Hollandse penning: Jan I van Holland, 1296 – 1299

Gevonden door Mark Volleberg

Materiaal: zilver

Diameter: 15 mm

Gewicht: 0,47 gr

Voorzijde: Hoofd van de graaf zonder hoofdtooi naar links. Tekst in een dubbele parelcirkel : + I : COMES : hOLLA’DIE; of variant

Keerzijde: Lang glad gevoet kruis het omschrift onderbrekend. Tekst in een dubbele parelcirkel : MON – ETA – DOR – D’CI

Datum:  z.j. ca 1298 – 1299, derde emissie

Slagplaats: Dordrecht

Jan I van Holland

Lit: J. J. Grolle 12.3a/b.

Gedetermineerd door rimidi

Advertenties

Limoges gespplaat 12e – 13e eeuw

Gevonden door Filip Behiels

Materiaal: ?

Afmetingen: 29 mm / 27,5 mm

Gewicht: 9,91 gr

Deze techniek van emailleren noemde men ‘ champlevé ‘

Ze komen nog voor in de tweede helft van de 12e eeuw.

Referentie

Gedetermineerd door Jean Pierre Parent

Maille stad Brugge: na 1259

Gevonden door Mark Volleberg

Materiaal: zilver

Diameter: 10 mm

Gewicht: 0,34 gr

Voorzijde: In een parelcirkel een gehelmde krijger met helmtooi en met ruitersporen gaande naar rechts met in de rechter hand een geheven zwaard en in de linker een wapenschild ( gegeerd of met leeuw niet te zien? ). Tekst: anepigrafisch

Keerzijde:  In een parelcirkel een dubbel geruit kruis met in de kwartieren telkens een roosje. Tekst: anepigrafisch

Datum:  z.j. na 1259

Slagplaats: Brugge

Lit : J Ghyssens 433

Gedetermineerd door rimidi

Penning, denier: Willebrand van Oldenburg, ook ” van Wildeshausen “, bisschop van Utrecht 1227 – 1233

Gevonden door Mark Volleberg

Materiaal: zilver

Diameter: 10 mm

Gewicht: 0,59 gr

Voorzijde: Gemijterde buste van de bisschop van voren, een kromstaf links naar binnen gekeerd. Tekst in een dubbele parelcirkel : + WILIEBAND

Keerzijde:  Kort kruis, armen van het kruis zijn smal in het midden en breder uiteenlopend naar het einde met telkens drie parels aan de uiteinden, in de kwartieren telkens een parel.. Tekst in een dubbele parelcirkel : + TRAIECTVM

Datum:  z.j. ca 1227 – 1233

Slagplaats: Utrecht

Wilbrand van Oldenburg

Lit : Van der Chijs VIII-2; De Mey Ut 176.

Hollandse penning, Dordtse penning de zogenaamde dordracensis: Floris V van Holland, 1256 – 1296.

Gevonden door Mark Volleberg

Materiaal: zilver

Diameter:  13 mm

Gewicht: 0,49 gr

Voorzijde : Hoofd van de graaf zonder tooi naar links. Tekst in een dubbele parelcirkel : + F : COMES : OLLANDIE; of variant

Keerzijde :  Lang glad gevoet kruis, met in de kwartieren telkens een roosje, het omschrift onderbrekend. Tekst in een dubbele parelcirkel : MON – ETA – DOR – D’.CI

Datum :  z.j. ca 1293 – 1296

Slagplaats: Dordrecht

Floris V van Holland

Lit : J. J. Grolle 11.9.1 negental omschriftvarianten gekend

Gedetermineerd door rimidi

Sterling: Hendrik I van Leuven, heer van Herstal, 1254 – 1285

Gevonden door Mark Volleberg

Materiaal: zilver

Diameter: 18 mm

Gewicht: 1,2 gr

Voorzijde : In een wapenschild een klimmende leeuw naar links. Tekst tussen de parelrand en de vrije hoeken van het wapenschild :  .h – EnRIC – VS + Dn – S

Keerzijde :  Een lang dubbel kruis met op de uiteinden bolletjes, het kruis onderbreekt de binnenste parelcirkel en het omschrift. In de kwartieren van het kruis  P – E – T – R Tekst tussen twee parelcirkels :  x DE – hAR – SST – AL x

Datum :  z.j. ca 1254 – 1285

Slagplaats: Herstal

Hendrik van Leuven

Lit : Vanhoudt atlas G 588; P Lucas 20.8.6; Chautard 132, pl XI, 2: van der Chijs, Lenen Brab  pl I, 4.

Gedetermineerd door rimidi

Pfennig, denar: Engelbert I von Berg, 1216 – 1226

Gevonden door Mark Volleberg

Materiaal: zilver

Diameter: 16 mm

Gewicht: 1,16 gr

Voorzijde: Gezeten gemijterde aartsbisschop frontaal met kromstaf in rechter hand en evangelie in linker hand geheven. Muntbeeld onderbreekt het omschrift onderaan. Tekst tussen twee parelcirkels :  + EnGELB(E) – (h)TVSMI; S is spiegelverkeerde “Z”

Keerzijde:  Een ommuring met centrale poort, er achter een toren met puntdak getopt door een kruis, aan weerszijden van de toren een kruisvaan. Tekst tussen twee parelcirkels :  + SANCTA COLONIA.

Datum:  z.j. ca begin 1217- mei 1218

Slagplaats: Keulen

Engelbert II van Berg

Lit: Hävernick 621; Slg Bonhoff 1590, een zevental omschrift varianten gekend.

Gedetermineerd door rimidi