Bulla: Paus Johannes XXII ( Jacques Duéze ) 1316 – 1334

Gevonden door Brynckminator Brynckminator

 

Vaticaanstad

Materiaal: lood

Afmetingen: 37 mm / 35 mm

Gewicht: 45,6 gr

Voorzijde: Binnen een parelcirkel, twee ovalen parelcirkels, met heiligen. Links het hoofd van H. Paulus. Rechts het hoofd van H. Petrus. De twee afbeeldingen zijn gescheiden door een langbenig kruis. Boven de twee heiligen SPASPE. Voluit: Sancti Paulus Sancti Petrus Wat wil zeggen: Heilige Paulus en Heilige Petrus.

Keerzijde: Binnen een parelcirkel, in drie regels.IOhA / NNES / P^P : XXII Voluit: Johannes Papa Patria XXII. Wat wil zeggen: Paus Johannes XXII

Paus Johannes XXII

De Pauselijke documenten , bullen genaamd, worden in de pauselijke kanselarij voorzien van een zegel. Dit zegel dat meestal van lood was gemaakt kwam ook voor in zilver en goud. De zegel werd samen met een touw koord aan het kerkelijk document bevestigd.
Pauselijke zegels van lood waren al in gebruik tijdens de pontificatie ( ambtsbekleding ) van Paus Agapitos ( 535-536 ).
Mogelijks waren Bullae al voor die tijd in gebruik, maar dan vervaardigd uit was.
Pauselijke boodschappen vanuit het Vaticaan voorzien van een Bulla waren bestemd voor kerken, bisschoppen en kloosters.
De vroege bulla laat allen de Pausnaam zien ( Hadrianus ) en de letters PaPa. Later afgekort naar PP ( Papa patria )
In de middeleeuwen priester van het vaderland geheten.
Tijdens de pontificatie van paus Gregorius VII ( 1073-1085 ) verandert de Bulla.
De hoofden van de apostelen Petrus en Paulus verschijnen op de Bulla. Paulus links en Petrus rechts geflankeerd door de het woord SPASPE.
Dit is een afkorting van Sanctus Paulus Apostulus Sanctus Petrus Episcopus.
Wat wil zeggen: Heilige apostel Paulus en Heilige bisschop Petrus.
Paus Urbanus II ( 1088-1099 ) maakte er een andere versie van en laat de hoofden van de apostelen weg. Hiervoor in de plaats komen alleen hun namen. Enkele jaren later is de Bulla weer voorzien van de Heilige apostel hoofden en gaat deze uitvoering door tot circa 1850.
Ongeveer 750 jaar hebben de hoofden van de twee apostelen deel uitgemaakt van de Bulla.
De letters SS op een bulla staan voor subscripsit.
Wat wil zeggen: ” heeft ondertekend ”

Referentie

Gedetermineerd door Paul Callewaert

Advertenties

Long cross Penny Edward II 1307 – 1327

Gevonden door Balten De Temmerman

 

 

Materiaal: zilver

Diameter: ?

Gewicht: ?

Voorzijde: Gekroonde buste van de vorst in vooraanzicht. Tekst: tussen 2 parelcirkels EDWAR ANGL DNS HYB

Keerzijde: Lang kruis dat de legende doorbreekt, in elk kwartier drie bolletjes. Tekst: tussen 2 parelcirkels CIVI/TAS/CAN/TOR.

Slagplaats: CAN/TOR = Canterbury

Afbeeldingsresultaat voor Canterbury mint, Spink 1466.

Eduard II van Engeland

Referentie

Referentie

Gedetermineerd op facebook