Lapnagel 14e – 16e eeuw

Gevonden door Mario Raeymaekers

Materiaal: latoenkoper

Afmetingen: 22 mm / 11 mm

Gewicht: 0,85 gr

Deze koperen nagels werden in latoenkoper opgedraaid en gebruikt om ketels te lappen of boeten. Men spreekt van ketellappers of boetlappers. Er werd een latoenkoperen plaatje over de barst of het gat geplaatst. Door middel van wat tinsoldeersel aan de binnenkant van de pot of ketel werd dit plaatje gedicht en vertind. Enkele gaten werden door het plaatje en de wand van de ketel geboord en daarin werd een boetnagel in koper vastgeklonken. Deze reparatie werd aan de binnenkant afgewerkt en bedekt met tin indien het met eten of drinken in aanraking kwam ( kopergroen is giftig en dat wist men toen ook al ).

Referentie

Lit: Gezocht en Gevonden p. 275

Gedetermineerd door Mario Raeymaekers

Advertenties

Heilighangertje 16e – 17e eeuw

Gevonden door Eric Aerts

 

Materiaal: koper

Afmetingen: met oogje 22 mm / 18 mm

Gewicht: 1,75 gr

Voorzijde: Maria omgeven door stralenkrans ( zon ) en staande op sikkel ( maan ). Het hoofd omgeven door 12 sterren. Voorstellend de apocalyps.

Keerzijde: Keerzijde zittende Maria. Tekst: MRA SIS LOVI

Referentie

Gedetermineerd door Grot Marmot

Rekenpenning Neurenberg: type Rekenmeester- of Schoolpenning, Hans Schultes I, 1553 – 1584.

Gevonden door Pierre Hachin

Materiaal: ?

Diameter: 28 mm

Gewicht: 2,16 gr

Voorzijde: Rekenmeester gezeten aan rekentafel waarop een geldzak, 11 rekenpenningen en een rekenboek liggen. Aan weerszijden 4 ringetjes die door halve bogen met elkaar zijn verbonden.

Keerzijde: In een rechthoek het alfabet in 5 regels met daarbuiten aan weerszijden een versiering tussen ringetjes. Tekst: ABCDE / FGHIK / LMNOP / QRSTV / XYZHS ( “G” geïnverteerd, HS voor Hans Schultes )

Info: Het ontwerp is afkomstig uit de Nederlanden aan het begin van de 16e eeuw. Deze Neurenbergse rekenpenningen met het alfabet in een rechthoekig frame dateren van ca. 1550-1590. Maker Hans Schultes I (1553-1584) of II (1586-1603); waarschijnlijk Hans Schultes I, omdat een rozet als persoonlijk teken van Hans II ontbreekt.

Lit: Stalzer.257

Gedetermineerd door Jan Ooms

Hertogelijke duit Maastricht 1593

Gevonden door Marco Sanders

Materiaal: koper

Diameter: 26 mm

Gewicht: 5,2 gr

Voorzijde: Gekroond borstbeeld van Philips II naar links. Tekst: Onder het borstbeeld staat het jaartal welke gesplitst is door een ster 15*93. PHS. D.G. HIS. Z. REX. DVX. B. (of variant), voluit: Philippus Dei gratia Hispaniarum z rex dux Brabant, wat betekent: Philips, bij Gods gratie koning van Spanje en hertog van Brabant.

Keerzijde: Gekroond Bourgondisch wapenschild. Tekst: DOMINVS. MIHI. ADIVTOR. (of variant): de Heer is mijn helper.

1 = Wapen van Oostenrijk (Zilveren faas).
2 = Wapen van Valois (3 lelies).
3 = Wapen van Bourgondië (3 schuine balken in blauw en goud).
4 = Wapen van Brabant (Gouden leeuw).
5 = Wapen van Vlaanderen (Zwarte leeuw).

Muntmeester: Meynaert Swole (5 februari 1582 aangesteld ) 1582 – 1598

Muntteken: vijfpuntige ster 

Slagplaats: Maastricht

http://duiten.nl/

Ref: GH.232 – PW 9308

Gedetermineerd door Marco Sanders