Doornik ( Tournai ): 1/20ste Filipsdaalder 1588 of 1598

Gevonden door Kevin Smolders

Materiaal: zilver 417 / 1000

Diameter: 25,38 mm

Gewicht: 2,7 gr

Voorzijde: Gekroond gekwartierd wapenschild van Oostenrijk en Bourgondië omgeven met de ketting van de orde van het Gulden Vlies. Tekst: ·PHS·D:G·HIS(P)·Z·REX·DVX·TOR(NA)· Voluit: Philipus Dei gratia Hispaniarum z rex dux Brabant, wat betekent: Philips Gods gratie koning van Spanje en hertog van Brabant.

Keerzijde: Leliekruis. Tekst: 15 ( torentje ) 88 of 98 ·DOMINVS·MIHI·ADIVTOR· wat betekent: De Heer is mijn helper.

Muntteken: torentje

Slagplaats: Doornik ( Tournai )

Filips II van Spanje

Lit: Vanhoudt II 310 TO

Gedetermineerd door Eric Aerts

 

Clemmergulden ( waarde 31 stuiver ) : na 1496 – 1538

Gevonden door Martijn Aarts

Muntheer: Karel van Egmond, graaf van Gelre, 1477 – 1480 & 1492 – 1538.

Materiaal: goud

Diameter: 23 mm

Gewicht: 3,1 gr

Voorzijde: Staande Johannes de Doper, zegenend, met aureool en kruisstaf. Drie kruizen onder kleed en met hoofd en voeten het omschrift onderbrekend. Rechts en links van Johannes twee ringen. Tekst: KAROL’* D – V – X *GELR’* IVL’*; * interpunctie drieblad.

Keerzijde: In een dubbele driepas met buitenstaande hoeken het Gelderse wapen omgeven door drie wapentjes, die van Arnhem, Zutphen en Gulik.  Twee ringen in het veld buiten de driepas. Tekst:  *MO’°NO’* –  *AVRE’* –  *GELR’*; * interpunctie drieblad.

Datum: z.j. na 1496 – 1538

Slagplaats: Nijmegen

karel

Karel van Gelre of Karel van Egmond

Lit: van der Chijs XV, 4; Delmonte 618, Frey 67

Gedetermineerd door rimidi

Rekenpenning Neurenberg, type Allegorische voorstelling, ” Perseus / Gallia Fortit “, Hans Krauwinckel, ca. 1589.

Gevonden door Mark Boeckhout

Materiaal: koperlegering

Diameter: 28,5 mm

Gewicht: 4,8 gr

Voorzijde: Perseus met helm en schild, op een gevleugeld paar naar rechts. Tekst: PERSEVS * In afsnede: H. KRAV :

Keerzijde: Twee gehelmde klassieke soldaten met speren, tussen hen een lelieplant met de drie lelies van Frankrijk. De Gallische haan naast de linker soldaat typeert hem als de koning van Frankrijk. Naast de rechter soldaat een hond met halsband. Tekst: GALLIA / FORTIT * In afsnede: H.K.

rekenpenning-800

Lit: Mitchiner Volume I, blz. 456, No.1622. Opmerking: Uit de serie Franco-allegorische jetons van Hans Krauwinckel van 1589.

Gedetermineerd door Jan ooms

Gelderland: snaphaanschelling 1582

Gevonden door Mike Creemers

Muntheer: Provincie Gelderland, onder Willem IV, 1576 – 1795

Materiaal: zilver 500 / 1000

Diameter: 34 mm

Gewicht: ( bij uitgifte ): 6,65 gr

Voorzijde: Geharnaste ruiter, met gepluimde helm en gesloten vizier, op galopperend paard naar links met geheven kromzwaard in de rechterhand. Tekst tussen twee parelcirkels, onderbroken door het hoofd, zwaard en staart : DEV-S x CONSTITVIT x REGNA (15)8Z Gelders kruis, De Heer bevestigt regeringen. In de afsnede: GST. Waarvoor de letters GST staan is niet met zekerheid geweten, volgens van der Chijs p. 164 misschien: Gelria Sit (of Semper of Salva) Tibi; Gelderland zij U, zij altijd het Uwe, of voor U behouden.

Keerzijde: Versierd, gebloemd kruis met in het hart van de bloem telkens een wapentje met klimmende leeuw. Op het kruis het wapen van Gelderland gelegen. Tekst tussen twee parelcirkels, onderbroken door de bloemen : x MONE – x NO x DV – C x GEL x – CO x ZVT; Nieuwe munt van het hertogdom Gelderland en het graafschap Zutphen.

Datum: 8Z = 1582

Slagplaats: Nijmegen

mike5-800

Lit: Verkade 15.1; Delmonte 793; D Purmer Ge95

Gedetermineerd door rimidi

Zegelring: Tweede helft 16e eeuw en 18e eeuw

Gevonden door Jack Gielen

jack1.2

Materiaal: brons

Diameter: 32 mm !

Gewicht: 11,93 gr

Met een handelaarsmerk van iemand met de initialen IV. Deze merken vind je ook (vaak met 4 bovenaan) ook op laken(?)loden en penningen uit die periode.

jack1.3

 Voorbeeld van een Engelse handelaar van rond 1550 ( zie links bovenaan ).

Gedetermineerd door Kris Didden