Patagon Doornik Filips IV 1622

Gevonden door de gebroeders Verbeek

 

Materiaal: zilver 873 / 1000

Diameter: 42 mm

Gewicht: 28 gr

Voorzijde:  Binnen een cirkel een gekroond vuurkruis op takkenkruis, het juweel van het Gulden Vlies eronder, gesplitst jaartal 16 / 34 Tekst: ·PHIL·IIII·D·G·HISP·ET·INDIAR·REX·

Keerzijde: Gekroond wapenschild, binnen een cirkel, cirkel wordt onderbroken door een kroon.  Rond het wapenschild, de keten van het Gulden Vlies. Tekst:  ·ARCHID·AVST·DVX·BVRG·DOM.TOR(N)·Zᶜ.

Muntteken: toren

Slagplaats: Doornik

Slagaantal: 622.812

Philips IV

voorbeeld 1635 

Referentie

Lit: nieuwe Vh 645

Gedetermineerd door Eric Aerts

Advertenties

Reliekkruisje 16e – 17e eeuw

Gevonden door de gebroeders Verbeek

 

Materiaal: zilver

Afmetingen: ?

Gewicht: ?

Voorzijde:

Keerzijde: MRA ( Maria ) en een verwijzing naar het Heilig Hart van Maria ( symbool brandend hart )

Keerzijde: IHS ( In Hoc Signo – of Iesus Hominum Salvator – Jezus Redder der Mensen )

Referentie

Referentie

Gedetermineerd op facebook

Gigot of 12 sols Ferdinand van Beieren tussen 1612-1637

Gevonden door K de Baere

 

 

 

Materiaal: koper

Diameter: 16 mm

Gewicht: 0,9 gr

Voorzijde: Met bonnet gekroond wapenschild met daar in het wapen van Beieren. Tekst: FERDI. D. G. EP. LEOD. (of variant). Voluit: Ferdinandus dei gratia episcopus Leodiensis. Dit betekent: Ferdinandus, bij Gods gratie bisschop van Luik.

Keerzijde: Het perron van Luik met daar boven een grote kroon. Het perron is omgeven door drie wapenschildjes. Links het wapen van Bouillon, rechts het wapen van Loon en onder een wapenschild met het wapen van Horne. Aan weerszijden van dit wapen de cijfers X II. Tekst: geen tekstcijfers X II. Tekst: geen tekst

  

Wapens van Bouillon, Loon en Horne

ZJ ( tussen 1612-1637 )

Slagplaats: Luik

Info: Aangezien dit type is nagemaakt te Charleville onder Charles II de Gonzague (1595-1637) moet dit type zijn geslagen ergens tussen 1612 en 1637.

Ferdinand van Beieren

Referentie

Lit: de Chestret 611 – Dengis 1046

Gedetermineerd door K de Baere

Liard Ferdinand van Beieren 1641

Gevonden door K de Baere

 

Materiaal: koper

Diameter: 25 mm

Gewicht: 3,12 gr

Voorzijde: Met bonnet gekroond en gevierendeeld wapen met hartschild gelegen op een schuin kruis gemaakt van een staf en een degen, de bonnet onderbreekt de tekst. In kwartier 1 en 4 het wapen van Palatinat (leeuw) en in kwartier 2 en 3 het wapen van Beieren (ruiten), het hartschild is het wapen van Bouillon. Aan weerszijden van het wapen de cijfers van het jaartal. Het wapen heeft wat versieringen en is geplaatst binnen een parelrand. Tekst:  FERDINAND. D. G. EP. LEODIE (of variant). Voluit: Ferdinandus dei gratia episcopus Leodiensis. En betekent: Dit betekent: Ferdinandus, bij Gods gratie bisschop van Luik.

Keerzijde: Met een bonnet gekroonde letters F B (van Ferdinand van Beieren) gescheiden door het perron van Luik en rozetjes. Tekst:  ( Kruis ) DVX. BVL. MAR. FRANCH. CO. LO. HOR (of variant). Voluit: dux Bulloniensis marchionis Franchimontis comes Lossensis Hornensis. En betekent: hertog van Bouillon, markies van Franchimont, graaf van Loon en Horne.

Slagplaats: Luik

Afbeeldingsresultaat voor liard ferdinand van beieren 1641

Referentie

Lit: de Chestret 620 – Dengis 1064

Gedetermineerd door Eric Aerts

Duit Roermond 1633 of 1635

Gevonden door Marco Sanders

 

 

Materiaal: koper

Diameter: 20 mm

Gewicht: 1,7 gr

Voorzijde:  Een tulpenkrans met daarin het stedelijk wapenschild van Roermond welke horizontaal in twee kwartieren is verdeeld. In het bovenste kwartier is een een liggende leeuw afgebeeld en in het onderste een lelie. Tekst: RVRM wat Ruraemunda betekent.

wapenschild van Roermond Afbeeldingsresultaat voor wapen van roermond

Keerzijde: Een gedeeltelijke tulpkrans om een gekroond Gelders wapenschild met de leeuwen van Gulik en Berg. Het wapen is op de bovenhoeken en midden onder versierd met lelies. Onder het wapenschild staat het jaartal verwerkt in de tulpkrans.

Afbeeldingsresultaat voor wapen van gelderland

Muntmeester: Jan Vossincx

Opmerking: Voorschrift: Akkoord van de stad met de Staten-Generaal van 2 mei 1633. Uit een mark 116 stuks is ca. 2,12 gram per stuk.

Roermond werd op 6 juni 1632 ingenomen door de Staatse troepen. Reeds op 2 mei 1633 werd een akkoord bereikt met ene Jan Vossincx. Hij mocht met toestemming van de Staten-Generaal voor 6000 mark aan duiten slaan. Deze moesten worden geslagen op de voet van Holland namelijk 116 uit een mark. Dit komt neer op een gewicht van ca. 2,12 gram per stuk. Als er 6000 mark vermunt is dan is de oplage ca. 696000 stuks

Referentie

Lit: GH.341 – PW 9403 – Neumann 12696

Gedetermineerd door Eric Aerts

 

Patagon Brabant ( Antwerpen ) Filips IV 1634

Gevonden door Toon Pauwels

Materiaal: zilver 873 / 1000

Diameter ( uitgifte ): 42 mm

Gewicht: 26,95 gr

Voorzijde:  Binnen een cirkel een gekroond vuurkruis op takkenkruis, het juweel van het Gulden Vlies eronder, gesplitst jaartal 16 / 34 Tekst: ·PHIL·IIII·D·G·HISP·ET·INDIAR·REX·

Keerzijde: Gekroond wapenschild, binnen een cirkel, cirkel wordt onderbroken door een kroon.  Rond het wapenschild, de keten van het Gulden Vlies. Tekst:  ·ARCHID·AVST·DVX·BVRG·BRAB·Zᶜ.

Muntteken: handje

Slagplaats: Antwerpen

Slagaantal: 412.500

Philips IV

Voorbeeld 1633 Lot 290 image

Lit: Vanhoudt I 443, Van Gelder et Hoc 329-1; De Witte 1007; Nieuwe Vh 645

Gedetermineerd door Paul Callewaert op BVW