Gent: maille, penning ca. 1194 – 1202

Gevonden door Philippe Legrand

Muntheer: Boudewijn VIII, 1191 – 1194 en/of Boudewijn IX, 1194 – 1205, graven van Vlaanderen.

Materiaal: zilver

Diameter: 10,25 mm

Gewicht: 0,30 gr

Voorzijde: Gehelmd ridderhoofd naar links, in de helm een lelie. Tekst binnen een dubbele parelcirkel: denier ( Gent )

Keerzijde: In een dubbele parelkrans een kort gevorkt kruis met in het eerste en vierde kwartier een bolletje en in het tweede en derde kwartier een groep van vier bolletjes. Tekst: + B • COMES

Datum: z.j. ca. 1194 – 1202

Slagplaats: Gent

philippe1.2-800

Voorbeeld uit een priveverzameling

Boudewijn V van Henegouwen

Boudewijn I van Constantinopel

Referentie

Lit: Ghyssens, 253b/255; Haeck, 186; J-C Martiny 6.2/6.7

Gedetermineerd door Peter D’Haeze en rimidi

Gesp, sporengesp: type enkelvoudig, D – vormige lus 1250 – 1500

Gevonden door Frank Barbaix

Materiaal: koperlegering

Afmetingen: 13 mm / 30 mm

Gewicht: 3 gr

De gespplaat is een integraal onderdeel van de gesp

Opmerking: Kan voor een ruiterspoor gebruikt zijn maar ook voor andere

Gedetermineerd door Jean Pierre Parent

Voided long cross sterling/penny type Class 5c: ca. 1251 – 1272

Gevonden door Tom Termonia

Muntheer: Henry III, koning van Engeland, 1216 – 1272.

Materiaal: zilver

Diameter: 20 mm

Gewicht: ca. 1 gr

Voorzijde: Gekroonde aanziende buste van de koning met geheven scepter in rechter hand. Hand en scepter onderbreken het omschrift. Tekst: hENRICVS REX  / III’ /; NR in ligatuur

Keerzijde: Lang dubbel kruis het omschrift onderbrekend, in de kwartieren telkens drie bolletjes. Tekst: RIC – ARD – ON L – VND; AR, ON en ND in ligatuur

Datum: z.j. ca. 1251 – 1272

Slagplaats: Londen

Hendrik III van Engeland

Referentie

Lit: North 993; Seaby 1369

Gedetermineerd door rimidi

Hollandse penning, dordracensis, Dordtse penning: ca. 1293 – 1296

Gevonden door Kris Van Den Berge

Muntheer: Floris V van Holland, 1256 – 1296.

Materiaal: zilver

Diameter: 12 mm

Gewicht: 0,53 gr

Voorzijde: Hoofd van de graaf naar links zonder gravenmuts. Tekst in een dubbele parelcirkel: +: F : COMES : OLLANDI ( sic, zie opmerking )

Keerzijde: Lang glad gevoet kruis het omschrift onderbrekend, gekantonneerd met roosjes. Tekst in een dubbele parelcirkel: MON / ETA / DOR / D’CI

Opmerking: Voorzijde omschrift variant niet in C van Hengel.

kris-800

Floris V van Holland

Lit: J.J. Grolle 11.9.1a/b

Gedetermineerd door rimidi

Maille: ca. 1128 – 1220

Gevonden door Ilonka Sponselee

Muntheer: Anonieme muntslag van de abdij van Sint Bertinus.

Materiaal: zilver

Diameter: 9 mm

Gewicht: ?

Voorzijde: Zittende gemijterde bisschop fontaal, naar links kijkend, zegenende rechterhand en kromstaf in linkerhand. Een spoorrad tussen een parel en een ring links en een ring rechts van de bisschop. Tekst: Anepigrafisch

Keerzijde: Een lang gevoet kruis, met armen eindigend op een parel, gelegen op een lang leliekruis met tussen de armen telkens een parel, acht in totaal. Tekst: Anepigrafisch

Datum: z.j. ca. 1128 – 1220

Slagplaats: Saint Omer

ilonka-800

Lit: Vanhoudt atlas G 2478var, A Haeck 79var, J Ghyssens 152

Gedetermineerd door Peter D’Haese en rimidi