Frankrijk: Huitième d’écu de Navarre, 1/8 écu 1607

Gevonden door Tom Devos

Muntheer: Henri IV le Grand, koning van Frankrijk, 1589-1610.

Materiaal: zilver 917 / 1000

Diameter: 25 mm

Gewicht: 4,6 gr, bij uitgifte ca. 4,856 gr

Voorzijde: Kort drienervig gelelied kruis. Tekst: .HENRI. 4. D: G. FRAN. ET. NAVAR. RX(sic).

Keerzijde: Het gekroonde en gedeelde wapenschild van Frankrijk en Navarra, ter weerszijden de gesplitste waardeaanduiding V – III. De kroon onderbreekt het omschrift bovenaan. Tekst beginnende ca 1 uur : (muntteken F?) GRATIA. DEI. SVM. Q. SVM. 1607 (muntteken C).

Datum: 1607

Slagplaats: Saint-Palais voor het koninkrijk Navarra.

Slagaantal: 29.124

tom1.3-800

Hendrik IV van Frankrijk

Referentie

Lit: Jean Duplessy 1239; Ciani 1529; Lafaurie 1105; Stéphan Sombart 4712

Gedetermineerd door Muad Dib en rimidi

 

Brussel: oord 1653

Gevonden door Kris Van Den Berge

Materiaal: koper

Diameter: 25 mm

Gewicht: 3,45 gr

Voorzijde: Gekroond vuurijzer omgeven door 3 wapenschildjes. Links Oostenrijk, rechts Bourgondië en onder Brabant. Tekst: (hoofd) .PHIL. IIII. D.G. HISP. ET INDIAR. REX. (of variant). Voluit: Philippus IIII Dei gratia Hispaniarum et Indiarum rex, wat betekent: Philips IIII, bij Gods gratie koning van Spanje en de Indiën (de tekst gaat op de keerzijde verder).

Wapens van Oostenrijk, Bourgondië en Brabant

Keerzijde: Gekroonde wapenschild met meerdere kwartieren. Tekst: ARCHID. AVS. DVX. BVRG. BRAB. Zc. (of variant). Voluit: Archidux Austria dux Burgundie Brabant Z c, wat betekent: aartshertog van Oostenrijk, hertog van Bourgondië en Brabant.

1 = Castilië (Kasteel).
2 = Leon (Leeuw met gouden kroon).
3 = Aragon (4 rode palen).
4 = Sicilië (Bestaat uit de 4 rode palen van Aragon en de adelaar van Hohenstaufen).
5 = Portugal (5 blauwe schildjes in een rand van 7 gouden kasteeltjes).
6 = Oostenrijk (Zilveren faas).
7 = Bourgondië (3 schuine balken in blauw en goud).
8 = Valois (3 Lelies).
9 = Brabant (Gouden leeuw).
10 = Vlaanderen (Zwarte leeuw).
11 = Tirol (Rode adelaar).

Muntmeester: Pieter van Vreeckem ( 1649 – 1680 )

Muntteken:

Slagplaats: Brussel

Filips IV van Spanje

Referentie

Lit: GH.336 – AvK.71

Gedetermineerd door Eric Aerts

Kleef: drie heller 1606

Gevonden door Friso Langen

Materiaal: koper

Diameter: ?

Gewicht: ?

Voorzijde: Een tulpkrans met 4 rozetten, daarin drie romeinse cijfers 1 (III). Tekst: (Monogram) NVMMVS . CLIVENSIS (of variant). Dit betekent: munt van Kleef.

Keerzijde: Gekroond wapenschild met 6 kwartieren, in de kwartieren de wapens van Kleef, Gulik, Berg, Mark, Ravensberg en Ravenstein. Naast het wapen 2 cijfers van het jaartal. Tekst: IO. WILH D:G. DVX. CLIVEN (of variant). Voluit: Johann Wilhelm Dei gratia ducatus Clivensis, wat betekent: Johann Wilhelm, bij Gods gratie hertog van Kleef.

1=Kleef (karbonkel).
2=Gulik (leeuw naar links).
3=Berg (leeuw naar links, soms met kroontje op).
4=Mark (veld met blokjes).
5=Ravensberg (drie chevrons).
6=Ravenstein (egaal veld (faas)).

Datum: 1606 ( 6 en 6 naast wapen )

Muntmeester: Conrad Hoyer

Muntmeesterteken: ( CH )

Slagplaats: Emmerich

Referentie

Lit: Noss 304/307/325 – dM.2 – Schön 5

Gedetermineerd door Eric Aerts

Rekenpenning Neurenberg, Franse stijl, “Lodewijk XIV”, Lazarus Gottlieb Lauffer, ca. 1663 – 1709.

Gevonden door Kris Van Den Berge

Materiaal: koperlegering

Diameter: 25 mm

Gewicht: 1,70 gr

Voorzijde: Gelauwerd borstbeeld van de jong volwassen vorst naar rechts. Omschrift: LUD : XIIII . D G : FR : ET . NAV : REX .

Keerzijde: Bekroond Frans wapenschild met drie lelies. Omschrift: . LAZA : GOTTL : LAVFFERS . RECH : PF :

rekenpenning1-800

Lit: Groenendijk & Levinson, Nurnberger Rechenpfennige Band 2, blz. 113, No. 388.

Gedetermineerd door Jan Ooms

Rekenpenning Neurenberg, type Rekenmeester / Schoolpenning, Egidius Krauwinckel, ca. 1570 – 1613

Gevonden door Tim Vrancken

Materiaal: koperlegering

Diameter: ?

Gewicht: ?

Voorzijde: Rekenmeester aan zijn rekentafel gezeten. Op de tafel een rekenboek, 12 rekenpenningen en een kandelaar. Boven in het veld 11 sterren.

Keerzijde: In een rechthoek het alfabet in vijf regels: ABCDE / FGHIK / LMNOP / QRSTW / XYZ . EK (voor Egidius Krauwinckel) Krulversiering aan de buitenzijden van de rechthoek.

tim-800

Lit: F. Stalzer Rechenpfennige Band 1, blz. 115, No. 138.

Gedetermineerd door Jan Ooms

 

Loodje Mechelen: 16e eeuw – 17e eeuw

Gevonden door Tom Verschueren

tom 2.1 tom 2

Materiaal: lood

Diameter: 13 mm

Gewicht: 4,17 gr

Voorzijde: Wapenschild van Mechelen

Keerzijde: Vermoedelijk een (aarts?)bisschoppelijke kromstaf ? Die laatste duikt ook op op enkele andere Mechelse ( in elk geval ook gevonden te Mechelen ) loodjes, maar in combinatie met de letters LEODI(…), dus mogelijk verwijzend naar Leodiensis of Luik ?

tom-800 tom1-800

foto’s van Paul Callewaert

Lit: Leopold van den Bergh 1898, Monnaies, Mereaux Jetons & Medailles.

Gedetermineerd op facebook