Rekenpenning Neurenberg, type Frans wapenschild, anoniem, z.j. ca. 1480 – 1490

Gevonden door Gj Bras

Materiaal: koperlegering

Diameter: 29 mm

Gewicht: 2,5 gr

Voorzijde: Ruitschild met vier lelies en decoratie langs de randen. Tekst: (kroon) VIVE : LE : BON : ROY : DE : FRAN

Keerzijde: Wapenschild met twee lelies boven een kroontje, in een dubbele driepas met hoekpunten. Tekst: Fictief

foto van Jan Ooms.

Lit:  Mitchiner Volume I, blz. 350-351. Roelandt e.a., Les Jetons du Moyen Age, blz. 139, No. 863 variant.

Gedetermineerd door Jan Ooms

Advertenties

Postulaatgulden

Gevonden door Mike Creemers

Muntheer: Jan van Hoorn, prinsbisschop van Luik, 1485 – 1505

Materiaal: goud

Diameter: 23 mm

Gewicht: 2,18 gr

Voorzijde: Wapenschild van Jan van Hoorn in een dubbele driepas in parelcirkel. Tekst: +IOhS*DE*HORn*EPS*LEODIE’ ( of variant ). Voluit: + IOH[anne]S DE HORN[es] EP[iscopv]S LEODIE[nsis] wat betekent: Jan van Hoorn, bisschop van Luik.

Keerzijde: Sint-Lambertus in een parelrand met mijter en voeten, de legend doorbrekend. Tekst:  */*SANCTVS / LAMBERTV’  (of variant ).

Datum: 1485 – 1505

Slagplaats: Luik

Referentie

Lit: Dengis 768; Vanhoudt G 1080

Gedetermineerd door rimidi

 

Rekenpenning Jan Zonder vrees 1404 – 1419

Gevonden door Edd

Materiaal: koperlegering

Diameter: 26,34 mm

Gewicht: 3,7 gr

Voorzijde: Vuurijzer en stokkenkruis dat in vlam staat. Tekst: + VIVE.BOVRGONGNE.VIVE

Keerzijde: Gebloemd opengewerkt kruis, gekantonneerd door vier lelies. Tekst: GETTES.SEVREMENT.GETTES

Opmerking: Deze (en de vijf volgende rekenpenningen) moeten geslagen geweest zijn na de moord op de hertog van Orleans op het ogenblik dat hij de teugels van de staat in handen nam samen met Isabeau van Beieren.J

foto van Jan Ooms.

foto van Jan Ooms.

Lit: Dugniolle No.66 variant

Gedetermineerd door rimidi en Jan Ooms

Heilighangertje 1475 – 1525

Gevonden door Filip Behiels

 

 

 

Materiaal: koperlegering

Afmetingen: 21,3 mm / 19,2 mm

Gewicht: 2,48 gr

Voorzijde: Maria met kindje Jezus, binnen een stralenkrans.

Keerzijde: Centraal de Gotische letters IHS

IHS

foto van Paul Callewaert.

Kindje Jezus op de andere arm

Lit: Heilig en Profaan deel I, pag. 233, afb. 506

Gedetermineerd door Roland Decock  Paul Callewaert

Rekenpenning Neurenberg, voor de Savoie, anoniem, z.j. eind 15e eeuw.

Gevonden door Gj Bras

Materiaal: koperlegering

Diameter: 30 mm

Gewicht: 3 gr

Voorzijde: ( waarschijnlijk ) afbeelding Maria met kind binnen een niet leesbaar omschrift.

Keerzijde: De letters FE / RT tussen twee ‘lacs d’amour’ met in het veld ringetjes ( annelets ) Omschrift bestaat mogelijk uit ‘croissants ajourés.

Lit. keerzijde: De la Tour, Catalogue de la collection Rouyer deel 1, blz. 97, No.567 variant

foto van Jan Ooms.

Opmerking: nog nader te determineren

Gedetermineerd door Jan Ooms

Rekenpenning Neurenberg, Augburg type, mogelijk familie Fugger, eind 15e eeuw vanaf ca. 1486

Gevonden door Martijn Aarts

Materiaal: koperlegering

Diameter: 20 mm

Gewicht: ?

Voorzijde: Wapenschild afgeleid van dat van de stad Augsburg met een gevoet kruis en in de hoeken afwisselend een groep van vier stippen en een ringetje (annelet). Tekst: Fictief

Keerzijde: Gebogen (arcuate) leliekruis met in het veld decoratie. Tekst: Fictief

foto van Jan Ooms.

Lit: Mitchiner Volume I, blz. 341, No.1019 variant.

Gedetermineerd door Jan Ooms