Gesp: type enkelvoudige lus, D-vormig 12e eeuw – 13e eeuw

Gevonden door Mario Raeymaekers

 

Materiaal: brons

Afmetingen: 35 mm / 23 mm

Gewicht: ?

Lit: Ross Whitehead

Gedetermineerd door Jean Pierre Parent

Advertenties

Ottoons wangplaatbeslag: type 4, Daniël in de leeuwenkuil 950 – 1200

Gevonden door Bart de Vries

bart3

Materiaal: brons

Afmetingen: ?

Gewicht: ?

Dit type wangplaatbeslag kent verschillende varianten en de veelzijdigheid vertelt ons dan ook iets over de populariteit van deze voorstelling in die tijd. Het type Daniel laat zich herkennen aan een centraal hoofd omringt door leeuwen of meerdere leeuwen kopjes of een heilige in orante houding die omringt is door twee of meerdere, vaak gestileerde, leeuwen. De orante houding is een christelijke gebedshouding, waarbij men de armen uitstrekt en de handen opheft tot op oorhoogte. Deze voorstelling van een heilige in gebedshouding zien we al in de vroegmiddeleeuwse kunstwereld, waarbij het centraal geplaatste hoofd van Daniel het zinnebeeld is van Christus. Een soortgelijke voorstelling van Daniel (Christus) met plant- of rankornamentiek is terug te vinden in de Ulrichskirche te Sangerhausen afbeelding 26 waarbij onderin het centrum van de rand het hoofd van Daniel is waar te nemen. Hier wordt Daniel aan weerszijden geflankeerd door een koppel leeuwen. De deels rechtopstaande leeuwen leunen met hun voorpoten tegen het hoofd. Daarbij kronkelen de staarten van de leeuwen vloeiend samen in een door plant-rank ornamentiek doorlopend geheel.
Dat de voorstelling met het centrale hoofd Christus voorstelt, dat spreekt voor zich in de middeleeuwen en is een pars pro toto begrip in die tijd; het hoofd als de werkelijke zetel der levenskracht (citaat uit Heilige und dämonische Tiere – Die Symbolsprache der deutschen Ornamentik im frühen Mittelalter door Wera von Blankenburg).

bart4

Gedetermineerd door Woesel op BVW

 

Denier: abdij van Sint – Truiden Rodulfus II 1130 – 1135

Gevonden door Patrick Schuermans

Materiaal: zilver

Diameter: 15 mm

Gewicht: 0,7 gr

Voorzijde: Binnen een parelcirkel een buste met kromstaf naar links. Tekst:  [STEPH]ANV

Keerzijde: Binnen een parelcirkel een kerk met middenportaal, hoge middelste toren met koepel, bijna twee gelijke zijtorens met gesloten ramen

P Ilisch geeft twee varianten van dit stuk, de eerste (43.6) heeft aan weerszijden van het kerkgebouw een kruisje (hier een ring?), de tweede (43.6.1) heeft niets te weerszijden.

Scan.jpg

Abdij van Sint – Truiden

Rodulfus II

Lit: Dan. 281; Häv. 382; Ilisch II, 43.6.1 var.

Gedetermineerd door rimidi op DVVL

Denar Aartsbisdom Keulen: 5e type 1190 – 1191

Gevonden door Pascal Hermsen

 

 

 

Muntheer: Filips van Heinsberg 1167 – 1191

Materiaal: zilver

Diameter: 15 mm

Gewicht: 1,3 gr

Voorzijde: Bisschop met mijter, kromstaf in rechterhand en bijbel in linkerhand. Tekst: + PHILIPPS A(RCHIE)PC

Keerzijde:  3 – torig kerkgebouw. Tekst:  + SANCTA COLONIA

Datum: z.j. 1190 / 1191

Slagplaats: Keulen

Filips I van Heinsberg

Referentie

Lit: Hävernick 573

Gedetermineerd door Eric Aerts