Rekenpenning Bourgondische Nederlanden, Philips de Schone en Johanna van Castilië, 1500.

Gevonden door Marc Swinnen

Materiaal: koperlegering

Diameter: 27 mm

Gewicht: 3,18 gr

Voorzijde: Gekroond wapenschild Philips de Schone, met aan weerszijden een hoofdletter P. Kwartieren: 1. Oostenrijk, 2. Bourgondië modern, 3. Bourgondië oud, 4. Brabant en hartschild Vlaanderen. Tekst: + HANC : QVESIVI : MICHI : SPONSA : ASSVMERE 1500

Keerzijde: Gekroond Spaans wapenschild van Johanna, met aan weerszijden een hoofdletter I. Tekst: + EGRESSA : SVM : DESIDERANS : TE : VIDER : ET : REPPI.

Opmerkingen: Mogelijk ter gelegenheid van de Bourgondische opvolging van de troon van Castilië door Johanna in 1500, of in datzelfde jaar de geboorte van de zoon van Johanna en Philips, de latere Karel V. ( Of mogelijk alsnog ter gelegenheid van het huwelijk van Philips en Johanna in 1496, gezien de tekst ).

rekenpenning

Lit: Mitchiner Volume I, blz. 263 en J.F. Dugniolle, Historical jetons of the 17 provinces of the Netherlands and Belgium, Deel 1, blz. 201, No. 704a (varianten alleen op internet)

Gedetermineerd door Jan Ooms

Advertenties

Stad Hamelen: Fürstengroschen, Zwölfer, 12 pfennig 1567

Gevonden door Peter Peeters

Materiaal: zilver

Diameter: 25 mm

Gewicht: ?

Voorzijde: Kerkgebouw (Münsterkerk Sint Bonifatius) met drie torens, de buitenste torens wat hoger en boven de middelste 67, voor 1567. In de poortopening een molensteen met molenijzer, het wapen van de stad. Tekst: MONETA.NOVA.QVERNH(amel); Nieuwe munt van Quernhameln.

Keerzijde: Dubbelkoppige gekroonde keizerlijke adelaar met rijksappel op de borst waarop 1Z, voor 12. Kroon, poten en staart onderbreken het omschrift. Tekst: MAXI D G IMPE.Maximiliaan keizer met gratie Gods.

Datum: 1567

Slagplaats: Hameln, Hamelin/Hamelen Nedersachsen, Duitsland

Keizer Maximiliaan II

Referentie

Lit: Adolph E Cahn, Versteigerungs Katalog No 55, Deutze Münzen und Medaillen, Frankfurt am Main, 1926, nr 1555

Gedetermineerd op facebook

Rekenpennning Frankrijk, type IHS, “Autem Transiens serie”, Louis XII of Francois I, waarschijnlijk Tournai, ca. 1497 – 1521.

Gevonden door Philip Coens

Materiaal: koperlegering

Diameter: 27,20 mm

Gewicht: 2,26 gr

Voorzijde: Gotische letters IHS op een leeg veld, met een dwars-streep door de letter H. Tekst waarschijnlijk: + AVTEM + TRASIENS

Keerzijde: Eenvoudig recht gevoet kruis met in de hoeken waarschijnlijk afwisselend een lelie en een rozet. Tekst waarschijnlijk: (Kroon) MARIA DEI MATER AII.

rekenpenning-800

Lit: Mitchiner Volume I, blz. 245, No.766 of variant

Gedetermineerd door Jan Ooms

Cavallo: ca. 1543

Gevonden door Bram Cole

Muntheer: Carlo V, Karel V van Oostenrijk als keizer van Napels, 1516  -1556.

Materiaal: biljoen

Diameter: 18 mm

Gewicht: 1,3 gr

Voorzijde: In het veld de zuilen van Hercules verbonden met een lint, bovenaan een kroon, onderaan golven in het midden een klavertje. Varianten bestaan in de vorm van wat er in het midden staat bloem, kruis, blad, punt… alsook variaties in verband met de interpunctie. Tekst: · PLVS : VLTRA.

Keerzijde: Een kort krukkenkruis of Bourgondisch kruis, (type zonder parels in de kwartieren) of  Jeruzalemkruis met lege kwartieren. Tekst: REX : IVSTVS:

Datum: z.j. ca. 1543

Slagplaats: Napels

bram1.2

Karel V

Referentie

Lit: MIR 156var; Pannuti en Riccio 47var. CNI 1006; DAN 60

Gedetermineerd door rimidi

Vertrags-schilling, schilling, 1/2 albus: 1503

Gevonden door Peter Peeters

Muntheer: Hermann IV landgraaf van Hessen, aartsbisschop van Keulen, 1480 – 1508

Materiaal: zilver

Diameter: 20 mm

Gewicht: 1,1 gr

Voorzijde: Gevierendeeld wapenschild ( 1 en 4 Keulen, 2 Hessen en 3 Nidda ) met erboven een ster ( Zons ) omringd door drie wapenschildjes, linksboven Mainz, rechtsboven Trier en onderaan dat van Beieren. Tekst: * mO’ * h’M – An’ * AR’ – EPI’ * CO’; Munt van Herman aartsbisschop van Keulen.

wapen van Keulen wapen van hessen wapen van Nidda

Wapens van Keulen, Hessen en Nidda

wapen van Mainz  wapen van Trier  wapen van beieren

Wapens van Mainz, Trier en Beieren

Keerzijde: Sint Pieter ten halve lijve iets naar links kijkend, met in de rechter hand een grote sleutel naar buiten gericht en in de linker hand een kruisstaf, boven een gevierendeeld wapenschild met in 1 en 4 het wapen van Keulen, in 2 dat van Hessen en in 3 dat van Nidda. Tekst: * – S’ * PETR – VS * A’ * 150 – 3; Sint Pieter, anno 1503

wapen van Keulen  wapen van hessen  wapen van Nidda

Wapens van Keulen, Hessen en Nidda

Datum: 1503

Slagplaats: Zons

Herman IV van Hessen

Referentie

Lit: Schulten 1615; Noss 498; Cappe 1186

Gedetermineerd door rimidi