Maille stad Arras: ca. 1140 – 1180

Gevonden door Philippe Legrand

Muntheer: Stedelijke muntslag onder graafschap Vlaanderen.

Materiaal: zilver

Diameter: 10,54 mm

Gewicht: 0,35 gr

Voorzijde: In een dubbele parelcirkel vier ringetjes evenredig verdeeld. In het veld twee lelies naar elkaar toegekeerd met het middelste bloemblad gemeenschappelijk met een parel in het midden, erboven een ster, eronder een maansikkel. Tekst: Anepigrafisch

Keerzijde: In een dubbele parelcirkel  het omschrift. In het veld een kort sterk gevoet kruis met in het eerste en vierde kwartier een parel en in het tweede en derde kwartier een maansikkel. Parels en maansikkels met een steeltje verbonden met het midden van het kruis. Tekst: + SIMON

Monetarius: Simon

Datum: z.j. ca. 1140 – 1180

Slagplaats: Arras

philippe2.2

Referentie

Lit: J Ghyssens 104

Gedetermineerd door  rimidi

Gent: maille, penning ca. 1194 – 1202

Gevonden door Philippe Legrand

Muntheer: Boudewijn VIII, 1191 – 1194 en/of Boudewijn IX, 1194 – 1205, graven van Vlaanderen.

Materiaal: zilver

Diameter: 10,25 mm

Gewicht: 0,30 gr

Voorzijde: Gehelmd ridderhoofd naar links, in de helm een lelie. Tekst binnen een dubbele parelcirkel: denier ( Gent )

Keerzijde: In een dubbele parelkrans een kort gevorkt kruis met in het eerste en vierde kwartier een bolletje en in het tweede en derde kwartier een groep van vier bolletjes. Tekst: + B • COMES

Datum: z.j. ca. 1194 – 1202

Slagplaats: Gent

philippe1.2-800

Voorbeeld uit een priveverzameling

Boudewijn V van Henegouwen

Boudewijn I van Constantinopel

Referentie

Lit: Ghyssens, 253b/255; Haeck, 186; J-C Martiny 6.2/6.7

Gedetermineerd door Peter D’Haeze en rimidi

Maille: ca. 1128 – 1220

Gevonden door Ilonka Sponselee

Muntheer: Anonieme muntslag van de abdij van Sint Bertinus.

Materiaal: zilver

Diameter: 9 mm

Gewicht: ?

Voorzijde: Zittende gemijterde bisschop fontaal, naar links kijkend, zegenende rechterhand en kromstaf in linkerhand. Een spoorrad tussen een parel en een ring links en een ring rechts van de bisschop. Tekst: Anepigrafisch

Keerzijde: Een lang gevoet kruis, met armen eindigend op een parel, gelegen op een lang leliekruis met tussen de armen telkens een parel, acht in totaal. Tekst: Anepigrafisch

Datum: z.j. ca. 1128 – 1220

Slagplaats: Saint Omer

ilonka-800

Lit: Vanhoudt atlas G 2478var, A Haeck 79var, J Ghyssens 152

Gedetermineerd door Peter D’Haese en rimidi

Maille: 1180 – 1220

Gevonden door Sammy Fraeyman

Muntheer: Heerlijkheid van Béthune.

Materiaal: zilver

Diameter: 11 mm

Gewicht: 0,39 gr

Voorzijde: In een parelcirkel een driehoek waarvan de hoeken eindigen op een lelie met telkens een parel ter weerszijden. In het midden een gepunte ring(?) en in de vrije kwartieren telkens een spoorrad. Tekst: Anepigrafisch.

Keerzijde: In een dubbele parelcirkel het omschrift. Binnen de binnenste parelcirkel een kort gevoet kruis met in het eerste en vierde kwartier een parel en in het tweede en derde kwartier een ring. Tekst: + BETVNE

Datum: z.j. 1180 – 1220

Slagplaats: Béthune

sammy1.2

Lit: Ghyssens 226; Site les mailles (Ref M 119) geeft hem voor Daniel 1211 – 1225.

Gedetermineerd door rimidi

Obool: ca. 1190 – 1235

Gevonden door Hennie van Esch

Muntheer: Hendrik I, hertog van Brabant, 1190 – 1235.

Materiaal: zilver

Diameter: 10 mm

Gewicht: 0,25 gr

Voorzijde: Gehelmde buste met over de rechter schouder een zwaard gelegen, voor de buste een plant of lelie. Tekst: Anepigrafisch.

Keerzijde: Links een militaire constructie en rechts een plant/struik met bloesems. Tekst: Anepigrafisch.

Datum: z.j. ca 1190 – 1235

Slagplaats: Herstal

Opmerking: Wegens de staat van het stuk is niet uit te maken om welke variant het juist gaat.

hennie1.2

Hendrik I van Brabant

Lit: P Lucas Mosanes 20.7.3/3a; RBN 1923, Pl 9, tek 1; van der Chijs Brab Pl III, tek 5 (voor Maastricht); RBN  Tome II (1845) Pl VI, tek 8 (voor Maastricht).

Gedetermineerd door rimidi met de hulp van J-L Dengis.