Haakje voor het sluiten van een muntgewichtdoosje

Gevonden door Denny Bogaert

 

Materiaal: koper

Lengte: 35 mm

Gewicht: 3,05 gr

voorbeeldje Afbeeldingsresultaat voor sluiting muntgewichtdoosje

Referentie

Gedetermineerd door Bart Camps

Advertenties

Brulé Everhard Van Der Marck – Sedan 1506-1538

Gevonden door K de Baere

 

 

Materiaal: biljoen

Diameter: 23 mm

Gewicht: 1,78 gr

Voorzijde: Wapen van van der Mark geplaatst in een driepas, om de driepas 3 rozetten, 3 ringen of 3 kruisjes. Tekst: ERARD. DE. MARKA. EPS. LEODIN (of variant). Voluit: Erardus de Marka episcopus Leodiensis. Dit betekent: Everardus van der Marck bisschop van Luik.

Keerzijde:  Kruis geplaatst binnen een vierpas. Tekst: IN. HOC. SIGNO. VINCES. ANNO. (jaar) (of variant). Dit betekent: in dit teken zult gij overwinnen.

Muntteken: kruis, perron, bloem of boomstronk

Slagplaats: ?

Voorbeeld van het jaar 1518 

Everhard van der Marck

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts

Opmerking: voorlopige determinatie bij gebrek aan details !

Kruisje 15e – 16e eeuw

Gevonden door Marco Sanders

Materiaal: koper

Afmetingen: 35 / 25mm

Gewicht: 3 gr

Het kruisje is te plaatsen in de 15 en 16e eeuw.
Op de uiteindes fleur de lis, dat zien we ook bij Byzanthijnse kruisjes maar dan zonder corpus afgebeeld.
In de 13 14 eeuw hebben we tinnen kruisjes en dat is het ook niet.
Bij de overgang van tin naar koper in de 15 e eeuw past dit kruisje goed, daar de uitvoering langer in gebruik was heb ik er 15 – 16e eeuw van gemaakt.

Gedetermineerd door John Kuipers

1/20ste Filipsdaalder

Gevonden door Brynckminator Brynckminator

 

Materiaal: zilver 417 / 1000

Diameter: 26,8 mm

Gewicht: 2,43 gr

Voorzijde: Gekroond gekwartierd wapenschild van Oostenrijk en Bourgondië. ( (Zonder koninklijk wapen ). Omringd met de ketting van de orde van het Gulden Vlies. Tekst: . PHS . D : G . HISP – Z . REX .DVX . BRA (of variant). Voluit: Philipus Dei gratia Hispaniarum z rex dux Brabant. Wat betekent: Philips Gods gratie koning van Spanje en hertog van Brabant.

Keerzijde: Kruis met ornamenten aan de uiteinden. Tekst: . DOMINVS . MIHI . ADIVTOR . 15 (mt) 94 ( of variant ). Wat betekent: De Heer is mijn helper.

Muntteken: handje

Slagplaats: Antwerpen

P3290001800.jpg

Filips II van Spanje

Lit: Van Gelder et Hoc 215-1; Vanhoudt I 319.

Gedetermineerd door Paul Callewaert op BVW

Korte Filips II

Gevonden door De Rocker Ronny

 

 

Materiaal: koper

Diameter: ca. 20 mm

Gewicht: ca 1 gr

Voorzijde: Gekroond borstbeeld van Philips II naar rechts. Tekst: PHS. D:G. HISP.REX.D.BR. ( of variant ). Voluit: Philippus Dei gratia Hispaniarum rex dux Brabant en betekent: Philips, bij Gods gratie koning van Spanje en hertog van Brabant.

Keerzijde: Gekroond Oostenrijks-Bourgondisch wapenschild. Tekst: DOMINVS. MIHI. ADIVTOR ( of variant ). Dit betekent: de Heer is mijn helper.

Jaartal: zj ( Ca.1575 )

Voorbeeld Antwerpen: 

Referentie

Lit: GH.231

Gedetermineerd op facebook

Brûlé van 4 sols 1546: George van Oostenrijk

Gevonden door Eric Aerts

 

 

Materiaal: biljoen

Diameter: 25 mm

Gewicht: 2,97 gr

Jaartal: 1546

Voorzijde: Wapenschild met het wapen van Oostenrijk en Habsburg gelegen op een kruis welke de binnenrand doorbreekt. Tekst:  GEORGI / IVS. ABA / AVSTRIA / EPS. LEO (of variant). Voluit: Georgius ab Austria episcopus Leodiensis. Dit betekent: Georgius van Oostenrijk bisschop van Luik.

Keerzijde: Het perron van Luik omgeven door drie wapenschildjes. Links een gedeeld wapenschild met links het wapen van Bouillon en rechts van Luik. Rechts een wapenschild met het wapen van Loon en onder een wapenschild met het wapen van Franchimont. Boven de wapenschildjes de cijfers van het jaartal 15 46. Tekst: ( Kruisje ) DVX. BVLLON. COMES. LOSSEN (of variant). Voluit: dux bullonensis comes lossensis. Dit betekent: hertog van Bouillon, graaf van Loon.

   

Wapens van Bouillon, Luik, Loon en Franchimont

Slagplaats: Luik

Referentie

Lit: de Chestret 495

Gedetermineerd door Eric Aerts

Korte Filips II 16e eeuw

Gevonden door Philip De Busscher

 

 

Materiaal: koper

Diameter: 20 mm

Gewicht: 1,68 gr

Voorzijde: Gekroond borstbeeld van Philips II naar rechts. Tekst: PHS. D:G. HISP. AN. Z.REX. D. B (of variant). Voluit: Philippus Dei gratia Hispaniarum Angliarum rex Dux Brabantia, en betekent: Philips, bij Gods gratie koning van Spanje en Engeland, hertog van Brabant.

Keerzijde: In het midden een kruis met daaromheen vier vuurijzers waar de vonken vanaf springen. Het geheel wordt omgeven door een bladerkrans.

Muntmeester: Albert van Hooghendorp 1559 – 1577

Jaartal: zj ( Ca. 1560 )

Slaplaats: Brabant ?

Slagaantal: ca. 236.584

Referentie

Lit: Nieuwe Vanhoudt 259

Gedetermineerd door Eric Aerts