Denier Truytslag: Sint – Truiden 11e eeuw

Gevonden door Dominique Steuckers

 

 

 

Muntheer: Abdij van Sint Truiden onder leenrecht van het bisdom Metz tijdens bisschop Hérimann van Metz

Denominatie: Penning, denarius, denier, plaatselijk ook “truytslach”

Materiaal: zilver

Diameter: 14 mm

Gewicht: 0,80 gr

Bron: http://www.erfgoedcelsinttruiden.be/product.php?lang=NL&prodid=145&catid=82&itemno=&pos=31, H Vanhoudt Atlas, pag 36; Dannenberg band I, pag 137; RBN 1856, pag 424; RBN 1961, pag 135 en de heren JL Dengis en P Ilisch.

Voorzijde: Buste met diadeem naar links ( met kromstaf links? ) van Sint Stephanus, patroonheilige van Metz ( of een bisschop? ). Tekst:  [S ST]EPHAN[‘]

Keerzijde:  Binnen een parelkrans de voorgevel van een kerkgebouw (van de abdij van Sint-Truiden ?), dat doet denken aan de Sint Servaasbasiliek van Maastricht, een lage middenbouw met aan weerszijden een hogere toren. Het middengebouw heeft een grote rechthoekige deur waarboven twee nisvormige ramen met bovenaan een middenstip, het driehoekige dak is versierd met een bol. De twee identieke torens hebben twee trapsgewijze verdiepingen met telkens twee rechthoekige nissen, de driehoekige daken hebben elk een bol als versiering. Tekst: : In dubbele parelkrans : +SCS [TRVDO(.I ?)] van Sanctus Trudo/Sint Truiden.

Datum: z.j. 11de eeuw, mogelijks in 1080 tijdens de ballingschap van Hérimann naar Luik.

Slagplaats: Sint Truiden

Lit: Vanhoudt F 183var; Dannenberg 279var; RBN 1856 2 deel VI. Pl XXI , 33var; RBN 1961 Pl VI, 12; Peter Ilisch heeft weet van een stempelgelijke in het penningkabinet in Brussel. ( Beschrijving eind 2013 in het Jaarboek voor Munt- en Penningkunde van den Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde. )

dominique2-800

Advertenties

Denier: Hendrik III, keizer van het Heilige Roomse Rijk

Gevonden door Vandevenne Werner

 

Materiaal: zilver

Diameter: 18 mm

Gewicht: 1,20 gr

Voorzijde: Gekroond borstbeeld van voren, ter weerszijden hangers(? “Pendilien”…) Linker hand geheven volgens Dengis.

Keerzijde: Een staand zwaard, ter zijde links C en rechts S+, legende bovenaan in het midden beginnend HENRICV retrograde, links onderaan in de juiste richting REX.

Slagplaats: Aken

Periode 1039 – 1046. Dengis geeft hem voor Maastricht 1050-1056.

Keizer Hendrik III

Lit: Ilisch 50.15; Dgs 157

Gedetermineerd door rimidi op DVVL