Muntgewicht voor Franse 1 ecu

Gevonden door Mario Raeymaekers

Materiaal: ?

Afmetingen: 15 mm / 15 mm

Gewicht: 3,30 gr

Voorzijde: 1 Ecu – ( 1475 – 1515 ) – Frankrijk – goud – 3,50 g

Keerzijde: ‘ onbekend Antwerpen C ‘, vóór 1530

mario6

Referentie

Gedetermineerd door Ritzo Holtman

Rekenpenning Neurenberg, type Rijksappel/roosje, anoniem, Ca. 1500 – 1550

Gevonden door Tony Knors

Materiaal: ?

Diameter: 23 mm

Gewicht: 1,2 gr

Voorzijde: Rijksappel met daarboven een gevoet kruis, binnen een dubbele driepas. Tekst: Fictief

Keerzijde: Drie kronen, afgewisseld met drie lelies, om een centrale vijfbladige roos. Tekst: Fictief

Lit: Mitchiner Vol. I The Medieval period and Nuremberg, blz. 377 e.v.

Gedetermineerd door Jan Ooms

Korte: 16e eeuw

Gevonden door Brynckminator Brynckminator

Materiaal: koper

Diameter: 18,5 mm

Gewicht: 1,09 gr

Voorzijde: Gekroond borstbeeld van Philips II naar rechts. Tekst: PHS. D:G. HISP. AN. Z.REX. D. B (of variant). Voluit: Philippus Dei gratia Hispaniarum Angliarum rex Dux Brabantia, en betekent: Philips, bij Gods gratie koning van Spanje en Engeland, hertog van Brabant.

Keerzijde: In het midden een kruis met daaromheen vier vuurijzers waar de vonken vanaf springen. Het geheel wordt omgeven door een bladerkrans.

Jaartal: zj. ( ca. 1560 )

Slagplaats: niet zichtbaar ( Antwerpen, Brugge of Maastricht )

Slagaantal: ?

Filips II van Spanje

Referentie

Lit: Nieuwe Vanhoudt 259

Gedetermineerd door Eric Aerts

 

 

1/2 albus of schilling Aartsbisdom Keulen: Philipp II von Daun Oberstein 1508 – 1515

Gevonden door Bart Curfs

Materiaal: zilver

Diameter: ?

Gewicht: ?

Voorzijde: Wapens van Mainz – Trier – Pfalz-Bayern, centraal het wapen van het Aartsbisdom Keulen onder het wapen van Daun-Oberstein, hierboven een ster Tekst: *MO*PHS—*ARCH—EPS*’CO

Keerzijde: De Heilige Petrus achter het wapen van het Aartsbisdom Keulen en Daun-Oberstein. Tekst: S*PETR / VS*A*15??

Jaartal: 15??

Slagplaats: Keulen

Referentie

Referentie

Referentie

Gedetermineerd op facebook

Escudo, doble principat ( type 37 in Cayon 1983 ). Carlos y Juana ( onze Karel V en zijn gekverklaarde moeder Johanna van Castilië ) 1506 – 1516 als heerser van het koninkrijk Sevilla, landsheer van Castilië en Leon nadien zou Karel V regeren als Carlos I koning van Spanje tot 1556.

Gevonden door Sam Deturck

Materiaal: goud

Diameter: 21 mm, ( uitgifte ): ca 22 mm

Gewicht: 2,9 gr, ( uitgifte ): ca 3,37 gram

Voorzijde: Gekroond wapenschild van Karel V tussen een S links en een achtpuntige ster rechts. De kroon onderbreekt het omschrift bovenaan. Tekst: kroon  IOANNA ° ET ° CAROLVS.

Keerzijde: Een krukkenkruis in een vierpas met op de snijpunten een ring en een lelie in de buitenhoeken. Tekst: HISPANIARVM REGES SICILIAE

Datum: z.j. ca 1535-1559

Muntmeester: achtpuntige ster : Julián de Carvajal

Slagplaats: Sevilla

sam2

Keizer Karel V

Referentie

Lit: Cayon 1983, 3027; Friedberg 153; CT-55;

Gedetermineerd door rimidi

Frankrijk: 1/8 ecu Henri III 1574 – 1589

Gevonden door Kristof Bruyndonckx

Materiaal: zilver

Diameter: 26 mm

Gewicht: 4,6 gr

Voorzijde: Een kort driedubbel kruis, versierd en gelelied. Tekst + HENRICVS III D G FRAN ET POL REX jaartal

Keerzijde: Een gekroond Frans wapenschild de waarde “V – III” splitsend, onderaan het muntplaatsteken ( hier niet te zien ). Tekst: + SIT NOMEN DOMINI BENEDICTVM

Datum :  z.j. of 1578 – 1590

Slagplaats: ?

Lit : Jean Duplessy 1134; St Sombart 4554

Gedetermineerd door rimidi