Dubbele mijt: na 1388

Gevonden door Philip Coens

Materiaal: biljoen

Diameter: 20,56 mm

Gewicht: 1,46 gr

Voorzijde: Binnen een parelcirkel het gevierendeeld wapenschild van Bourgondië. Tekst: + PHILIPP’ DVX . BVRG’, Philips hertog van Bourgondië

Keerzijde: Binnen een parelcirkel een kort gevoet kruis. Tekst: + MONETA. FLAND(sic); legende variant.

Datum: z.j. na 1388

Slagplaats: Gent / Brugge / Mechelen

philip-800

Filips II de Stoute

Lit: Martiny 64-1; De Mey Vl 273var; Vanhoudt atlas G 2638 var.

Gedetermineerd door rimidi

Advertenties

Handheller, ook Händleinheller of Händlheller: ca. 1250 – 1350

Gevonden door Patrick Schuermans

Muntheer: Anoniem, stad Hall

Materiaal: zilver

Diameter: 15 – 16 mm

Gewicht: 0,4 gr

Voorzijde: In het veld de zegenende hand van God. Tekst: Niet leesbaar of anepigrafisch.

Keerzijde: In het veld een sterk gevorkt kruis met op de uiteinden van de armen een parel. Tekst: Niet leesbaar of anepigrafisch.

Datum: z.j. ca 1250-1350

Slagplaats: Hall Schwäben ( Baden Württemberg )

Opmerking: Er bestaan vele navolgingen, maar na een verdrag uit 1356 moest er dan een letter of een ander symbool bij staan (meestal in de handpalm).
Een ander probleem is de datering vermits deze vanaf ca 1170/80 tot zeker 15de eeuw geslagen zijn.
De massa geeft enige aanwijzing, in de beginperiode zouden ze ca 0,65 gram gewogen hebben, later ( ca. 1350 ) verminderd naar 0,4 gram en met minder zilver…

Referentie

Lit: Raff 11- A-Typ, Eaf XX, Saurma 1365/ 608

Gedetermineerd door rimidi

Gros Tournois a l’O rond: ca. 1305

Gevonden door Martijn Aarts

Muntheer: Philippe IV le Bel koning van Frankrijk , 1285 – 1314

Materiaal: zilver

Diameter: 24 mm

Gewicht: 3,56 gr

Voorzijde: Gevoet kruis in een dubbele band met omschrift. Tekst buitenbaan in een dubbele parelcirkel: + BNDICTV : SIT : NOmЄ : DNI : nRI : DЄI : IhV : XPI; interpunctie door drie parels boven elkaar; Gezegend zij de naam van onze Heer Jezus Christus. In de binnenbaan, tussen de buitenbaan en een parelcirkel: PhILIPPVSxREX; Philips koning. De “L” eindigt op twee driehoekjes.

Keerzijde: Het gestileerde tourse kasteel getopt door een kruis dat het omschrift onderbreekt op 12 uur, daar rond het omschrift, dit alles omgeven door een sierrand tussen twee geparelde cirkels. De sierrand bestaat uit twaalf halve dubbele cirkelbogen, die elkaar deels overlappen, met in elk een lelie. Tekst:  TVRONVSCIVIS; Stad Tours.

Opmerking: De stukken met dubbele P in Philippus worden meestal aan Philippe le Bel toegewezen.

Datum: z.j. ca. 1305

Slagplaats: Frankrijk

gros tournois-800

Filips IV van Frankrijk

Referentie

Lit: J Duplessy 213B; Colin Martin 63

Gedetermineerd door rimidi

 

Penning: type ” kruis ” ca. 1325 – 1425

Gevonden door Mark Boeckhout

Materiaal: lood / tin legering

Diameter: 27,38 mm / 19,35 mm

Gewicht: 8,2 gr

Voorzijde: Binnen een gearceerde sierrand die een pseudo-legende voorstelt, een kort gevoet kruis met in de kwartieren, 1 & 4 telkens een ringetje.

Keerzijde: Binnen een gearceerde sierrand die een pseudo-legende voorstelt, een kort gevoet kruis. De kruisvoeten raken de sierboord. In de kwartieren, telkens een ringetje.

Datering: z.j. ca. 1325 – 1425

Aanmaakplaats: z.pl. onbekend

Opmerkingen: Licht gefragmenteerd aan de rand. Restanten van de gietboom nog aanwezig.

Referentie

Gedetermineerd door Paul Callewaert

Penning: type ” kruis ” ca. 1350 – 1450

Gevonden door Edd

Materiaal: lood / tin legering

Diameter: 10,31 mm

Gewicht: 0,5 gr

Voorzijde: Binnen een gearceerde sierboord een kort kruis. De kruisarmen raken de binnencirkel, centraal, een (passer) punt.

Keerzijde: Binnen een gladde cirkel een niet nader toe te schrijven voorstelling. Centraal een (passer) punt.

Datering: z.j. ca. 1350 – 1450

Aanmaakplaats: z.pl. onbekend

Opmerkingen: Gefragmenteerd aan de rand. De juiste functie/plaats/datering van deze penning is onbekend.

Referentie

Gedetermineerd door Paul Callewaert

Kwart (oud) gouden schild met adelaar: ca. 1352 – 1353

Gevonden door Marcel de Pieper

Muntheer: Lodewijk van Male, graaf van Vlaanderen 1346 – 1384

Materiaal: goud

Diameter: 17 mm

Gewicht: 1,12 gr

Voorzijde: Frontaal gezeten gekroonde (rozenkroon) graaf op een gotische troon met een opgeheven zwaard in de rechterhand en rustend met zijn linkerhand op een schild met tweekoppige adelaar. Tekst: + LVDOVIC’ x DЄI | x GRΛ x | COMЄS : FLΛ, Lodewijk bij gratie Gods graaf van Vlaanderen.

Keerzijde: Een versierd en gebloemd drienervig kruis in een dubbele vierpas, klavertjes in de buitenhoeken en blaadjes aan de binnenhoeken. Tekst: + XPC o VICIT o XP’C o RЄGNΛT o XPC o IPЄRΛT; Christus,de redder, overwint, Christus,de redder, regeert, Christus, de redder, heerst.

Datum: z.j. ca. 1352 – 1353

Slagplaats: Brugge

marcel-800

Lodewijk van Male

Referentie

Lit: Frey 154, Schneider 139, Delmonte G 456, Vanhoudt atlas G 2599; Gaillard 209

Gedetermineerd door rimidi