Tudor knoopje: 16e eeuw – 17e eeuw

Gevonden door Dirk Desmet

Materiaal: koper

Diameter: 11,7 mm

Gewicht: 1,7 gr

De Tudorroos, een samenvoeging van de emblemen van het Huis York en het Huis Lancaster

Referentie

Gedetermineerd door Dirk Desmet

Advertenties

Postulaatgulden: bisschop Rudolf van Diepholt ( 1433 – 1455 )

Gevonden door Luc Pansters

Materiaal: goud

Diameter: ?

Gewicht: ?

Voorzijde: Staande Sint Maarten met mijter en kromstaf, de rechterhand zegenend, binnen onderbroken parelcirkel. Tekst: SANCTE’* ME – RTIN’* EPIS’*

Keerzijde: Binnen dubbellijnige driepas wapenschild van het Sticht met wapen van Rudolf als hartschild binnen parelcirkel. Tekst: MON’* RODLP’* EPISC’* TRAIET’*+

Slagplaats: Utrecht

Rudolf van Diepholt

Referentie

Gedetermineerd door Mark Volleberg

Rekenpenning van Neurenberg: type Jeton de compte à l’homme sauvage, 15e eeuw

Gevonden door John Ten ten Pierick

 

Materiaal: messing

Diameter: 23 mm

Gewicht: 1,5 gr

Voorzijde: Homme sauvage (wildeman) met in de rechterhand een floraal element en in de linkerhand een ‘massue’ ( niet te vertalen, kan meerdere dingen betekenen ). Decor van bloemen.

Keerzijde: Bekroond wapenschild met drie lelies, geflankeerd door bloemen op stelen aan beide zijden.

Info: Het is de vraag of deze Middeleeuwse rekenpenningen Neurenbergse navolgingen zijn, of toch Franse rekenpenningen.                                                                                          L’homme sauvage: populaire mythologische figuur van de wilde man, soms zoon van de beer, met krachten die verband houden met de krachten van de natuur, de terugkeer van de lente.

Lit: Roelandt No.916 variant

Gedetermineerd door Jan Ooms

Info van Freek Groenendijk: In plaats van een “homme sauvage” zou het ook om een geciviliseerder personage kunnen gaan: in elk geval is deze persoon niet ongekleed zoals een wildeman – er is iets van aankleding te zien.
Op vergelijkbare jetons zien we een kroon of ander hoofddeksel – het zou dus ook een koning kunnen zijn.

Goudgulden ( Arnoldusgulden ) 1423 – 1475

Gevonden door Wim van Schaijk

Materiaal: goud

Diameter: ?

Gewicht: ?

Voorzijde: Johannes de Doper met een aureool rond het gebaarde hoofd en de lange haren als een soort van vlammen naast zijn bovenlijf zichtbaar. Hij is gekleed in een kamelenharen mantel. In zijn linkerhand draagt hij een staf met een kruis aan het uiteinde; zijn rechterhand wijst vermanend naar boven. Tekst: Tussen 2 parelcirkels •S• IOHANNES + BABTISTA voluit: Sint Johannes de Doper; en een klein naar links gewend leeuwtje.

Keerzijde: Binnen een dubbellijnige vierpas, in het midden een groot wapenschild (gedeeld Gelre en Gulik) met daar omheen vier kleinere schilden: bovenaan Arnhem, links Gelre, rechts Zutphen en onder een onbekend wapen, dat lijkt op dat van de Rijnpalts dat op de Rijnse guldens voorkwam. Tekst: + DVX•ARNOLD•GEL.Z•IVL.Z•COMIS•Z.• Voluit: Dux Arnoldus Gelriae et Iulicae Comes Zutphaniae. Wat betekent: Hertog Arnold van Gelre en van Gulik, graaf van Zutphen

Slagplaats: Arnhem

Arnold van Egmont

Referentie

Lit: vdCh 10, 3; Delm 604; Fr(Fb) 56

Gedetermineerd door o.a. Avgvstvs op MBV