Maaslandse mijt: 14e eeuw

Gevonden door Kris Van Den Berge

Materiaal: biljoen

Diameter: 15 mm

Gewicht: 0,33 gr

Gezien de vorm en de letters die ik kan lezen zou ik het houden op een onbepaalde Maaslandse mijt. “T & O” en “CO”(MES?) zouden eventueel kunnen passen voor een mijt type à la Diederick van Heinsberg, graaf van Loon. Waarvan er in de atlas een dubbele mijt afgebeeld staat onder G 652

Gedetermineerd door rimidi

Namen: vier mijten ca. na 1346 – 1391.

Gevonden door Kris Van Den Berge

Muntheer: Willem I de Rijke, graaf van Namen, 1337-1391.

Materiaal: biljoen

Diameter: 20 mm

Gewicht: 1,28 gr

Voorzijde: In het veld Een klimmend leeuwtje naar links met een schuinbalk, er rond in kruisvorm geplaatst de letters : nAMV Tekst tussen twee parelcirkels: + GVILLERM . COM. nAMC, of variant.

Keerzijde: Een lang glad gevoet kruis het omschrift onderbrekend, in elk kwartier drie parels. Tekst tussen twee parelcirkels: MOn – ETA – nAM -VRC.

Datum: z.j. ca. na 1346 – 1391

Slagplaats: Namen

Opmerking: Vermoedelijk dubbelslag voorzijde.

kris-800

Willem I van Namen

Lit: Vanhoudt atlas G 2247; De Mey Namen 183/184; Chalon Namur 142

Gedetermineerd door rimidi

Namen: dubbele mijt ca. 1391 – 1418

Gevonden door Kris Van Den Berge

Muntheer: Willem II, markgraaf van Namen, 1391-1418

Materiaal: biljoen

Diameter: 20 mm

Gewicht: 1,05 gr

Voorzijde: In het veld  de letters nAm getopt door een boogvormig afkortingsteken. Tekst: + GVILLELh: nAM : COꓷIS (=COmS?)of variant; Willem graaf van Namen.

Keerzijde: Kort gelelied kruis. Tekst: + MOnETA : nAMVRCEn of variant; Munt van Namen.

Datum: z.j. ca. 1391-1418

Slagplaats: Namen

Opmerking : Wegens onvoldoende leesbaarheid van het omschrift is een nabootsing uit het Maasland niet uitgesloten.

kris1.1-800

Willem II van Namen

Lit: De Mey Namen 242/251; Vanhoudt atlas G 2296/G2300; Chalon 183/189

Gedetermineerd door rimidi

Penning met waardebepaling V: ca. 1350 – 1450

Gevonden door Kris Van Den Berge

Materiaal: lood

Diameter: 21 mm

Gewicht: 8,46 gr

Voorzijde: Binnen een gladde golfvormige boord/versiering de gotische leter V voor waardebepaling, vijf denier.

Keerzijde: Binnen een gladde golfvormige boord/versiering een niet nader toe te schrijven thema/onderwerp. Huismerk-teken ? Mout-roervork ? Monogram met samenvloeiende letters HH ?

Datering: z.j. ca. 1350 – 1450

Aanmaakplaats: z.pl. onbekend

Opmerking: De juiste functie/datering/plaats van deze penning is onbekend. Twee spijkergaten.

Referentie

Gedetermineerd door Paul Callewaert

 

Rekenpenning Frankrijk, type Frans wapenschild oud, Charles V, ca. 1364 – 1380

Gevonden door Pieter Lakiere

Materiaal: koperlegering

Diameter: 23 mm

Gewicht: ?

Voorzijde: Frans wapenschild oud, met meerdere lelies, binnen een vierpas met hoekpunten. Tekst: *. IES * IVS * DE LE * TON – Je suis de laton / Ik ben van latoen (messing).

Keerzijde: Gebogen open leliekruis met centrale lelie en in de hoeken kruisjes (x4). Tekst: + AVE MARIA : GRACIA PL (of variant)

rekenpenning2-800

Lit: M.Mitchiner Volume I, blz. 169-172 en Roelandt e.a, Les Jetons du Moyen Age, blz. 84, No. 460

Gedetermineerd door Jan Ooms

Tripgesp: type dubbele lus, asymmetrisch 1350 – 1500

Gevonden door Jelle van den Weghe

Materiaal: koperlegering

Lengte: 38 mm

Gewicht: 6,1 gr

De beugel heeft een uitgesproken driehoek versierd met dwarse groeven met een concave binnenzijde. Ross Whitehead dateert dit type in de 16e eeuw. Hier is de datering 1350 – 1500

Gedetermineerd door Jean Pierre Parent

Rekenpenning Frankrijk, type “Frans wapenschild oud”, Charles VI, ca. jaren 1380.

Gevonden door Michel Faber

Materiaal; koperlegering

Diameter: 24 mm

Gewicht: 2,08 gr

Voorzijde: Frans lelieschild oud, overgangstype met drie lelies en daarboven de onderkant van een vierde lelie. Daarboven een kroon en geen verdere decoratie in het veld. Tekst: + AVE MARIA : GRACIA : P (interpunctie door ringetjes).

Keerzijde: Drievoudig recht gefleureerd en gelelied kruis met centraal vierblad. Binnen een dubbele vierpas met in de binnenhoeken bloemen en in de buitenhoeken letters tussen ringetjes (annelets): A / L / E / ?.

michel2.2-800

Lit: Mitchiner Volume I, blz. 172, No’s 433 en 434 variant. Voorbeeld van variant uit Mitchiner.

Gedetermineerd door Jan Ooms

 

Namen: dubbele mijt ca. 1391 – 1418 of later.

Gevonden door ?

Muntheer vermoedelijk: Willem II van Namen, 1391-1418  (Jan III van Namen is niet uit te sluiten evenals Maaslandse imitaties!)

Materiaal: biljoen

Diameter: 18 mm

Gewicht: 0,94 gr

Voorzijde: Onder een boog (abreviatuurteken) de letters nAm. Tekst: + GVILLELMVS COMS (of variant)

Keerzijde: Kort gelelied kruis. Tekst: + MOnETA  nAMEnSIS (of variant)

Datum: z.j. ca. 1391-1418 of later.

Slagplaats: vermoedelijk Namen

Opmerking: vermoedelijke determinatie !

philip1.2-800

Willem II van Namen

Referentie

Lit: Vanhoudt Atlas G 2296/2299; De Mey 243-246

Gedetermineerd door rimidi

 

Leuven: sterling ca. 1330 – 1337

Gevonden door Robert Teuchie

Muntheer: Jan III hertog van Brabant, 1312 – 1355

Materiaal: zilver

Diameter: 18 mm

Gewicht: 1,44 gr

Voorzijde: Gevierendeeld wapenschild van Brabant (enkele staart) en Limburg (dubbele staart), in de uithoeken het omschrift: DVX / BRAB / AnTIE

Keerzijde: Een kort gelelied dubbel kruis met daar rond het omschrift. Tekst: + MOnETA : LOVAnIES

Datum: z.j. ca. 1330 – 1337

Slagplaats: Leuven

robert-800

Jan III van Brabant

Lit: Vanhoudt G 256; De Witte 349; Crab LX; De Mey Brab 193

Gedetermineerd door rimidi