Maille van Rijsel/Lille: type met lang gevoet kruis ca 1180 – 1220

Gevonden door Marc Haulez

Materiaal: zilver

Diameter: ?

Gewicht: ?

Keerzijde een kwart met de klok mee draaien

Voorzijde: In een parelcirkel een driehoek waarvan de hoeken eindigen op een ring met middenstip. In het midden van de driehoek een parel.

Keerzijde: Een lang sterk gevoet glad kruis tot aan de buitenste parelcirkel. In de kwartieren 1 en 4 een ring en in de kwartieren 2 en 3 een parel. Tekst: tussen twee parelcirkels en onderbroken door het kruis L / I / L / A
Lit: Ghyssens 269; Vanhoudt Atlas G 2456 var.
Gedetermineerd door rimidi
Advertenties

Maille van Bethune: type kort gevoet kruis ca. 1180 – 1220

Gevonden door Marc Haulez

Materiaal: zilver

Diameter: ?

Gewicht: ?

Voorzijde: Driehoek met aan de uiteinden een lelie tussen twee parels, in het midden van de driehoek ( ? ) een ring met parel ( ? ). In de buitenhoeken telkens een spoorrad

Keerzijde: Een kort gevoet kruis met in de kwartieren 1 en 4 een ring met het midden van het kruis verbonden en in de kwartieren 2 en 3 een parel. Tekst: in een dubbele parelcirkel + BETVNE

Literatuur :  Ghyssens 227
Gedetermineerd door rimidi

Maille Mathieu van de Elzas ca 1159 – 1160

Gevonden door Maarten Van de Cappelle

 

Materiaal: zilver

Diameter: 11 mm

Gewicht: 0,3 gr

Voorzijde: In het veld een ᴧ getopt door een steel, geflankeerd door twee onbekende voorwerpen. Tekst tussen 2 parelcirkels: + LEN[?]SEN. LENSEN? voor Lens.

Keerzijde: In het veld een kort gevoet kruis met in elk kwartier een parel. Tekst tussen 2 parelcirkels: MAI[…]A (Ghyssens); misschien MAIHEVS, MATHEVS of MATIA…voor Mathieu.

z.j. ca 1159-1160

Slagplaats Lens

Mattheüs I van de Elzas

Referentie

Lit: Ghyssens 169; Richebé 39

Gedetermineerd door rimidi op DVVL

Maille Ieper: stedelijke muntslag 1180 – 1220

Gevonden door Toon Pauwels

 

Materiaal: zilver

Diameter: 10,87 mm

Gewicht: 0.30 gr

Voorzijde: Binnen een parelcirkel 2 gekruiste driehoeken. De ene met een ring aan de hoekpunten en de andere met een lelie. Centraal een parel en tussen de 6 punten een ringetje

Keerzijde: Binnen een dubbele parelcirkel vier keer 2 puntringen. Lang gevoet kruis met in elke kwartier een punt

Slagplaats: Ieper

Afbeeldingsresultaat voor Ghyssens 2102

Lit : Vh G 2428; Alp  Vandenpeereboom Pl B N° 10 ; Ghyssens 2102

Gedetermineerd door rimidi op DVVL

 

Denar 5 type 1190 – 1191 Aartsbisdom Keulen

Gevonden door Jack Gielen

 

Materiaal: zilver

Diameter: 18 mm

Gewicht: 2 gr

Voorzijde: Bisschop met mijter, staf in rechterhand en bijbel in linkerhand

Keerzijde: ‘ Sancta Colonia ‘ 3 – torig kerkgebouw

Filips I van Heinsberg

Gedetermineerd door Jack Gielen

Philips van de Elzas: eenzijdig geslagen munt 12e eeuw

Gevonden door Mark Volleberg

 

 

Materiaal: koper

Diameter: 20 mm

Gewicht: 0,68 gr

Voorzijde de letters VERMANS die zullen verwijzen naar VERMANDOIS

Philips van de Elzas, graaf van Vlaanderen en Artois (1168-1191), verwierf door zijn huwelijk met Isabella van Vermandois in 1155 aanzienlijke gebieden in Frankrijk: de graafschappen Amiens, Valois en Vermandois. Tevens was hij graaf van Lens. Als graaf van Vlaanderen had hij bovendien rechten op Zeeland, waardoor hij een van de grootste territoriale vorsten van zijn tijd was.
Aan het einde van zijn leven brokkelde zijn macht af: in 1180 gaf hij, in de hoop de Franse politiek te kunnen beïnvloeden, Artois aan zijn nicht als bruidsschat mee toen zij trouwde met de Franse koning Philips II Augustus (1180-1223); deze laatste eiste na de dood van Isabella van Vermandois in 1182 haar graafschappen op, die in 1186 gewapenderhand aan de Franse kroon kwamen.
Philips van de Elzas heeft penningen en/of obolen aangemunt in Vlaanderen te Gent, Ieper,, Sint-Omaars (Saint-Omer); in het graafschap Amiens te Amiens (zijn naam samen met die van muntmeester Simon) en Péronne; in Artois te Arras (op eigen naam en alleen met de naam van muntmeester Simon); in het graafschap Lens te Lens; in Valois te Crépy (zijn naam samen met die van muntmeester Simon); in Vermandois te Saint-Quentin( Ned.: St.Kwintens) en waarschijnlijk in Zeeland te Middelburg.

Tekst van Paul Callewaert

Filips van de Elzas

Gedetermineerd door Paul Callewaert

Denier Hendrik II van Leez ( van Leyen ), Prinsbisdom Luik, 1145 – 1164.

Gevonden door Luc Wijnants

 

Materiaal: zilver

Diameter: 14 mm

Gewicht: 0,51 gr

Voorzijde: Portret van keizer Barbarossa.

Afbeeldingsresultaat voor keizer barbarossa

Frederik I, Barbarossa

Keerzijde:  Adelaar, naar rechts kijkend.

Slagplaats: Maastricht

Opmerking: Geslagen voor de keizerlijke kroning (te Rome)van Frederik Barbarossa in de maand juni 1155.

Hendrik II van Leez

Lit: G 819.Dengis 331; Vanhoudt G 818

Gedetermineerd door Luc Wijnants met hulp van de heer  Jean-Luc Dengis