Niet alledaagse rekenpenning en inderdaad een “Rouyer” maar dan wel een variant. Eind 13e – begin 14e eeuw.

Gevonden door Edd Huygens

edd1

 

Materiaal: koper

Diameter: 25,34 mm

Gewicht: 1,8 gr

Niet alledaags omdat het type met kroon vaak als legende AVE MARIA etc… heeft.
Variant van “Rouyer” omdat de voorzijde 1108 is en de keerzijde 1110.
1108 leest als voorzijde ongeveer : + CORONE SVI NOVMEERS; kroon wordt ik genoemd. met een “R” onder de kroon. De “S”sen zijn spiegelverkeerd gesneden.
1110 leest als keerzijde ongeveer : + PAR AMOVRS SVI DONES; met liefde ben ik gegeven.

edd2

Lit: Wellicht Feu.8275
Feuardent verwijst voor dit type met de letter R naar Charles III de Valois (1290-1313) (Feuardent II, blz. 206-207)

Gedetermineerd door rimidi en Jan Ooms

Advertenties

Denier Antwerpen 1210 – 1280

Gevonden door Marco Sanders

Emissie met uitsluitend stedelijk symbool ‘ Antwerpen ‘

Materiaal: zilver

Diameter: 12 mm

Gewicht: – 1 gr

Voorzijde: Tussen twee zijtorens ( rustend op een gewelf ) met puntdak waarboven een bolletje, een middentoren met 4 verdiepingen en vijf kantelen met onderaan een arcade ondersteund door één zuil. De middentoren staat niet op een gewelf en vertoond erboven geen halve bol.

Keerzijde: Brabants kruis D1 met in de kwartieren B/A/S/T in wijzerzin

Lit: Aimé Haeck 237

Gedetermineerd door Paul Callewaert

Voided Long Cross Penny Henry III ca 1250 – 1272

Gevonden door Justin Verbeek

 

 

Materiaal: zilver

Diameter: ?

Gewicht: ?

Henry III met geheven scepter in  de rechterhand, de III staat tussen de scepter en parelrand dus is dit  class 5 ( of later ). Dit stuk heeft geen realistische haarlokken en is dus class 5, een verdere classificatie is voor mij moeilijk daar ik de haarband en wat er zich afspeelt moeilijk kan zien. Aan de vorm van de ” R ” en ” X ” meen ik class5c1 maar deze onderverdeling wordt niet door iedereen aangehouden …

Muntmeester is Willem in Canterburry: WIL / LEM / ON C / ANT

Hendrik III van Engeland

Lit: S.1373 North 997

Gedetermineerd door rimidi

Long cross penny Henry III, Ierland, Dublin, z.j. ca. 1251-1254

Gevonden door Carla van Duinen

 

 

Materiaal: zilver

Diameter: 12 mm

Gewicht: 1,25 gr

Voorzijde:  In een enkellijnige driehoek de aanziende buste van de koning. In zijn rechter hand een scepter die de driehoek onderbreekt ter hoogte van de legende EX / III’, rechts onder een vijfbladige rozet.Tekst onderbroken door de toppen van de driehoek: hENRI./CUS R/EX III’; ENR in ligatuur, tussen EX en III’ de scepter.

Keerzijde: Een lang dubbel kruis eindigend op bolletjes, in de kwartieren telkens drie bolletjes. Tekst in een dubbele parelcirkel onderbroken door het kruis:  DAV/ION/DEV/ELI’ voor David in Dublin.

Slagplaats : Dublin, Ierland

Stempelsnijder : David of Enfield, vermoedelijk werkzaam in Londen

Hendrik III van Engeland

Lit : Spink 6236, Class Ib

Gedetermineerd door rimidi