Liard Johan Ludwig Van Elderen 1692

Gevonden door Marco Sanders

Materiaal: koper

Diameter: 23 mm

Gewicht: 3,7 gr

Voorzijde: Met bonnet gekroond wapenschild met het wapen van van Elderen (vairklokjes), de bonnet is gelegen op een schuin kruis gemaakt van een staf en een degen. Tekst: ( jaartal: 1692 ) / IO. LVD. D. G. EP. ET. PRIN. LEO (of variant). Voluit:  Iohannis Ludovicus dei gratia episcopus et princeps Leodiensis. Dit betekent: Johan Ludwig, bij Gods gratie prinsbisschop van Luik.

Keerzijde: In het centrum een wapenschildje met daarin het perron van Luik. Om dit wapenschildje zijn in een kruisvorm vier andere wapenschildjes geplaatst. De plaatsing is nu anders dan op het vorige type, ook staan de wapenschildjes nu rechtop afgebeeld. Dit zijn de wapens van Loon (boven), Franchimont (rechts), Horne (onder) en Bouillon (links). Tekst: DVX. BVL. MAR. FRA. COM. LOS. HOR (of variant). Voluit: dux Bulloniensis marchionis Franchimontis comes Lossensis Hornensis. Dit betekent: hertog van Bouillon, markies van Franchimont, graaf van Loon en Horne.

   

Wapens van Loon, Franchimont, Horne en Bouillon

Muntmeester: Schelberg

Opmerking: Op 12 februari 1691 kreeg muntmeester Schelberg toestemming om voor 15.000 livres aan liards te slaan. Het hertogdom Bouillon was door Lodewijk XIV van Frankrijk ingepikt en weg gegeven aan het huis van Tour d’Auvergne. Ondanks dat bleef men te Luik het wapen van Bouillon voeren en de titel hertog van Bouillon gebruiken.

Referentie

Lit: de Chestret 656 – Dengis 1126

Gedetermineerd door Marco Sanders

Advertenties

Muntgewicht voor een goudgulden 17e eeuw

Gevonden door Brynckminator Brynckminator

Materiaal: messing

Afmetingen: ?

Gewicht: ?

Maker: Cornelis Janssen ( werkzaam van 1576 – 1604 )

Initialen: C I

Voorzijde: Goudgulden

Keerzijde: Krans vuurstaal hand

brynckminator4

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts

Duit van Het stift Thorn 1614

Gevonden door Marco Sanders

Materiaal: koper

Diameter: ?

Gewicht: ?

Voorzijde: Gekroond wapenschild met meerdere kwartieren, hartschild met drie lelies. Tekst:  ANNA.D.MARCK.AB.THO (of variant). Voluit: Anna de Marck abdis Thorn, wat betekent: Anna de Marck abdis in Thorn.

1=Wapen van Marck (leeuw achter kantelen naar links).
2=Wapen van Wassenaer (drie croissant vormen).
3=Wapen van Leyde (twee horizontale balken).
4=Wapen van Runkel (drie verticale balken).
5=Wapen van Lumain (leeuw).
6=Wapen van Schoonhoven (drie lelies).

Keerzijde: Een scheef geplaatst kruis met hierop een gekroond wapenschildje met daarin een klauwende leeuw naar links achter kantelen. Aan weerszijden van het wapenschildje het jaartal 16 / 14. Links, rechts, boven en onder aan het wapenschild lelie vormige versieringen. Tekst: SIT.NO.DO MI NI.BE NE (of variant). Voluit: sit nomen Domini benedictum, wat betekent: de naam des Heere zij geprezen.

Muntmeester: Hendrik Wijntgens ( 1613 – 1617 )

Muntmeesterteken: lelie

Slagplaats: Thorn

Referentie

Gedetermineerd door Marco Sanders

Duit Zeeland 1681

Gevonden door Brynckminator Brynckminator

Materiaal: koper

Diameter: ?

Gewicht: ?

Voorzijde:  Een tulpkrans met daarin de tekst ZEE LAN DIA. in drie regels met daaronder het jaartal 1681

Keerzijde: De Hollandse maagd zittende in een tuin. Zij wijst met haar rechterhand naar de hemel als teken van vertrouwen op de heer. Het hek van de tuin is een wapenschildje van Zeeland. Tekst: LUCTOR ET. EMERGO (of variant), wat betekent: ik worstel en kom boven.

Muntmeester: Hendrik van Heumen ( 1679 – 1682 )

Muntteken: burchtje 

Slagplaats: Middelburg

Referentie

Lit: V.95.7 – PW 4007

Gedetermineerd door Eric Aerts