‘ Vermoedelijk ‘ de voorloper van een Brugs zegellood.

Gevonden door Ignas Vermeulen

Materiaal: lood

Diameter: 21 mm

Gewicht: 6 gr

Voorzijde: Klimmende leeuw van Vlaanderen en de gekroonde gotische B van Brugge.

Keerzijde: Stelt het lam voor, het juweel van het Gulden Vlies onder een vuurslag waarvan we enkele vuurvonken zien ter weerszijden.
De versiering rondom is tekens een kabelband zoals we kennen van de korten van Karel V.

Het embleem van het Gulden Vlies doet vermoeden dat dit stuk te situeren moet zijn ten tijde van Philips II, laat ons zeggen tweede helft van de 16de eeuw met een marge van wat decennia

Gedetermineerd door Paul Callewaert in afwachting op antwoord vanuit de archeologische dienst Raakvlak van Brugge.

 

Advertenties

1/10e Filipsdaalder Antwerpen 1571

Gevonden door Bart Hulsmans

bart

Materiaal: zilver 833 / 1000

Diameter: 27 mm

Gewicht: 3,43 gr

Voorzijde: Buste naar rechts. Tekst: PHS.D.G HISP Z  REX.DVX.BRA. 15 hand 71. Voluit: PHilipS.Dei.Gratia.HISPania.Z.REX.DVX.BRABantiae. Wat wil zeggen: Philips bij de gratie gods koning van Spanje enzovoorts hertog van Brabant

Keerzijde: Gekroond vuurijzer met “Bourgondisch kruis” en vonken. Tekst: DOMINVS.MIHI.ADIVTOR. Wat wil zeggen: De heer is mijn bijstand

Slagplaats Antwerpen

bart1-800

Filips II

Gedetermineerd door Paul Callewaert

 

 

Statenoord van Philips II. Emissie van de opstandelingen. Datum: z.j. 1578-1579

Gevonden door Philip De Busscher

 

Materiaal: koper

Diameter: 27,6 mm

Gewicht: 6,70 gr.

Voorzijde: Borstbeeld van Philips II zonder kroon, naar links. Tekst: PHS. D:G. HISP. Ƶ. REX. DO’. TRS’. ISSVL’ (of variant). Voluit: Philippus Dei gratia Hispaniarum z rex Dominus Transissulania. Wat wil zeggen: Philips, bij Gods gratie koning van Spanje en heer van Overijssel.

Keerzijde: Gekroond wapenschild van Oostenrijk-Bourgondië
met daaromheen de keten van de orde van het gulden vlies.. Tekst: PACE. ET. IVSTITIA. (of variant). Wat wil zeggen: Vrede en gerechtigheid.

Slagplaats: Hasselt  voor de provincie Overijssel

Muntmeester: Gerrit Jansen 1577-1581

Stempelsnijder: Gijsbrecht Kloss 1578-1591

Muntteken: Wapenschildje van Hasselt

philip6-800

Filips II

Lit: Vanhoudt II 381 HS, Van Gelder et Hoc 252-17; Pannekeet OVE.6; Verkade 144.1

Gedetermineerd door Paul Callewaert

 

 

Litouwen: 4 groschen 1566

Gevonden door Yves Rutten

Materiaal: zilver

Diameter: 23 mm

Gewicht: 2,72 gr

Voorzijde: Gekroond borstbeeld van koning Sigismund II August naar rechts. Tekst: SIGIS. AVG. D. G. REX. PO.  MAG. DVX. L.

Keerzijde: Kroon boven 2 wapenschilden. Tekst: MONETA.MAGNI.DVCAT.LIT 1566, onder de wapenschilden IIII

Afbeeldingsresultaat voor 4 groschen 1566

Sigismund II August van Polen

Referentie

Gedetermineerd door rimidi op MBV

Doornik: Hertogenlijk oord 1586

Gevonden door Marco Sanders

 

 

marco5-800

Materiaal: zilver

Diameter: ?

Gewicht: ?

Voorzijde:  Gekroond borstbeeld van Philips II naar links. Tekst: PHS. D.G. HIS. Z. REX. D. TORN. (of variant). Onder het borstbeeld staat het jaartal welke gesplitst is door een toren. De tekst is voluit: Philippus Dei gratia Hispaniarum z rex Dominus Tornesis, dit betekent: Philips, bij Gods gratie koning van Spanje en heer van Doornik.

Keerzijde:  Gekroond Bourgondisch wapenschild (1) met meerdere kwartieren. Tekst:  DOMINVS. MIHI. ADIVTOR (of variant). Dit betekent: de Heer is mijn helper.

1 = Wapen van Oostenrijk (Zilveren faas).
2 = Wapen van Valois (3 lelies).
3 = Wapen van Bourgondië (3 schuine balken in blauw en goud).
4 = Wapen van Brabant (Gouden leeuw).
5 = Wapen van Vlaanderen (Zwarte leeuw).

Muntmeester: Jacques de Surhon 1582 – 1609

Muntteken: torentje

Slagplaats: Doornik ( torentje ) 

Filips II

Referentie

Lit: GH.232

Gedetermineerd door Eric Aerts

Taler 1583 Hohnstein Ernst VII

Gevonden door Arnaut Heidstra

 

Materiaal: zilver

Diameter: 40 mm

Gewicht: 28,87 gr

Voorzijde: Onder 2 tornooihelmen een vierdelig wapenschild met middenschild. Tekst: ERNESTVS.COM.D.HONSTEIN

Keerzijde: St. Andreus staat naar voor achter een kruis met daarop een rijksappel. Aan beide zijden het verkorte jaartal 8 / 3. Tekst: DO.IN.LORA.E.CLETTENB

Muntmeester: Alex Sickel

Afbeeldingsresultaat voor Thaler 1583 hohnstein ernst VII

Ernst VII 

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts