Muntgewicht voor ½ reaal 17e eeuw

Gevonden door Joery Tackaert

Materiaal: messing

Afmetingen: ?

Gewicht: 2,70 gr

Maker: Peeter Herck ( werkzaam van 1643 – 1667 )

Initialen: P H

Voorzijde: ½ reaal

Keerzijde: Parels – vuurstaal – kroon – hamer – hand

joery

Referentie

Gedetermineerd door Joery Tackaert

Advertenties

Liard Abdij Stavelot

Gevonden door Eric Aerts

Materiaal: koper

Diameter: 23 mm

Gewicht: 3,80 gr

Voorzijde: Een gekroond wapenschild met meerdere kwartieren, het hartschild is het wapen van Stavelot ( wolf ). Tekst:  FER(    ). CO. P. ST ( of variant ). Dit is voluit: Ferdinandus (dei gratia electus) Colonia prior Stabulensis, wat betekent: Ferdinand, bij Gods gratie gekozen bisschop van Keulen, abt van Stavelot.

Keerzijde: Grote letters F B ( van Ferdinandus Bavaria ) onder een bisschopshoed. Tussen de letters een Medusahoofd waarboven een kruisvormige figuur. Tekst: EPIS. LEO. MAR. FRAN. CO. LO( ) ( of variant ). Dit is voluit: episcopus Leodiensis, Marchionis Franchimontis, comes Longianus,wat betekent: bisschop van Luik, Markies van Franchimont, graaf van Logne.

Muntmeester: Frans Schelbergh?

Datum: z.j.

Slagplaats: Stavelot

Ferdinand van Beieren

Referentie

Gedetermineerd op facebook

 

Heilighangertje 17e – 18e eeuw

Gevonden door Roel Jacobs

Materiaal: koper

Afmetingen: 39 mm / 26 mm

Gewicht: 10 gr

Voorzijde: Afbeelding van Christus. Tekst: EGO SVM VIA VERITAS ET VITA wat betekent: ik ben de weg, de waarheid en het leven

Keerzijde: Afbeelding van Maria. Tekst buitenrand: MATER IESV CHRISTI wat betekent: moeder Jezus Christus. Tekst in de halo: ?

Gedetermineerd door Roel Jacobs en Grot Marmot

Muntgewicht voor 1 Bourgondische gulden / (oude) Andries – gulden 17e eeuw

Gevonden door Tom Verschueren

Materiaal: messing

Afmetingen: 15 mm / 15 mm

Gewicht: 2,87 gr

Maker: Andries Caers ( werkzaam van 1606 – 1620 )

Initialen: A C

Voorzijde: 1 Bourgondische gulden / (oude) Andries – gulden

Keerzijde: Krans – hand –  kroon – hamer

tom2.1

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts