Brabantse Korte: Karel V 1556 ( Antwerpen )

Gevonden door Dirk Michiels

 

 

 

Materiaal: koper

Diameter: 18 mm

Gewicht: 1,16 gr

Voorzijde:  Gekroond borstbeeld van Karel V naar rechts. Tekst: CA. D.G.V. IMP. HISP. REX. (handje) (jaar), voluit: Carolus V Dei gratia imperi Hispaniarum rex, wat betekent: keizer Karel V, bij Gods gratie koning van Spanje.

Keerzijde: Klauwende leeuw naar links binnen een cirkelvormige versiering.

Slagplaats: Antwerpen

Muntmeester: Adriaen Noirot

Slagaantal: 09 / 07 / 1555 – 1556 = 2.015.584

Karel V

Referentie

Lit: GH.198

Lit: Vanhoudt nieuw 234 AN

Gedetermineerd door Eric Aerts

Advertenties

Anonieme rekenpenning Neurenberg: type Frans wapenschild ca. 1500 – 1525

Gevonden door Dirk Michiels

 

Materiaal: messing

Diameter: 30 mm

Gewicht: 3,17 gr

Voorzijde: Frans wapenschild met drie lelies en daarboven een kroon die de legende doorbreekt: Tekst: fictief

Keerzijde: Rijksappel met daarboven een gevoet kruis ( kruis pattée ) binnen een dubbele vierpas: Tekst: fictief

Lit: Mitch.1079-1092 var. Onder voorbehoud !!!

Gedetermineerd door Jan Ooms

1/20ste Filipsdaalder, Antwerpen 1580.

Gevonden door Brynckminator Brynckminator

 

 

Materiaal: zilver 417 / 1000

Diameter: 24,68 mm

Gewicht: 2,03 gr

Voorzijde: Gekroond gekwartierd wapenschild van Oostenrijk en Bourgondië omgeven met de ketting van de orde van het Gulden Vlies. Tekst: PHS.D:G.HISP.Z.REX.DVX.BRA. Voluit: Voluit: Philipus Dei gratia Hispaniarum z rex dux Brabant, wat betekent: Philips Gods gratie koning van Spanje en hertog van Brabant.

Keerzijde: Leliekruis. Tekst: 15 handje 80 DOMINVS.MIHI..ADIVTOR wat betekent: De Heer is mijn helper.

Muntteken: handje

Slagplaats: Antwerpen

Slagaantal: 13-01-80 – 15-05-80 = 10.844 en 17-05-80 – 15-01-81 = 11.653

Filips II van Spanje

Lit: Vanhoudt I 319; Vanhoudt II 394.AN

Gedetermineerd door rimidi op DVVL, en Paul Callewaert op BVW

 

Peerdeke van 1 1/2 stuiver met verwijzing naar de landsheer Philips II ca. 1593 – 1595

Gevonden door Peter Peeters

 

Materiaal: zilver

Diameter: 26 mm

Gewicht: 2,3 gr

Voorzijde: Geharnaste ridder in toernooiuitrusting, met geheven zwaard in de rechterhand, gezeten op een naar rechts galopperend paard. In de afsnede R ( lelie ) M ( Roermond ). Tekst: lelie – PHS.D.G.HISP.REX.DVX-GE

Keerzijde: Wapen van Gelre, op een breedarmig kruis die de legende doorbreekt. Tekst: EQVITA / IVDICI / A.TVA / DOMIN

Muntteken: lelie

Muntmeester Willem Struyss van Tier ( 1593-1595 )

Slagplaats: Roermond

Lit:  Van der Chijs VII.1, De Meijer 8b; Van Gelder et Hoc 272b; J.C. van der Wis/Passon 2.39.4.

Gedetermineerd door Paul Callewaert

 

 

 

Draagpenning, hangertje die de Annunciatie weergeeft: 1500 – 1550

Gevonden door Eric Aerts

 

Materiaal: lood

Diameter: 16,5 mm

Gewicht: 2,12 gr

Op de ene zijde is de Annunciatie afgebeeld met Maria onder een baldakijn links en op de andere zijde twee engelen met het wapen van Christus dat op de ene helft de vijf wonden heeft ( hart in het midden ) en op de andere helft de hostie en kelk ( het lichaam en bloed van Christus ). Achter het wapen zijn enkele passie-instrumenten voorgesteld: het kruis, de lans en de stok met de spons.

Deze hangers worden in zulke grote getalen teruggevonden en op verschillende plaatsen. Allemaal wijken ze weer net een beetje af. Vermoedelijk dat ze eerder op verschillende plaatsen vervaardigd en in ieder geval verkocht zullen zijn, om tegemoet te komen aan een breed gevoelde devotie voor Maria en de Passie van Christus. Ze konden bijvoorbeeld aan gebedssnoeren worden gehangen waarbij enkele gebeden Ave Marias ( gebaseerd op de engelengroet die Gabriel uitte toen hij Maria kwam vertellen dat zij een kind zou krijgen ) werden afgewisseld met Pater Nosters en overdenkingen met betrekking tot de Passie van Christus. De elementen waaruit de rozenkrans was opgebouwd, zien we ook terug op deze hangers.

Gedetermineerd door Paul Callewaert

Sprenger van Robert van Bergen ( 1557 – 1564 )

Gevonden door Adriecindy van den Bos

Materiaal: zilver

Diameter: 32 mm

Gewicht: 7,15 gr

Voorzijde: Wapen van de familie Berghes met helm en helmteken. Tekst: ROBERTVS*A*BERGIS*EPS’*LEODIE

Armoiries à partir de Jean II

Keerzijde: Gebloemd kruis dat de legende doorbreekt. Tekst: DVX*B/YLION/COM*L/OSSE

Afbeeldingsresultaat voor sprenger 1557-1564

Robert van Bergen

Lit: Vanhoudt I G 1175

Gedetermineerd door Eric Aerts