truytslag: Sint – Truiden 11e eeuw

Gevonden door Dominique Steuckers

Muntheer: Abdij van Sint Truiden onder leenrecht van het bisdom Metz tijdens bisschop Hérimann van Metz

Denominatie: Penning, denarius, denier, plaatselijk ook “truytslach”

Materiaal: zilver

Diameter: 14 mm

Gewicht: 0,80 gr

Voorzijde: Buste met diadeem naar links ( met kromstaf links? ) van Sint Stephanus, patroonheilige van Metz ( of een bisschop? ). Tekst:  [S ST]EPHAN[‘]

Keerzijde:  Binnen een parelkrans de voorgevel van een kerkgebouw (van de abdij van Sint-Truiden ?), dat doet denken aan de Sint Servaasbasiliek van Maastricht, een lage middenbouw met aan weerszijden een hogere toren. Het middengebouw heeft een grote rechthoekige deur waarboven twee nisvormige ramen met bovenaan een middenstip, het driehoekige dak is versierd met een bol. De twee identieke torens hebben twee trapsgewijze verdiepingen met telkens twee rechthoekige nissen, de driehoekige daken hebben elk een bol als versiering. Tekst: : In dubbele parelkrans : +SCS [TRVDO(.I ?)] van Sanctus Trudo/Sint Truiden.

Datum: z.j. 11de eeuw, mogelijks in 1080 tijdens de ballingschap van Hérimann naar Luik.

Slagplaats: Sint Truiden

Lit: Vanhoudt F 183var; Dannenberg 279var; RBN 1856 2 deel VI. Pl XXI , 33var; RBN 1961 Pl VI, 12; Peter Ilisch heeft weet van een stempelgelijke in het penningkabinet in Brussel. ( Beschrijving eind 2013 in het Jaarboek voor Munt- en Penningkunde van den Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde. )

dominique2-800