Rekenpenning Frankrijk, type Frans ruitschild met vier lelies, ca. 2e helft 15e eeuw.

Gevonden door Danny Hennekeij

Materiaal: koperlegering

Diameter: 23 mm

Gewicht: 2,40 gr

Voorzijde: Frans ruitschild met vier lelies, aan iedere zijde decoratie door een drieblad. Tekst: + VIVE . LE ROI . VIVE . LE ROI . VIVE . met interpunctie door ringetjes met daarin een punt.

Keerzijde: Gevoet en gefleureerd kruis met in iedere hoek een bloemetje. Tekst: + GETTES . BIEN . PAIES . BIEN . ( bladeren ) . Interpunctie door ringetjes met daarin een punt en een enkel sterretje.

rekenpenning-800

Lit: Roelandt e.a., Les Jetons du Moyen Age, blz. 83, No. 449 (variant).

Gedetermineerd door Jan Ooms

Advertenties

Rekenpenning Neurenberg, Savoie type, anoniem, ca. 1480 – 1490

Gevonden door Danny Hennekeij

Materiaal: koperlegering

Diameter: 27 mm

Gewicht: 3,16 gr

Voorzijde: Frans wapenschild met drie lelies. Links en rechts een kleine lelie als decoratie. Tekst: fictief

Keerzijde: Wapenschild met het kruis van Savoie, schuin geplaatst onder een helm waarboven een leeuwenkop. Brede vleugels naar beide zijden boven het wapenschild. Decoratie in het veld.

rekenpenning-800

Lit: Mitchiner Volume 1, blz. 348, No. 1046.

Gedetermineerd door Jan Ooms

Rekenpenning Neurenberg: type Scheepjespenning, anoniem, ca. 1490 – 1550

Gevonden door Danny Hennekeij

Materiaal: koperlegering

Diameter: 24 mm

Gewicht: 1,64 gr

Voorzijde: Eenvoudige voorstelling van een schip boven golven. Tekst: fictief

Keerzijde: Frans ruitschild met vier lelies, met langs elke rand drie annelets ( ringetjes ) als decoratie. Tekst: fictief

Lit: Mitchiner Volume I, blz. 365 e.v.

Gedetermineerd door Jan Ooms

Gesp: type tweedelige, asymmetrisch 15e eeuw – 16e eeuw

Gevonden door Andre van Erkom

Materiaal: koperlegering

Afmetingen: 28 mm / 33 mm

Gewicht: ?

Het frame is doorboord waar de vergrendeling en de angel plaats krijgt. De verbrede buitenrand van het frame heeft een brede groef langs de voorkant waar de arm wordt vergrendeld en een inkeping voor een angelrust.

Gedetermineerd door Jean Pierre Parent